Lundin Petroleum jekker opp oljereservene – men nye tall fra Barentshavet uteblir

Lundin Petroleum jekker opp reservene sine for femte år på rad, mye takket være Johan Sverdrup-feltet. De oppdaterte tallene for Alta- og Gohta-funnene i Barentshavet er imidlertid ikke klare ennå.

Konsernsjef Alex Schneiter i Lundin Petroleum
Publisert: Publisert:

Oljeselskapet Lundin Petroleum har kommet med sin årlige oppdatering på reservene til selskapet.

De viser en økning i 2P-reservene (påviste pluss sannsynlige nettoreserver) fra 726,3 millioner fat oljeekvivalenter ved utgangen av 2017 til 745,4 millioner fat ved utgangen av 2018.

Erstatningsraten, som måler nye reserver mot produksjonen, endte på hele 163 prosent. Selskapet produserte 30,1 millioner fat og la til 49,2 millioner fat. Alle tall er justert for Lundins eierandeler i de aktuelle feltene på norsk sokkel.

Ser man på de såkalte 3P-reservene (påviste, pluss sannsynlige pluss mulige reserver), økte de fra 895,5 til 900,9 millioner fat i fjor.

– Dette er det femte året på rad at økningen i reservene våre har overgått produksjonen, og i samme periode har produksjonen økt betydelig. Mens vi fortsetter å investere i porteføljen vår i 2019 er jeg trygg på vår evne til å fortsette å vokse organisk (gjennom leting, journ.anm.), sier konserndirektør for drift (COO), Nick Walker, i Lundin Petroleum i meldingen.

Barentshavet-tall er ikke klare

Selv om Lundin i fjor gjennomførte en såkalt utvidet brønntest fra Alta-funnet deres i Barentshavet, har ikke selskapet gjort noen endringer i reservene for Barentshavet i oppdateringen som ble sluppet mandag.

– Den store mengden ny informasjon fra de positive resultatene fra brønntesten på Alta, og siste generasjons 3D-seismikk (Topseis) over hele Alta- og Gohta-området, evalueres fortsatt. Derfor forblir de betingede ressursene i Alta- og Gohta-funnene uendret, skriver Lundin.

Selskapet legger til at de vil bli oppdatert i løpet av 2019 når en ny boreplan med avgrensningsbrønner er klar.

Selskapet slapp resultatene fra brønntesten på Alta i september, og resultatene var så gode at selskapet indikerte at man i 2019 forventet å kunne øke reservene.

Les også: Alta-resultatene er klare – Lundin tror reservene vil kunne jekkes opp

Sverdrup og partner-funn bidrar mest

Det er hovedsakelig oppjusteringen av ressursestimatet på Johan Sverdrup-feltet (feltet Lundin fant der Equinor er operatør) som gir Lundin økte reserver. I tillegg bidrar mindre oppjusteringer på selskapets Edvard Grieg-felt og i Alvheim-området, der Aker BP er operatør.

Equinor annonserte en oppjustering av Johan Sverdrup-ressursene i forbindelse med overleveringen av utbyggingsplanen for andre fase av feltet i august, mens Aker BPs funn på Frosk ved Alvheim og Lilleprinsen på Utsirahøyden bidrar til å løfte Lundins reserver siden de er partner også der. Positive resultater fra Gekko-funnet til Aker BP bidrar også.

I lisensene der Lundin er operatør, fikk selskapet blant annet løft fra avgrensningene på Edvard Grieg-satellittene Luno II og Rolvsnes. En investeringsbeslutning og utbyggingsplan for Luno II er fortsatt ventet i løpet av første kvartal.

– Olje står for 94 prosent av Lundin Petroleums 2P-reserver og når den forventede oppstarten av Johan Sverdrup-feltet skjer i november 2019 vil mesteparten av Lundin Petroleums 2P-reserver være i produksjon, skriver selskapet.

Lundin har boret flere letebrønner i år, men selskapet har ikke gjort noen betydelige funn. Silfari-brønnen i Norskehavet, som selskapet boret i høst og som det var knyttet stor spenning til, viste seg heller ikke å gi uttelling i form av funn.

Les også

Leteskuffelse i Norskehavet

Les også

– Vi oppfyller Stortingets vedtak

Les også

Svakere bunnlinje for Lundin

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om