Vil ikke begrense eksporten via utenlandskablene

Statnett vil ikke begrense kraftflyten på strømkablene til Europa, tross skyhøye strømpriser og lite vann i magasinene. Politikere tar nå imidlertid til orde for å begrense utvekslingen med utlandet.

Gunnar Løvås (i midten) er konserndirektør i Statnett, som driver det norske sentralnettet og utenlandsforbindelsene til land som Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Her sammen med konsernsjef Jannicke Hilland i Eviny (tidligere BKK) og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.
Publisert:

De siste dagene har strømprisen satt flere nye rekorder. Søndag blir døgnprisen nok en gang årets høyeste, på 1,92 kroner kilowattimen i Midt- og Nord-Norge og 1,87 kroner kilowattimen i Sør-Norge.

I tillegg kommer blant annet elavgift og nettleie, og 25 prosent merverdiavgift på toppen.

Energikrise i Europa kombinert med tørrår i Norge har i høst ført til rådyr strøm.

Det gir økte utgifter for norske forbrukere som i stor grad baserer seg på oppvarming med strøm, og for næringsaktører uten langsiktige prisavtaler.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt.

Strømprisen bekymrer også industriaktøren Elkem, som denne uken gjentok sitt krav om at Norge må begrense krafteksporten, og i tillegg vil bremse elektrifiseringen av sokkelen for å sikre billig strøm over tid. Også partiet Rødt vil begrense eksporten.

– Det er husholdningene som tar kostnadene ved den høye strømprisen, mens det er veldig gunstig for dem som eksporterer. Nå er husholdningenes interesser helt i motstrid til kraftselskapenes interesser, sier andre nestleder Sofie Marhaug (R) i Stortingets energi- og miljøkomité til E24.

– Bør eksporten begrenses?

– Rødt mener jo det. Jeg forstår at det vanskelig å forsvare det å begrense eksporten ut fra høye priser, hvis man skal være helt markedstro. Men dette har også med forsyningssikkerhet å gjøre, sier Marhaug.

– Rødt har advart mot at dette ville bli rene eksportkabler og ikke kabler for utveksling. Beslutningsgrunnlaget var ikke så alarmerende som den virkeligheten vi ser nå, sier Marhaug.

Søndag melder NRK at Frp vil reforhandle kontraktene som gjør at norsk strøm automatisk går til kontinentet så lenge prisen er høyest der.

– Vårt kraftsystem er ikke laget for at tyskere skal fyre opp sitt land på vindkraft og stole på at Norge redder dem når det ikke blåser, sier Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Les også

Strømprisen setter nok en ny årsrekord

– Tror dette vil bli mye mer balansert

Det har kommet nye utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia, og med dagens strømpriser har det gått mye strøm ut av landet. Så langt i år har Norge eksportert 15,3 terawattimer (TWh) strøm, til tross for at det er et tørrår. I fjor, da det var mye nedbør, var eksporten til sammenligning på 20,1 TWh.

Gunnar Løvås er konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett, som driver utenlandsforbindelsene. Han vil ikke si at de nye utenlandskablene til land som Tyskland og Storbritannia har blitt rene eksportkabler.

– Det vil vi ikke si. Selv om kraften i dagens ekstreme energisituasjon i Europa i hovedsak flyter i én retning, så ser vi i perioder også nå at det flyter kraft til Norge når det er mye vindkraftproduksjon i Storbritannia og Tyskland. Så markedet og mekanikken fungerer, sier Løvås til E24.

– Vi ser også enorme planer for vindkraft i disse markedene, og tror dette vil bli mye mer balansert. Ikke i løpet av noen uker, men i løpet av noen år, sier han.

Les også

Elkem-sjefen frykter kraftunderskudd og dyr strøm: – Må ikke elektrifisere sokkelen for fort

– Pliktige til å tilby kapasitet

– Er det noen grunn til å tro at eksporten til for eksempel Storbritannia og ellers i Europa skal gå for fullt hele vinteren, slik at magasinene tappes ned?

– Nei, vår vurdering er at forsyningsutfordringen med gass på kontinentet vil bedre seg utover de nærmeste månedene, og at det blir mer normale priser i de markedene, og dermed også større andel av tiden med import til Norge, sier Løvås.

