Ansatte raser over at Maersk vil flytte jobber fra Norge til Polen

Riggselskapet Maersk Drilling kutter jobber i Stavanger. – Vi er overhodet ikke enig i beslutningen, som blir tatt langt over våre hoder, sier fagforeningsleder Frode Larsen.

Maersk Invincible er en av selskapets fire rigger på norsk sokkel.
Publisert: Publisert:

Det danske riggselskapet Maersk Drilling har fire rigger i drift på norsk sokkel, 600 medarbeidere offshore og rundt 50 ansatte på land i Stavanger.

Nå blir det kutt på Stavanger-kontoret. Flere jobber skal flyttes til Gdansk i Polen, der kostnadene er lavere. Maersk har allerede stor aktivitet der.

– Det er naturligvis vanskelig for en organisasjon som har levert godt i alle år å få beskjed om at vi planlegger å redusere tilstedeværelsen i Norge. Men vi vil fortsatt ha høy aktivitet her, sier administrerende direktør Jakob Korsgaard.

Nettstedet Energi24 har også omtalt kuttene.

– Usikker bransje

Korsgaard vil ikke oppgi et nøyaktig antall for hvor mange arbeidsplasser som skal bort, men sier at selskapet kommer til å sende varsel om masseoppsigelse til NAV. Det innebærer at mer enn ti jobber forsvinner.

– Det sier seg selv at en slik beskjed ikke mottas med smil. Men jeg tror samtidig mange forstår behovet for å effektivisere. Vi gjøre dette for å styrke vår posisjon, ikke fordi vi har tenkt å forlate Norge, sier Korsgaard.

Han viser til at riggbransjen er i en usikker situasjon og peker blant annet på at flere konkurrenter er under konkursbeskyttelse eller må refinansiere virksomheten. Det er konsernledelsen i Danmark som har tatt initiativet til endringen.

– Er du enig i beslutningen?

– Jeg representerer en organisasjon som har vært over 30 år i Norge og oppnådd mye. Jeg skulle gjerne unngått å si opp medarbeidere. Men selve omstruktureringen gir god mening, og jeg tror på den overordnede målsettingen, sier Korsgaard.

Hør podkast om nye muligheter for oljeleverandørene:

Lavere kostnader

– Vi kan ikke sitte stille og se på det som skjer i markedet. Det er et tegn på hvor utfordret bransjen er, sier Korsgaard og viser blant annet til at overgangen til fornybar energi skaper en helt ny situasjon for riggselskapene.

Korsgaard legger ikke skjul på at kostnadene er lavere i Polen, men sier avgjørelsen ikke bare dreier seg om kostnad per hode.

– Det handler blant annet om at selskapet ønsker å samle kompetanse på ett sted, sier han.

– Det er ikke mye oljeboring i Polen?

– Det er korrekt. Men det er en stor maritim sektor i Gdansk. Vi har vært til stede i byen lenge og har gode erfaringer derfra.

Jakob Korsgaard er toppsjef for Maersk Drilling Norge.

Avviser svekket risiko

Det er først og fremst støttefunksjoner knyttet til administrasjon, teknisk støtte, personal og helse, miljø og sikkerhet (HMS) som påvirkes av kuttene. Korsgaard avviser at flyttingen av HMS-jobber vil gå på bekostning av sikkerheten offshore.

– Vi skal fortsatt ha fagkompetanse i Norge, og all aktivitet vil foregå i henhold til regelverket. At operasjonene i større grad støttes virtuelt fra et annet sted, skal ikke gå ut over sikkerheten. Der skal vi være best i klassen, sier Korsgaard.

Maersk-ledelsen skal nå starte drøftinger med de tillitsvalgte, og Korsgaard håper at omorganiseringen er ferdig i løpet av 2021.

– Helt uenige

Frode Larsen er hovedtillitsvalgt og representerer knapt 600 medlemmer i Industri Energi i Maersk Drilling.

– Vi er overhodet ikke enig i denne beslutningen, som blir tatt langt over våre hoder. De ansatte i Norge har ikke blitt inkludert i prosessen. Dette er ensidig bestemt i København, sier Larsen.

Han forteller at de ansatte har sett en stund hvilken vei det bærer - blant annet da selskapet også i fjor ville flytte jobber til Polen. Da ble planene utsatt.

– Jobbene våre forsvinner stille og rolig. Vi visste at noe var på gang, men ikke i hvor stort omfang dette ville treffe oss. Vi er overrasket over at den norske avdelingen rammes så hardt, sier Larsen, som har vært klubbleder siden 2003.

Frode Larsen.

Sjokk og sinne

De ansatte ble informert på et digitalt allmøte i forrige uke.

– Beskjeden ble møtt med vantro. Først hyllet konsernledelsen de ansattes håndtering av koronapandemien. Så kom meldingen om at mange jobber skal flyttes. Folk er sjokkerte og sinte, sier Larsen.

Også blant offsorearbeiderne, som ikke rammes direkte av kuttene, blir avgjørelsen tatt dårlig imot.

– De er lei seg på vegne av kollegene, og skeptiske til at de nå skal forholde seg til folk som sitter langt borte og som de aldri vil treffe. Reaksjonene er utelukkende negative, sier Larsen.

Kjemper for jobbene

Klubblederen sier han er usikker på hva det vil bety for sikkerheten offshore at disse stillingene flyttes utenlands.

– Men det blir en stor utfordring å være oppdatert på det norske regelverket, som er i stadig endring. Norge er ikke likt andre land, sier Larsen.

Ifølge Larsen er de formelle drøftingene med ledelsen foreløpig ikke i gang.

– Vi skal kjempe med nebb og klør for å beholde flest mulig jobber i Norge, sier han.

Hør podkast om langtidsledighet:

Publisert:
Gå til e24.no