Nytt strømkjør mot Støre – han tror kraftkrisen er over om to-tre år

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener deler av strømkrisen må løses i samarbeid med Europa. Om to-tre år kan det være over, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble møtt med mange spørsmål om strøm da han møtte i Stortinget onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB
  • NTB-Marius Helge Larsen og Bibiana Piene
Publisert: Publisert:

– Jeg tror at vi kommer ut av den krisen om et par-tre år, når Europa kommer i gang med fornybar-produksjonen sin, og vi kommer videre med bedre samarbeid og mer utveksling, og mer kraft, mer nett og mer enøk, sa Støre i Stortingets spørretime onsdag.

Der var strømpriser og kraftkrise det altoverskyggende temaet.

Rødts Sofie Marhaug ville vite hvorfor regjeringen, etter halvannet år med strømpriskrise, ikke gjør noe med prismekanismene. Regjeringen trenerer arbeidet, hevder hun.

– Men det å lukke Norge inne og tro at siden det koster 12 øre å produsere strøm, så er det det prisen bør ligge på, det er ikke veien å gå. Det kommer til å skape rasjoneringsbehov, mener statsministeren.

«Norgespris» på strøm?

Samtidig holder han døren på gløtt for et toprissystem på strøm, hvor utenlandskablene får egne priser. Både SV og regjeringspartner Sp har tatt til orde for dette.

– Jeg vil ikke åpne for eller lukke døren for det nå. Men det reiser en lang rekke problemstillinger i forhold til vårt ansvar for å ha utveksling med andre land og hva det vil gjøre med prisfastsettelsen og forsyningssikkerheten. Men vi skal se på det grundig, sier Støre.

SV-leder Audun Lysbakken peker på det han mener er grunnleggende feil med dagens system.

– Selvfølgelig er det krigen og Putins energiimperialisme som er årsaken til de løpske gassprisene i Europa. Men det kan jo også hende at denne situasjonen har avdekket at et fritt markedssystem på det som jeg tror de fleste mener er svært grunnleggende infrastruktur, nettopp passer dårlig i en slik krise, sa SV-lederen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) (t.h.) i diskusjon med Høyres Nikolai Astrup i stortingssalen.

Steinkasting

Spørretimen startet med verbal steinkasting om strøm mellom Støre og Høyres Nikolai Astrup.

Astrup ville vite hva Støre egentlig tror han vil finne når «alle steiner skal snus» for å løse kraftproblemet.

– Under en av disse steinene finner han forhåpentligvis økt kraftproduksjon, sa Astrup, som rettet pekefingeren mot regjeringens nedskalering av havvindprosjektene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Her var det opprinnelig planlagt for utbygging av 4.500 megawatt havvind, men regjeringen har så langt bare utlyst arealer tilsvarende 2.000 MW.

– Ser ikke regjeringen alvoret i den situasjonen vi står i? spurte Astrup.

Kritiserte Høyre

– Hvilken stein var Høyre under i åtte år? repliserte Støre.

– Da vi kom i regjeringskontorene, var det svært lite som hadde skjedd. Full stopp i all landbasert vindkraft og treg framgang på enøk. Og – det var bare to halve årsverk i Olje- og energidepartementet på havvind. Hele administrasjonen som skal til for å behandle konsesjonssøknader, var på et minimum, framholdt han.

– Det måtte en ny regjering og ny handlekraft til for å komme vekk fra den søvndyssende under steinen-tilværelsen som Høyre og Astrup befant seg i i altfor mange år, sa han.

Publisert:
Gå til e24.no