Weatherford-ansatt får ikke jobben tilbake

Han ble ansatt i oljeserviceselskapet i 1988. Nå mister han jobben – og må betale arbeidsgiver 230.000 kroner etter rettssak.

Advokat Bent Endresen, her fra en tidligere rettssak i tingretten, vurderer å anke dommen på vegne av sin klient.
 • Erlend Skarsaune (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Weatherford Norge har i mange år slitt med lønnsomheten. Tilbake i 2014, da forrige oljekrise rammet næringen, hadde oljeserviceselskapet 1,5 milliarder kroner i omsetning. Weatherford slet allerede med lønnsomheten og snart skulle omsetningen falle betraktelig.

Fra 2015 har driften gått i minus hvert år. Regnskapet i 2019 endte i pluss etter salg av et datterselskap. Samme år søkte morselskapet konkursbeskyttelse i USA – og fikk restrukturert gjelden. I 2020 rapporterte konsernet et underskudd på 1,5 milliarder dollar.

Antall ansatte i Norge er siden 2014 redusert med flere hundre. Etter gjeldsforhandlingene i USA fikk også datterselskapet i Norge krav om økt lønnsomhet. I tillegg stupte oljeprisen igjen i mars 2020 og i april ble det klart at Weatherford Norge måtte i gang med en ny nedbemanningsrunde.

Av 337 fast ansatte varslet ledelsen at inntil 12 ansatte kunne bli sagt opp, framgår det av en fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett. Nedbemanningen skulle følge prinsippene i tariffavtalen, og da at ansiennitet kun kan fravikes ved saklig grunn.

Styret i Weatherford Norge besluttet nedbemanning. Blant de ni overtallige var en ansatt som har jobbet i selskapet siden 1990.

Han mente at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet. Hans 30 års ansiennitet var ikke tilstrekkelig vektlagt, mente han, og saksøkte selskapet.

Mannen var i en ulykke tidlig på 2000-tallet og har hatt behov for tilrettelagt arbeid. I forbindelse med oppsigelsen var han uenig i selskapets vurdering av hans kompetanse, og påpekte at individuelle og sosiale hensyn må gis vekt. Han viste også til at selskapet ikke har dokumentert arbeidsevnen hans – og vil ha oppsigelsen kjent ugyldig.

LES MER OM WEATHERFORDS HISTORIE I NORGE HER:

Kjøpte Aarbakke for 75 mill.

– God likt

Oljeserviceselskapet påpeker at de har fraveket ansiennitetsprinsippet med saklig grunn. Andre ansatte ble prioritert på grunn av formell kompetanse og erfaring, står det i dommen. Weatherford har tilrettelagt arbeidet hans siden ulykken, men dette koster mye, argumenterer selskapet.

Retten påpeker at saksøker har betydelig ansiennitet, med 32 år i selskapet, og at han risikerer å havne utenfor arbeidsmarkedet resten av sitt yrkesaktive liv hvis oppsigelsen blir stående. Retten viser til at han har utført arbeidet sitt «under betydelig tilrettelegging fra arbeidsgiver», og peker også på at arbeidsgivers ansvar «ikke er ubegrenset» og at Weatherford har «strukket seg langt i tilrettelegge arbeidet».

Etter de siste års nedbemanninger har gjennomsnittlig ansiennitet i selskapet økt. Gjennomsnittlig ansiennitet er rundt 13 år og saksøker har 32 år. Selv om forskjellen er stor, er den «ikke påtakelig», skriver dommerne.

Han er godt likt av kolleger og arbeidsinnsatsen er god, men Weatherford har likevel kommet til et punkt hvor det er rimelig at Nav overtar oppfølgingsansvaret, står det i dommen.

Les også

Equinor tildeler gigantkontrakter på brønnservice: Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger sikrer arbeid for 30 milliarder

Vurderer anke

Dermed blir Weatherford frikjent. Saksøker må også betale selskapets saksomkostninger. Her la advokaten fram et krav på 307.000, noe retten mener er for høyt og setter derfor summen til 230.000.

Advokat Bent Endresen har representert den Weatherford-ansatte i saken. Han forteller at de sterkt vurderer å anke.

– Dommen er ensidig og krenkende for en arbeider som har gitt bedriften 30 år av sitt liv. Retten har lagt subjektive synsinger til grunn som beviste fakta og rettens oppfatninger av saken blir uriktig, sier Endresen.

Les på E24+

Tre strake år i minus for oljeleverandøren Weatherford

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Nedbemanning
 2. Weatherford
 3. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Kvinne måtte gå rettens vei for å få fast jobb

 2. Hotellansatte tapte i retten: Får ikke tilbake tipspenger fra arbeidsgiver

 3. Ansatte saksøker hoteller: – Vil ha betydning for hele bransjen

 4. Betalt innhold

  Knusende tap for Ingrid Ottesen mot Handelsbanken: Må betale millioner

 5. Equinor tok avgjørelse om omstridte varsler midt under rettssak