Petroleumsselskaper betalte 31 milliarder mindre i skatt i 2019

Selskaper som betaler petroleumsskatt bidro med 116 milliarder kroner i 2019 mot 147 milliarder kroner i 2018.

 • Malene Emilie Rustad
Publisert: Publisert:

Det melder skatteetaten.

Tall fra skattelisten for selskaper på norsk kontinentalsokkel viser en nedgang på 21 prosent sammenlignet med 2018.

Årsaken til reduksjonen er i hovedsak lavere oljepris og en noe redusert produksjon.

24 av totalt 54 petroleumsselskaper har betalt petroleumsskatt. Flere selskaper står oppført med negativ skatt i skattelisten.

Oljeselskaper betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent pluss en særskatt på 56 prosent på inntekt fra virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Den totale skattesatsen ligger dermed på 78 prosent.

Les også

Venter høyere oljeinvesteringer i 2021

Liten økning i leteaktivitet

Etter at refusjonsordningen ble innført i 2005, økte antallet aktører på norsk sokkel betraktelig, men det har vært en nedgang de siste årene.

For 2019 utgjør refusjonsbeløpet 3,9 milliarder kroner fordelt på 18 selskaper. Dette er en økning på 500 millioner kroner fra 2018.

De tre siste årene har refusjonsutbetalingene ligget på omtrent samme nivå. I samme periode økte leteaktiviteten målt i påbegynte letebrønner, spesielt fra 2017 til 2018.

Årsakene til den begrensede endringen i leterefusjonen i perioden, er redusert kostnadsnivå og endring i aktørbildet på sokkelen. Det er færre rene leteselskaper, og flere av de mer etablerte selskapene har økt sin leteaktivitet.

Les også

– Norsk sokkel skal fortsatt være en bærebjelke for både Norge og Equinor

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk sokkel
 2. Skatteetaten
 3. Oljeindustrien
 4. Oljepris
 5. Equinor

Flere artikler

 1. En krisepakke med store gevinster til fellesskapet

 2. Ser krisepakkeeffekt: Oljedirektoratet venter mange oljeplaner i 2022

 3. Sokkelen rigges for framtiden

 4. Staten bruker stadig mer penger på å støtte oljeleting

 5. Betalt innhold

  Tok ut rekordlønn for å kjøpe og pusse opp villa