SSB: Norge kan ha tapt 50 milliarder i skatt fra riggselskaper

Nye beregninger viser at riggselskapers muligheter for å føre overskudd ut av landet har gitt Norge et gigantisk skattetap.

STORT SKATTETAP: Ifølge SSBs beregninger har Norge gått glipp av 50 milliarder kroner i skatteinntekter grunnet riggselskapers muligheter for å flytte overskudd ut av landet. Bildet viser Oseberg D-plattformen (illustrasjonsfoto).

Marit Hommedal NTB scanpix
 • Geir Molnes
 • Karl Wig
Publisert:

I en fersk artikkel med overskriften «Knask eller knep?» beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) hvordan Norge har tapt titalls milliarder kroner i skatteinntekter fra riggselskaper.

Riggselskaper som opererer på norsk sokkel kan føre overskudd ut av landet, slik kan de spare penger ved ikke å skatte for disse pengene i Norge.

Det har også flere av selskapene gjort, og fasiten er at Norge har tapt om lag 50 milliarder i skatteinntekter på dette siden 2001, ifølge SSBs beregninger (se faktaboks nederst i saken).

Tallet baserer seg på den kvartalsvise investeringsstatistikken for kostnader til leie av rigger. Den indikerer ifølge SSB at 180 milliarder kroner er ført ut av landet fra 2001 til 2016.

Les også

Statoil med milliardkontrakter til norske rederier

– Ikke lett for myndighetene

Artikkelforfatter Espen Søbye i SSB viser til at spørsmålet om hvor riggselskapene skal skatte, har vært omstridt siden 80-tallet – og at tematikken er blitt gjenstand for flere rettssaker.

Han trekker blant annet frem Transocean-saken, der selskapet ble frifunnet.

– Ifølge de rettsavgjørelser som fins på området har riggselskapene fått medhold, men myndighetene forsøker å få rigget til lover og regler som skal begrense overskuddsflytting. Men lett blir det ikke, sier Søbye til E24.

– «Knask eller knep», spør du i tittelen. Hva mener du selv?

– Det er vel litt begge deler. Riggselskapene trenger en masse statlige tjenester for å kunne bore på kontinentalsokkelen, som værvarslings- og lostjenester, havner, tilgang på høyt utdannet arbeidskraft for bare å nevne noe, men vil altså bare i svært liten grad være med på å betale for dette.

– Riggselskapene har trukket det lengste strået

I sin analyse skriver Søbye at riggselskapene hevder de organiserer seg i flere selskaper, blant annet for å unngå dobbeltbeskatning.

«Det kan skje fordi noen land praktiserer residensprinsippet, inntekten skal skattlegges i det landet selskapet hører hjemme, mens andre land benytter kildeprinsippet, inntektene skal skattlegges der de er opptjent uansett hvor selskapet formelt sett hører hjemme.», skriver han.

Han mener riggselskapene er den foreløpige vinneren av skattestriden.

«Enn så lenge er det altså riggselskapene som har trukket de lengste stråene og fått medhold for at de kan sette høye konserninterne leiepriser når et morselskap i et skatteparadis, som regel Bermuda, leier ut en rigg til sin norske underavdeling», skriver han.

Ønsker egne regler

Den såkalte overskuddsflyttingen er blitt behandlet i flere statlige utredninger. I et høringssvar til offentlig utredning fra 2014 peker skattedirektoratet på denne problematikken i riggbransjen.

Her konkluderer direktoratet med at det er «svært vanskelig å hindre at store verdier flyttes ut av Norge».

Les også

Bransjeblad: Arbeidere i Nordsjøen tjener 31 kroner i timen

I utredningen skriver direktoratet at det bør innføres egne regler for å sikre at overskudd ikke flyttes ut av Norge gjennom kunstig høye utbetalinger av royalty og leie. SSB viser til at det ifølge Skattedirektoratets egne beregninger ble fradragsført mellom 20 og 16 milliarder kroner, hovedsakelig gjennom totalbefraktning av rigger i 2011 og 2012.

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter
 2. Statistisk sentralbyrå
 3. Nordsjøen
 4. Norge
 5. Olje og gass
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Kan ha tapt 50 milliarder i skatt

 2. Datatilsynet kritisk til at regjeringen vraker beste løsning for nytt fødselsnummer

 3. Betalt innhold

  Vindkraftbransjen vil lokke kommuner med flere skattekroner

 4. Annonsørinnhold

 5. Diskuterer «Google-skatt» med OECD

 6. Riksrevisjonen vil ha strengere skattekontroll av multinasjonale selskap