Sameie frykter strømforslag vil være ødeleggende for nytt garasjeanlegg

NVEs strømforslag møter bred motbør. – Vil kunne slå helt feil ut, sier Oslo-sameie.

NY MODELL: Forslaget om abonnert tariff møter motbør. På bildet er Pål Einar Storsveen (t.v.) og Thomas Nesvik, installatører i firmaet Visjonel AS.

Foto: Colourbox/privat
Publisert:

NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) har foreslått ny modell for hvordan nettleien skal beregnes.

Henrik Svalheim, sivilingeniør og nestleder i et garasjesameie på Løren i Oslo, frykter modellen vil kunne slå helt feil ut for deres del.

Garasjesameiet har et splitter nytt, toppmoderne garasjeanlegg med 81 ladestasjoner på 164 parkeringsplasser.

– NVEs avgjørelse vil være avgjørende for i hvor stor grad vi kan bruke anlegget. Nå legger vi opp til 400 kilowatt effekt, men vi vil ikke være i nærheten av å kunne bruke hele effekten med mindre modellen endres, sier han.

– Komplisert og lite kundevennlig

I november foreslo NVE å innføre såkalt abonnert effekt som tariffmodell (se faktaboks). Deretter ble forslaget sendt på høring.

Fristen gikk ut 1. mars og direktoratet har nå fått inn omtrent 70 høringssvar – 30 av dem fra berørte organisasjoner.

En gjennomgang foretatt av Elektroforeningen, som selv har uttalt seg kritisk, viser at 27 av 30 organisasjoner er negative til forslaget.

– NVEs forslag om abonnert effekt fremstår så dårlig utredet og med så mange negative konsekvenser at vi ikke kan støtte et slikt forslag, sier EFOs næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, i en kommentar.

EFO har levert felles høringssvar sammen med Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet, Bellona, Nelfo og Boligprodusentenes forening. Tilbakemeldingen er ikke nådig:

«NVEs forslag til ny modell for nettariffer bidrar ikke til at vi når det overordnede målet. Tvert imot vil nettutnyttelsen reduseres, enhetskostnadene for transport av strøm vil øke og den grønne verdiskapningen vil trues. (...) Fra forbrukernes ståsted fremstår forslaget som komplisert, lite kundevennlig, og det rammer særlig de mest sårbare forbrukerne.»

Dobbel betaling

I tillegg til høringssvarene til de 30 organisasjonene, har også offentlige myndigheter, strømselskaper og privatpersoner kommet med sin vurdering.

Nestleder Henrik Svalheim i Gartnerløkka garasje- og gårdsromsameie på Løren i Oslo er en av dem.

Der deler to borettslag og ett sameie samme garasje som er skilt ut som et eget garasjesameie. Garasjeanlegget er koblet opp til forbruket i leilighetene, slik at den tilgjengelige effekten på ladestasjonene automatisk reduseres når det brukes mye strøm i leilighetene. Det kalles dynamisk laststyring.

Henrik Svalheim mener NVEs tarifforslag vil kunne slå feil ut i tilfeller som deres.

MODERNE ANLEGG: På bildet er Pål Einar Storsveen (t.v.) og Thomas Nesvik, installatører i firmaet Visjonel AS. De har jobbet med det nye garasjesameiet på Løren.

Foto: Privat

– Forslaget om abonnert effekt medfører at beboere vil måtte betale for to abonnement på effekt, sitt eget private pluss sin andel av garasjesameiets. Denne effekten vil ikke kunne brukes samtidig, siden vi vil forbruke strøm til elbil-lading på tidspunkter når forbruket til leilighetene er lavt – oftest på nattestid. Dette blir i praksis å betale for samme vare to ganger, sier han til E24.

For tidlig å konkludere

Torfinn Jonassen er seksjonssjef for regulering av nettjenester i NVE. Han benekter at forslaget vil kunne medføre dobbel betaling av den samme effekten.

– Alle boenheter skal måles og faktureres separat. Effekttariff for boenhetene må derfor betales separat av de enkelte boenhetene.

– Hvis det er felles garasjeanlegg tilrettelagt for elbillading, vil det ofte være på eget abonnement. Dette abonnementet skal også måles og avregnes. Det er derfor ikke det samme effektuttaket for boenhetene som for garasjeanlegget. Fordeling av kostnadene mellom brukerne av garasjeanlegget for dette abonnementet​, vil jeg anta er noe borettslag selv står for.

Jonassen forteller at direktoratet i tiden fremover kommer til å gå gjennom alle høringsinnspillene og eventuelt justere etter det de mener er gode forslag.

Nøyaktig hva som kommer til å skje med det opprinnelige forslaget, er det for tidlig å konkludere med, sier han.

– Vi har sett at det er mange som ikke er helt enige i abonnert effekt som modell, men også at en god del påpeker at effekttariffer er riktig tilnærming.

Her kan du lese mer om