Fersk energirapport: IEA frykter oljeskvis om få år

Hvis ikke oljeselskapene øker investeringene neste år, kan verden havne i en oljeskvis mot slutten av tiåret, advarer Det internasjonale energibyrået.

FRYKTER SKVIS: Hvis ikke globale oljeselskaper bruker mer penger, kan oljemarkedet komme i skvis rundt 2020, tror IEA. Dette er det Statoil-opererte Heidrun-feltet, som har produsert siden 1995 og i likhet med mange andre modne felt har fallende produksjon.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

De siste årene har verden vært i en uvant situasjon: markedet har vært oversvømt av billig olje. Prisene har falt fra rekordnivåer på over 100 dollar fatet for to år siden, og handles nå til rundt det halve.

Men dette kan få konsekvenser, og nå advarer det internasjonale energibyrået om at to år med dramatisk reduserte investeringer i nye prosjekter kan føre til en skvis i markedene.

– Hvis dette fortsetter i 2017, er det risiko for tilbudsskvis mot slutten av dette tiåret eller i begynnelsen av 2020-tallet, sier Tim Gould, en av hovedforfatterne av årets utgave av World Energy Outlook.

Kutter investeringer

Oljeselskapene har nemlig kuttet investeringene drastisk, presset av lave priser og voksende gjeld. I fjor var volumene som ble godkjent for utbygging så lave at man må tilbake til 1950-tallet for å finne noe lignende, ifølge IEA.

FÅ UTBYGGINGER: Dette er en oversikt over konvensjonelle oljeressurser som er blitt godkjent for utbygging globalt mellom 1960 og 2015, i milliarder fat, ifølge energibyrået.

– I et gjennomsnittlig år mellom 2000 og 2014 ble det fattet beslutninger (om utbygginger) på rundt 15 milliarder fat. Men i 2015 falt det tallet til rundt seks milliarder fat, eller et fall på to tredjedeler, sier Gould.

– Ser du på dataene for 2016 ser du at det ikke er noen tegn til en oppsving, legger han til.

Norske oljeselskaper følger den samme trenden som andre internasjonale oljeselskaper: Statoil kuttet nylig sine forventede investeringer til 11 milliarder dollar i år, fra et toppnivå på rundt 20 milliarder dollar i 2014. En rekke prosjekter er utsatt fordi selskapet skal forbedre økonomien.

2016-11-16 IEA World Energy Outlook endring i oljeetterspørsel etter sektor, 2015-2040.

Må kompensere

Færre investeringsbeslutninger gjør at produksjonsfallet i eksisterende felt blir tydeligere. IEA anslår at produksjonen fra eksisterende oljefelt faller i gjennomsnitt 6,2 prosent årlig etter at feltet er over produksjonstoppen, noe som betyr at verden mister olje på nivå med ett Irak annethvert år.

– Dette er viktig fordi dette er de prosjektene som skal erstatte nedgangen i konvensjonell oljeproduksjon, som står for 70 prosent av totalproduksjonen, sier Gould.

Hvis oljeselskapene vedtar prosjekter med rundt seks milliarder fat også neste år, vil de måtte vedta prosjekter med 21 milliarder fat hvert år mellom 2018 og 2025 for å unngå at global produksjon faller, anslår IEA. Slike nivåer har man ikke sett siden 1970-tallet. (side 164)

Les også

Det er 70 år siden det ble funnet like lite olje som i fjor

Den årlige WEO-rapporten er en viktig kilde til informasjon om energimarkedene, som blir flittig brukt både av Norge og de andre OECD-landene i planleggingen av energipolitikken samt i den offentlige debatten om utviklingen innen olje, gass, kull, kjernekraft og fornybar energi.

Ifølge IEA må det i snitt investeres drøyt 1800 milliarder dollar i energi frem til 2040 for å kunne forsyne markedet. Av dette vil 20 prosent gå til fornybar energi og 60 prosent til olje, gass og kullproduksjon samt fossile kraftverk.

USA kan øke

En viktig faktor bak den globale overproduksjonen av olje er en kraftig økning i USAs oljeskifer-produksjon, eller «tight oil».

2016-11-16 IEA World Energy Outlook endring i oljeetterspørsel etter sektor, 2015-2040.

IEA tror USA til en viss grad kan motvirke nedgang i produksjonen andre steder, men er bekymret for bærekraften på lenger sikt, siden amerikanske selskaper har boret de beste områdene.

– Skiferolje kan spille en rolle i å motvirke brå prisøkninger, men man bør ikke stole på at den kan motvirke et større fall i tilbudet, sier Gould.

IEA har oppjustert forventet produksjon i USA, men sier at den samlede produksjonen utenfor OPEC er ventet å falle fra tidlig på 2020-tallet.

Les også

IEA: Fornybart større enn kull

Må stole på Iran

Dermed må oljemarkedet stole på at land som Iran og Irak kan levere den oljen som trengs, ifølge IEA. Midtøstens markedsandel ventes å øke til over 50 prosent i 2040, sier byrået.

Iran er ventet å øke sin produksjon til seks millioner fat per dag i perioden fra 3,6 millioner fat per dag i fjor, mens Irak ventes å nå syv millioner fat per dag fra 4,1 millioner fat per dag i fjor, sier IEA.

Samtidig ventes både USA og EU å redusere sin oljeimport, godt hjulpet av energieffektivisering og overgang til elektriske biler. USA vil trolig bare importere en million fat per dag i 2040, mot rundt fem millioner fat per dag i fjor, ifølge IEA.

India og Kina vil dermed være verdens største oljeimportører i 2040.

Les også

Spår balanse i oljemarkedet i år

Les også

– Gass alene er ikke svaret

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 2. Olje og gass
 3. Fornybar energi
 4. Opec
 5. Equinor

Flere artikler

 1. IEA frykter prissjokk på 2020-tallet

 2. IEA: Historisk boom i USA gir lavere oljepriser enn tidligere anslått

 3. IEA spår full gass - men ikke i Norge

 4. IEA: Rekordlave globale oljefunn

 5. IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025