STILLE: Supplybåter og støtteskip for oljenæringen ligger i opplag i Vågen i Bergen. Bildet er tatt 27. april.

Kronikk: Oljeskatte-pakken hjelper ikke

Regjeringens forslag vil ikke hjelpe på olje- og leverandørnæringens kriseproblemer, skriver to akademiske nestorer i denne kronikken.

 • Atle Guttormsen og Thore Johnsen
  Atle Guttormsen og Thore Johnsen
  Professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og professor emeritus ved NHH
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

For å dempe fallet i investeringene og aktiviteten på norsk sokkel foreslo Norsk Olje og Gass en skattepakke med midlertidig endringer i petroleumsskatten.

Regjeringen har fulgt opp med å presentere en pakke der de tar inn over seg noen av forslagene, men gjør vesentlige kutt.

Dette gjelder spesielt regjeringens forslag om å begrense direkte utgiftsføring kun mot oljesærskatten, ikke den totale 78 prosent skatten, og om halvering av friinntekten i skattefradraget.

Lytt: E24-podden om oljeskatten

Resultatet er svakere likviditet for selskapene og dårligere prosjektlønnsomhet. Regjeringens forslag om kortere periode for skattejusteringen betyr dessuten at mange nye prosjekter vil falle utenfor ordningen.

Mye tyder på at regjeringens forslag ikke vil ha noen effekt på investeringslysten. Utfordringen er at regjeringen synes å være mest opptatt av skattemessig behandling av investeringsutgiftene og ikke av de omfattende inntektsproblemene på norsk sokkel som følge av krisen. Dette er således ikke et kriseforslag. Vi frykter manglende nyinvesteringer de nærmeste årene, med dramatiske konsekvenser for en krisepreget leverandørnæring. Manglende investeringer og utvikling av nye prosjekter skyldes tre forhold, lavere forventet oljepris, høyere avkastningskrav og klare insentiver til å utsette snarere enn å fremskynde investeringer.

Les også: Støttepakken til oljenæringen får blandet mottagelse

Forventet oljepris er lavere både på kort og lengre sikt. Dette skyldes endringer både på etterspørsels- og på tilbudssiden og betyr redusert sannsynlighet for at oljeprisen kan vende tilbake til et høyt nivå og økt sannsynlighet for en tidvis svært lav pris. Forventet lønnsomhet for nye prosjekter på norsk sokkel er derfor, som tilsier at man kanskje bør vurdere lavere permanent særskatt for nye prosjekter.

Forventet lønnsomhet er ytterligere redusert som følge av økt risiko både på kort og lang sikt, og derfor høyere risikopremier i næringens avkastningskrav. Høyere krav betyr sterkere diskontering og lavere nåverdi av fremtidige driftsinntekter for nye prosjekter.

Equinor starter gradvis gjenåpning av kontorer (+)

Effekten på nåverdiene er spesielt stor pga. den svært lange inntjeningstiden for prosjekter på sokkelen, og selv kun 1 pst høyere avkastningskrav betyr minst 15 pst lavere nåverdi av normale inntekter. Dette tapet overstiger skattegevinsten fra friinntektene.

Den store usikkerheten for oljeprosjekter betyr at det nå er optimalt å utsette nye prosjekter i påvente av mer informasjon om fremtidig lønnsomhet.  Utsettelse av prosjekter betyr direkte tap for leverandørnæringen.

Regjeringens forslag vil egentlig ikke hjelpe på olje- og leverandørnæringens kriseproblemer.

Risikoen er således langt større for å få reduserte enn økte investeringer på norsk sokkel. Investeringer i grønne prosjekter vil dessverre gi liten hjelp til leverandørnæringen de neste par årene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Norsk sokkel
 3. Leverandørindustri
 4. Oljepris
 5. Kommentarer

Flere artikler

 1. Regjeringen endrer ikke oljepakken: Tror staten vil tjene 14 milliarder

 2. Regjeringen går med på skattepakke for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner

 3. Oljeskatt: Advarer mot milliardtap for staten

 4. Stormer opp til full strid om norsk oljenæring etter corona: Slik blir kampen om oljeskatten

 5. Slik gikk det med oljeskatten