– Noen ønsker å holde igjen på kraften, som Rødt. Og Frp vil ha avgift på krafteksport. Det å holde igjen på kraften, er det en farbar vei?

– Vi er en del av et internasjonalt samarbeid og har avtaler med partnerne våre. Vi har internasjonalt regelverk der vi er pliktige til å tilby kapasitet til markedet. Vi er helt avhengige av at disse spillereglene respekteres for å kunne stole på at vi kan importere når Norge trenger dette, sier Løvås.

Rødts Sofie Marhaug er enig i at prisene vil kunne endre seg med været, men påpeker at det også er ventet mer ustabilt vær i fremtiden.

– Det kan godt hende det regner mye til neste år, men det kan også komme på ugunstige tidspunkter. Vi må i større grad planlegge og regulere kraftproduksjonen av hensyn til forsyningssikkerhet, og ikke la markedet styre dette helt på egen hånd, sier hun.

Les også

Frykter kraftunderskudd og dyr strøm på 2020-tallet

Industrien frykter motreaksjoner

Selv om industrien bruker mye kraft, er bransjeorganisasjonen Norsk Industri skeptisk til et så inngripende tiltak som å bremse Norges krafteksport.

– Dette er en vanskelig debatt, men vi kan ikke isolere oss. Over tid er vi tjent med å være del av et stort, felles energimarked, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til E24.

Norsk Industri har jobbet mot flere nye strømkabler til utlandet, og ønsker også økt kraftproduksjon for å unngå kraftunderskudd og dyr strøm. Men Lier-Hansen frykter at en eventuell eksportbrems vil kunne føre til motreaksjoner.

– Jeg er litt tvilende til om det er hensiktsmessig å begrense dagens kabler. Det du risikerer da, er å møte sanksjoner fra andre. Vi skal være veldig forsiktig med å gjennomføre begrensningstiltak som gjør at andre land begynner å innføre sanksjoner mot oss, sier han.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Vil tjene på å spare vann

Selv om det er mye å tjene på å produsere kraft til dagens priser, har Statnett-direktøren tillit til at kraftprodusentene vil disponere ressursene i vannmagasinene godt.

– Det vil ikke lønne seg for en kraftprodusent å gå tom for vann i en situasjon hvor kraftprisen er høy. Hvis det er bekymring for at det skulle bli tomt til våren, vil produsenten tjene på å spare vann. Det er en grunnleggende mekanikk i markedet som har fungert og tjent Norge godt i over 30 år, sier Løvås.

– Dere betegner ikke lenger situasjonen i noen prisområder som stram, er det fordi magasinene ikke lenger har like lav vannstand?

– Ja, det har jo vært nedbørsrekord på Vestlandet i oktober. Det synes på kurvene, sier Løvås.

– Det er fortsatt lav vannstand, men ikke rekordlav?

– Nei, det er ikke rekordlavt, og vi har andre muligheter for import nå enn tidligere. Så vi er ikke grunnleggende bekymret for det, sier han.

– For hvis magasinene faktisk skulle bli tømt, så trenger vi kablene?

– Definitivt.

Les også

Krangler om klimamål og grønn industri: – Løsningen ligger i mer kraft og mer nett

– Hverken ønskelig eller mulig

Også kraftbransjens organisasjon Energi Norge frykter at begrensninger i strømeksporten kan få negative konsekvenser.

– Det finnes muligheter for å begrense eksport i situasjoner hvor man har en spesielt anstrengt kraftsituasjon ut fra forsyningssikkerhet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til E24.

– Men det å styre flyten på mellomlandsforbindelsene ut fra pris vil jo føre til et «race to the bottom» i det europeiske kraftsystemet. Og da vet vi at vi ikke lenger vil kunne ha tillit til å kunne importere når vi har behov for det. Så det å starte en sånn type prosess tror jeg hverken er ønskelig eller mulig, sier han.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.
Les også

Statnett begrenser strømflyt til Sverige: – Et motsvar

Les også

Bekymret over norsk-svensk strømbrems: – Viktig at markedet fungerer

Les også

Svenskene holder igjen på strømmen: – Vi er bekymret

Publisert:
Gå til e24.no