Her venter IEA oljevekst

Land som USA, Brasil, Canada og Norge vil sikre verden nok olje de neste årene. Men det trengs nye investeringer etter 2020, sier IEA i en fersk rapport.

SER VEKST: IEA ser for seg produksjonsvekst i Nordsjøen frem mot 2023. Her ser vi Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden, 180 kilometer vest for Stavanger.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at verden vil ha nok olje de neste par årene, og det skyldes særlig USA, Brasil og Canada – og litt Norge.

Det kommer frem i en fersk rapport om tilbud og etterspørsel frem til 2023.

Norges oljeproduksjon skal stige med flere hundre tusen fat per dag de neste seks årene, anslår IEA.

Men det er USAs vekst på 3,7 millioner fat per dag som bidrar mest på tilbudssiden.

Totalt vil landene utenfor Opec øke sin kapasitet med over seks millioner fat per dag frem til 2023, ifølge IEA.

Dermed er det nok olje i alle fall frem til 2020, selv om Venezuelas produksjon er ventet å falle til nivåer sist sett på 1940-tallet på grunn av krisen i landet.

Etter år 2020 vil verden trolig ha behov for mer produksjonskapasitet, hvis den globale etterspørselsveksten fortsetter.

Da vil de manglende investeringene fra 2015 og 2016 begynne å slå inn i produksjonen i mange land, tror byrået.

– Det svake investeringsbildet globalt er fortsatt en bekymring, sier IEA-sjef Fatih Birol i forbindelse med rapporten som legges frem mandag.

– Det trengs mer investeringer for å kompensere for fallende oljefelt – verden trenger å erstatte tre millioner fat per dag i produksjonsfall hvert år, noe som tilsvarer hele Nordsjøen – mens man samtidig møter robust etterspørselsvekst, sier Birol.

Finner mindre

Det ble satt i gang 27 betydelige oljeprosjekter i 2017, dobbelt så mange som året før da selskapenes godkjenning av nye prosjekter var det laveste på 7 år, ifølge byrået.

Det trengs også å gjøres nye funn. Det ble bare funnet rundt 4 milliarder fat olje i fjor, mens verden bruker omtrent 35 milliarder fat per år, ifølge IEA. Det er de laveste funnene siden 1930-tallet.

VENTER VEKST: Den voldsomme veksten i USAs oljeproduksjon gjør at verden har nok olje frem til 2020, tror IEA. Også Canada, Brasil og Norge bidrar med vekst de neste årene. Men det trengs mer investeringer etter 2020, mener byrået. Dette er oljepumper i Bakken-området i USA.

Foto: Robyn Beck AFP

– Når etterspørselen stadig vokser er svaret fra tilbudssiden avgjørende, skriver IEA.

– Innhentingen etter det historiske fallet i investeringer på 25 prosent i både 2015 og 2016 har bare så vidt startet. Investeringene var flate i 2017, og tidlige data viser bare en moderat vekst i 2018. Dette kan potensielt skape problemer for fremtiden, skriver byrået.

Økt etterspørsel

Global oljeetterspørsel skal opp til 104,7 millioner fat per dag i 2023, som er 6,9 millioner fat per dag mer enn den anslåtte etterspørselen for 2018.

Samtidig vil den samlede globale produksjonskapasiteten stige til hele 107 millioner fat per dag innen 2023, en vekst på 6,4 millioner fat per dag i samme periode, ifølge IEA.

Det er mye usikkerhet rundt både tilbud og etterspørsel, og sammensetningen av etterspørselen vil også kunne endre seg en del. Dette skyldes at bruken av oljen endrer seg, og at nye produkter trengs når for eksempel skipsflåten rundt 2020 skal over på drivstoff med lavere svovelutslipp.

VOKSENDE TILBUD: Slik vil oljetilbudet i Nordsjøen vokse de neste årene, ifølge IEA.

Foto: IEA

– Oppsiden i vår analyse er at markedet kan gå gjennom to faser de neste seks årene. Frem til 2020 vil rekordtilbud fra land utenfor Opec mer enn dekke den forventede veksten i etterspørsel, sier IEA i rapporten som legges frem mandag.

– Men innen 2023, hvis investeringene fortsatt er utilstrekkelige, vil den effektive «puten» i form av reservekapasitet falle til 2,2 prosent av etterspørselen, det laveste tallet siden 2007. Det øker muligheten for mer volatile oljepriser, til nytt tilbud kommer på plass, skriver IEA.

Frykter fortsatt skvis

IEA er bekymret over at mye av de investeringene som nå gjøres, kommer i USAs skiferolje.

– Som et resultat kan investeringene oppstrøms bli for små til å unngå en betydelig skvis i global reservekapasitet innen 2023, skriver byrået.

Hvert år «mister» verden en produksjonskapasitet rundt tre millioner fat per dag, fordi aldrende felt blir pensjonert eller produserer mindre på grunn av faktorer som lavere trykk.

Disse fatene må erstattes bare for å opprettholde produksjonsnivået.

USAs produksjon av råolje og andre typer olje i væskeform skal helt opp i 17 millioner fat per dag i 2023, fra 13,2 millioner fat per dag i 2017, ifølge IEA.

Det betyr også at USAs eksportkapasitet vil nå nesten 5 millioner fat per dag innen 2020, og Corpus Christi vil være et viktig knutepunkt for eksportkapasiteten, ifølge IEA. Det vil også kreves ytterligere investeringer i infrastruktur for å få oljen ut til markedet.

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 3. Oljebransjen
 4. Opec
 5. Saudi-Arabia
 6. USA
 7. Russland
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. IEA frykter prissjokk på 2020-tallet

 2. Betalt innhold

  Disse landene vil dekke den økende oljeetterspørselen

 3. Oljeselskapenes investeringstørke bekymrer IEA-analytiker

 4. Annonsørinnhold

 5. IEA om gassmarkedet: – Et historisk sjokk

 6. Massiv overkapasitet på olje kan fort snu: Frykter oljemangel om få år