Redusert bemanning offshore: På sikt kan produksjonen rammes

Petroleumstilsynet (Ptil) er usikker på om selskapene på sikt har bemanning nok til å holde norsk olje og gassproduksjon i gang for fullt.

Ekofisk-feltet ligger i Nordsjøen. Conocophillips er operatør.

Conoco Phillips
 • Elisabeth Seglem (Stavanger Aftenblad)
Publisert:,

«Det er noen forhold som på litt sikt kan medføre at produksjon og aktiviteter må begrenses eller avsluttes» skriver Petroleumstilsynet (Ptil) i sin siste vurdering av koronasituasjonen.

Tidligere har Aftenbladet fortalt at oljearbeidere har fått utvidet offshoreperioden sin fra 14 til 21 og i noen tilfeller 28 dager. Dette for å redusere smitterisiko og dekke opp for personell som er i karantene.

Vår Energi var tidlig ute og meldte at de «fryser» bemanningen offshore

Har bemanning «på kort sikt»

Tirsdag skriver Ptil at «selskapene på kort sikt (1-2 uker) har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for sikker drift» framover.

På olje og gass-feltene offshore og på landanleggene er bemanningen så langt redusert med 20-40 prosent, noe mindre på flyttbare innretninger.

Basert på innrapportering fra selskapene i petroleumsvirksomheten, er det Ptils hovedinntrykk at sikkerhetsnivået opprettholdes i næringen.

Men det er noen forhold som på litt sikt kan medføre at produksjon og aktiviteter må begrenses eller avsluttes:

 • Problemer med å få ut personell (fortrinnsvis fra utlandet) til å gjennomføre sikkerhetskritisk vedlikehold/arbeid
 • Problem med å få skiftet ut bemanning
  Slitasje på personell med lang oppholdstid, særlig personer med sikkerhetskritiske oppgaver
 • Manglende robusthet i organisasjonen dersom mange samtidig kan settes ut av spill på grunn av sykdom

«Presset øker»

Ledelse og vernetjenesten på innretninger og anlegg er opptatt av at presset på gjenværende bemanning øker, ifølge Ptil.

«Mange er engstelige og urolige for familie og situasjonen på land noe som kan redusere årvåkenhet og konsentrasjon i arbeidssituasjonen. Unntakssituasjonen oppleves av mange som belastende, særlig dem med forlenget oppholdsperiode.»

Les også

Han solgte olje da den kostet 9,70 dollar. Nå kan det skje igjen

Landanlegg har redusert

Ingen faste innretninger på sokkelen hadde så sent som 27. mars begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av korona-situasjonen, ifølge Ptil.

Men et landanlegg har redusert produksjon som følge av endret markedssituasjon.

Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som boring, brønnvedlikehold komplettering mv slik det er planlagt.

Noe brønnplugging stanses og utsettes, noen boreoperasjoner avsluttes/påbegynnes ikke.

To flyttbare innretninger er ute av drift som følge av Korona-situasjonen. I noen grad utsettes planlagte leteboringsaktiviteter, melder Ptil.

Les også

Equinor går ut av oljelobby

Les på E24+ (for abonnenter)

Gigantfelt drøyer – Frp mener Equinor og Aker BP må få kniven på strupen

Noe øver de ikke på

Selskapene har gjort ulike endringer når det gjelder gjennomføring av beredskapstrening- og øvelser.

Ett selskap har stanset all beredskapstrening offshore, men beholder faste mønstringsøvelser. Andre selskap utfører ikke mønstringsøvelser eller har tilpasset dem slik at nærkontakt unngås. Det øves ikke på entring og fastspenning i livbåter.

Flere selskaper rapporterer at de gjennomfører skrivebordøvelser, øvelser i mindre grupper og digital trening for å opprettholde et høyt beredskapsnivå. Gruppetrening av de enkelte beredskapslag foregår stort sett som normalt, skriver Ptil i meldingen.

Les også

Havvind-testing i Rogaland får 290 millioner kroner av EU

Her kan du lese mer om

 1. Koronaviruset
 2. Petroleumstilsynet
 3. Bemanning

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Redusert bemanning offshore: På sikt kan produksjonen rammes

 2. Betalt innhold

  Nå jobber de 28 dager offshore av korona-frykt

 3. Betalt innhold

  Equinor kutter i aktiviteten på sokkelen

 4. Annonsørinnhold

 5. Oljeleverandør: – Ekstremt krevende selv med krisepakke

 6. Frykter konkurser i sikkerhetsbransjen