Hitecvision-eid boreselskap arbeidsløst til sommeren

Boreselskapet Atlantica Tender Drilling har mistet begge sine borekontrakter og er i forhandlinger med banker og långivere om nye lånebetingelser. Fra sommeren forsvinner alle inntektene.

Atlantica Tender Drilling tilbyr en spesiell løsning med å overføre en borepakke fra én rigg til selve produksjonsriggen. Men nå er markedet svakt til tross for stigende oljepris.

Agência Petrobras
  • Tor Dagfinn Dommersnes (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Hitecvision (HV) eier 70 prosent av aksjene i selskapet som i flere år har hatt boreoppdrag for Petrobras i Brasil og for Total i Kongo. HV har allerede tatt betydelige tap i selskapet.

– Ja, det kan jeg bekrefte, uten at jeg kan tallfeste nedskrivingene, sier seniorpartner Alf C. Thorkildsen i Hitecvision til Aftenbladet/E24. Han sier at det meste av tapet ble tatt i 2020.

Seniorpartner Alf C. Thorkildsen i Hitecvision er styremedlem i Atlantica Tender Drilling som eies av fondet HitecVision Asset Solutions.

HV

Hitecvision ble den dominerende eieren Atlantica Tender Drilling i 2011, med en investering på 100 millioner dollar, eller ca 550 millioner kroner etter dollarkursen i 2011.

Bassøe-selskap

Den gang het selskapet BassDrill Ltd. Selskapet ble etablert av finansmannen Erland Peter Bassøe i 2007. Bassøe er fortsatt nest største eier med en aksjepost på 10 prosent.

Regnskapet hans viser store nedskrivinger av Atlantic Tender Drilling i 2019. Da ble verdien redusert fra 157,5 millioner kroner til 39,8 millioner kroner.

Dersom HV har gjort de samme nedskrivningene, betyr det at verdien er redusert fra ca 1,2 milliarder kroner til 275 millioner kroner. HV ønsker ikke å opplyse verdien av aksjeposten i fondets balanse.

– Atlantica utgjør en betydelig del av verdiene i fondet Hitecvision Asset Solutions som er et ganske lite fond i vår portefølje, sier Thorkildsen.

Les også

Hitecvision halverte resultatet - gir likevel utbytte

Les også

John Fredriksens riggselskaper inngikk forlik

Ikke konkurs nå

– Er det fare for konkurs i selskapet?

– Vi er ikke der nå, sier Thorkildsen. - Nå forhandles det med bankene og långiverne, og vi tror jo på en løsning. En konkurs vil alle tape på, og selskapet har vært gjennom denne prosessen to ganger tidligere. Samtidig er jo konkurs et mulig utfall.

Thorkildsen opplyser at netto gjeld i selskapet er ca 155 millioner dollar.

Atlantica Tender Drilling har en spesiell boreløsning som har vært etterspurt av flere oljeselskaper. Deres to rigger Beta og Delta er utstyrt med mobilt boreutstyr som løftes over på en annen plattform for produksjonsboring.

– Riggene våre er bare 6–8 år gamle og vi håper å få dem i arbeid igjen snart. Selv om oljeprisen har steget det siste året, tar det gjerne 12–18 måneder å avgjøre om en skal bore. Pandemien gjør også at leveranser blir forsinket. Kort sagt, ting tar tid, sier Thorkildsen.

Viseadministreredne direktør Reese McNeel i Atlantica Tender Drilling.

ATD
Les også

Hitecvisions Moreld satser stort på havvind

Bekymret direktør

– Ja, jeg kan bekrefte at vi er inne i en kritisk situasjon, sier viseadministrerende direktør Reese McNeel til Aftenbladet/E24. - Problemene våre startet våren 2019, da vi mistet Total-kontrakten, og nå må vi finne nye oppdrag også for den andre riggen vår.

McNeel opplyser at banken inndro 28 millioner dollar som selskapet hadde på konto, men at det fikk beholde sju millioner i selskapet.

– Vi har fortsatt inntekter i dag, kontantstrømmen er positiv, men det tar altså slutt en gang i sommer, sier McNeel.

Selskapet har 70–80 ansatte i arbeid offshore i Brasil.

Atlantica Tender Drilling-aksjen kan handles på Euronext Notc, altså markedsplassen for unoterte aksjer. Den er ikke omsatt siden august i fjor, og da til 90 øre. Det verdsetter selskapet til 272 millioner kroner.

Men aksjen er i dag til salgs for 50 øre, uten at noen kjøper.

Les også

Archer vil kjøpe Deepwell

Les også

Hitecvision starter nytt milliardkonsern i Stavanger

Les på E24+

Hitecvision kjøper britisk oljeselskap for 3,3 milliarder kroner

Les også

Tampnet feirer tjueårsjubileum med milliardinvestering

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. AftenbladetE24
  2. Oljepris
  3. HitecVision

Flere artikler

  1. Hitecvision tar gevinst på 4,5 milliarder kroner på eiendommer

  2. Øgreid-dom kan «redde» Hitecvision

  3. Hitecvision halverte resultatet - gir likevel utbytte

  4. Staten har solgt seg ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

  5. – Britisk sokkel er i vekst. Dette er en bra avtale for Hitecvision i Storbritannia