Oljeministeren klar med årets lisensrunde: Lyser ut 90 nye blokker

Oljeministeren fortsetter å gi gass i oljepolitikken og er nå klar for å lyse ut nye blokker i årets lisensrunde – TFO 2019.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) avbildet på Johan Sverdrup-feltet i oktober i fjor.
  • Marius Lorentzen
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Onsdag melder Olje- og energidepartementet at de nå lyser ut TFO 2019, som er én av to ordninger for å tildele lisenser på norsk sokkel.

Mens konsesjonsrundene åpner helt nye områder, gjennomføres de også sjeldnere. Siden 2003 har man i tillegg gjennomført årlige lisenstildelinger i åpnede områder, kalt TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Etter at årets runde ble lagt ut på høring i mars er det nå klart hvor oljeselskapene kan søke. Fristen for å gjøre det er 27. august, og så vil det trolig bli klart i januar hvem som faktisk får lisenser i årets runde.

På samme måte som tidligere år utvider man også i år TFO-området. Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg tilbyr nå totalt 90 nye blokker som oljeselskapene kan søke om.

De nye blokkene er fordelt mellom 5 i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet.

Til sammenligning utvidet man TFO-området med 75 blokker i TFO 2017 og 103 blokker i TFO 2018. I fjorårets runde besto utvidelsen av 47 nye blokker i Norskehavet og 56 i Barentshavet. TFO 2018 endte med en tildelingsrekord på 83 lisenser, fordelt over 37 Nordsjøen, 32 i Norskehavet og 14 i Barentshavet.

Oljenæringen fornøyd

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) er svært fornøyd med å kunne utlyse lisenser i år også. At oljeselskapene stadig får jevn tilgang på areal å lete i på norsk sokkel mener Freiberg er «en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk».

– Jeg har god tro på fortsatt interesse fra oljeselskapene til å utforske norsk sokkel, sier Freiberg og fortsetter:

– Gjennom utvidelsen av TFO-området legger vi til rette for effektiv utforskning av større deler av norsk sokkel, inklusive i Barentshavet. Utvidelsen vil gi selskapene tilgang på nye muligheter som vil kunne bidra til verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling, også i nord fortsetter Freiberg.

Både miljøbevegelsen og fiskere er kritiske til det som er foreslått i årets lisensrunde, men i oljenæringen er de fornøyd:

– Minst 225.000 arbeidsplasser i Norge er avhengig av petroleumsvirksomheten. Regjeringens utlysning av nye letelisenser er et viktig bidrag til å opprettholde arbeidsplassene og gi mer verdiskaping, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass.

Schjøtt-Pedersen peker på at det fortsatt er store ressurser som ennå ikke er funnet på norsk sokkel, og han peker på at gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen først ble funnet etter at flere hadde prøvd seg.

Det er imidlertid et annet sted der han har størst tro på nye funn:

– De største mulighetene ligger i nord. Her er det allerede nå sterk leteaktivitet. I TFO 2019 legger regjeringen opp til at dette skal fortsette, da kan vi håpe på funn som fører til gode utbyggingsløsninger og økt verdiskaping i nord, sier Schjøtt-Pedersen.

Fiskere vil ikke åpne øst i Barentshavet

Det har kommet flere innvendinger mot årets lisensrunde, men regjeringen har valgt å utvide området med 90 blokker, det samme som de foreslo da lisensrunden kom på høring i mars.

Norges Fiskarlag mener det kan bli konflikter mellom fiskeri og olje i deler av Barentshavet, og i høringsuttalelsen sin skrev at de at det er stor fiskeriaktivitet i de foreslåtte blokkene i det østlige Barentshavet stort sett hele året.

– Vi stiller oss i utgangspunktet negativ til en åpning av blokkene øst i Barentshavet da en åpning av disse områdene vil føre til store arealkonflikter med fiskerinæringen, skrev Norges Fiskarlag.

Organisasjonen er også bekymret for økt oljevirksomhet i viktige områder for sjøfugl og sjøpattedyr, med viktige gytefelt og fiskeriområder i Barentshavet, og ba staten sette TFO-tildelingen i området på vent.

Fiskerne var også bekymret fordi de mener man vet for lite om skremmeeffekten seismikk har på sjøpattedyr og fisk i Barentshavet, og fordi de mener oljeberedskapen har mangler.

Miljøbevegelsen har i flere år vært kritiske til både tempoet og omfanget av lisenstildelingene på norsk sokkel. Det var de også i denne høringsrunden:

– Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Norges Kystfiskarlag, Sabima og Bellona mener olje- og energidepartementets forslag til TFO 2019 må forkastes, og TFO-ordningen avvikles, skrev organisasjonene i en høringsuttalelse tidligere i år.

Miljøvernorganisasjonene pekte både på klimautfordringene, finansiell risiko, økologisk trussel og det de mener er en svak oljevernberedskap i verdifulle områder som sine hovedankepunkter.

– Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretagelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer, skriver Olje- og energidepartementet i sin melding onsdag.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Regjeringen utlyser 90 nye blokker for oljeleting

  2. Rekordinteresse for Barentshavet

  3. Listhaug deler ut oljelisenser og håper på funn

  4. Oljeministeren deler ut årets lisenser: 30 oljeselskaper tilbys 61 nye lisenser

  5. Regjeringen åpner for oljeleting i 84 nye blokker