IEA frykter CO2-vekst til 2040: – En stor kollektiv fiasko

CO2-utslippene øker, og verden ser ut til å bomme på klimamålene. – En stor kollektiv fiasko, sier IEA om noen av utsiktene i sin årlige «energibibel», World Energy Outlook.

FERSK RAPPORT: Verdens fossilbruk og CO2-utslipp stiger, og kloden er på vei mot å bli 2,7 grader varmere i 2100, viser ett av scenarioene i en fersk rapport fra IEA. Her er Equinor-sjef Eldar Sætre og IEA-sjef Fatih Birol sammen på Det Norske Teatret i forbindelse med en presentasjon av tilsvarende rapport i 2016.

Foto: Odin Jæger, VG
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Verden gjør store fremskritt innen fornybar energi og effektivisering, men det er ikke nok.

Det viser den ferskeste utgaven av rapporten World Energy Outlook fra Det internasjonale energibyrået (IEA), som omtales som en slags «bibel» for forbrukere og produsenter av energi.

Det Paris-baserte byrået er etablert av OECD-landene for å sikre samarbeid i energipolitikken, og nå advarer det nok en gang mot å fortsette dagens trender innen fossil energibruk og CO2-utslipp.

Rapporten har som vanlig tre scenarioer, hvor det mest sentrale er «New policies», som baserer seg på noen forbedringer innen både klimapolitikk og teknologi, men hvor fossilbruken og CO2-utslippene likevel fortsetter å øke.

– «New policies»-scenarioet fører CO2-utslippene på en sakte oppadgående trend til 2040, en bane som er langt fra det vitenskapen sier trengs for å håndtere klimaendringene, skriver IEA.

– Den anslåtte utslippstrenden representerer en stor kollektiv fiasko i å håndtere de miljømessige konsekvensene av energibruk, skriver energibyrået.

Les også

IEA legger frem alternativt elbilscenario: Kan få 220 millioner elbiler i 2030

Tre alternative scenarioer

Det at klimamålene ikke nås trenger ikke å bli fasiten. Dette er det IEA anslår vil skje hvis verden ikke gjør tilstrekkelige grep for å energieffektivisere, få ned bruken av fossil energi, ta i bruk bedre renseteknologi og få opp andelen fornybar energi.

IEA har også et scenario kalt «Bærekraftig utvikling» hvor klimatiltakene er mer drastiske. Her strammes politikken til for å nå de ambisiøse målene fra Paris-avtalen om å begrense global oppvarming til godt under to grader fra førindustrielt nivå.

I dette scenarioet faller blant annet forbruket av kull, olje og gass, mens fornybar energi og kjernekraft øker svært mye. Men det blir meget krevende å nå klimamålene, ifølge byrået.

– Scenarioet viser tydelig at det å nå disse målene ville kreve en omfattende omstilling av energisektoren, skriver IEA.

I tillegg presenterer IEA det enda dystrere «Current policies»-scenarioet, hvor dagens politikk ikke endres nevneverdig og hvor utslipp og fossilbruk øker enda mer enn i «New Policies» – en advarsel om farene verden står overfor hvis den ikke endrer kurs.

Les også

Oljeselskapenes investeringstørke bekymrer IEA-analytiker

Stor forskjell i utslippene

Forskjellen på de tre scenarioene er store, spesielt knyttet til hvor mye fossil energi verden vil bruke, og dermed hvor store CO2-utslippene blir (se tallene i en egen faktaboks i bunnen av saken).

I det mest klimavennlige scenarioet faller CO2-utslippene fra dagens 32 milliarder tonn til 17,6 milliarder tonn i 2040, mens de øker til 42,5 milliarder tonn i 2040 i det mest klimapessimistiske scenarioet.

I «New policies»-scenarioet legger IEA opp til at de ulike landene vil nå målene de meldte inn i forbindelse med Paris-avtalen i 2015, men dette vil ikke være nok til å stanse oppgangen i klimautslipp.

Ifølge rapporten vil en trend som i det sentrale «New policies»-scenarioet føre verden på en kurs til en gjennomsnittstemperatur som er 2,7 grader Celsius høyere i år 2100 enn i førindustriell tid.

Skal klimautslippene gå ned må det hardere lut til, som i det mest klimaoptimistiske scenarioet. Der er temperaturøkningen på 1,7 til 1,8 grader Celsius i år 2100.

Mer olje til luftfarten

I «New Policies»-scenarioet forutsetter IEA at bruken av olje til biler når toppen midt på 2020-tallet, men vi fortsetter å bruke mer olje til petrokjemi, lastebiler, fly og skip.

Derfor vil oljeetterspørselen stige til hele 106 millioner fat per dag i 2040, eller en økning på rundt 11,5 millioner fat per dag fra nivået i 2017, sier energibyrået.

IEA påpeker at følgene av global oppvarming blir langt mer alvorlige jo høyere økningen blir.

– Det er mye usikkerhet knyttet til det å tallfeste økningen i fysisk risiko, men jo mer temperaturen stiger, jo større er risikoen for ekstreme hendelser som hetebølger, tørke, flom i elver og kystområder og avlinger som slår feil, skriver IEA.

– For eksempel var det i perioden mellom 1981 og 2010 en risiko på fem prosent for å oppleve en ekstrem hetebølge på et sted. Med en gjennomsnittlig temperaturøkning på 1,7 grader Celsius stiger dette til 30 prosent, og med 2,7 graders temperaturstigning øker den til 67 prosent, skriver IEA.

Tar hensyn til ny politikk

IEA har tatt hensyn til nye planer fra en rekke land i denne rapporten, inkludert EUs nye og mer ambisiøse klimamål for 2030, Kinas treårsplan for renere luft, Japans reviderte energiplan og Sør-Koreas åttende nasjonale strømplan.

Byrået har også tatt hensyn til en planlagt revisjon av USAs drivstoffstandarder og landets erstatning av Obamas Clean Energy Plan med en ny plan kalt Affordable Clean Energy.

Energiform2017New Policies 2040Current Policies 2040Bærekraftig utv. 2040
Kull3.7503.8094.7691.597
Olje4.4354.8945.5703.156
Gass3.1074.4364.8043.433
Kjernekraft6889719511.293
Fornybart1.3343.0142.6424.159
Biomasse65859159177
Totalt13.97217.71519.32813.715
CO2-utslipp (mrd. tonn)32.635.942.517.6
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Det internasjonale energibyrået (IEA)
  2. Klima

Flere artikler

  1. Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

  2. IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025

  3. IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040

  4. IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

  5. Betalt innhold

    Elbil-vekst fører til lavere etterspørsel etter olje