Iran-avtale kan oversvømme oljemarkedet

Utsiktene til en atomavtale med Iran kan være meget dårlig nytt for oljeprisen.

MOT AVTALE? Irans president Hassan Rouhani (t.h) sammen med oljeminister Bijan Namdar Zanganeh.

Ho
  • Jostein Nissen-Meyer
Publisert: Publisert:

Det siste året har man kunnet spore en viss oppmykning i samtalene mellom Iran og Vesten angående førstnevntes atomprogram.

Om en avtale skulle bli nådd og sanksjonene mot landet bli lempet på, eller fjernet helt, kan det gi nok et nedadgående press på oljeprisen, som allerede har store mengder amerikansk skiferolje å hanskes med.

Ifølge Financial Times (krever innlogging) så er mulighetene for en slik avtale en av årsakene til at oljeprisen nå er på retur igjen, etter at Brentoljen gjorde en rekyl fra drøyt 45 dollar fatet i midten av januar til over 62 dollar fatet. Prisen har nå falt tilbake til 55 dollar per fat.

– Ingenting som ikke kan løses

– Det er ingenting som ikke kan bli løst, sier Irans president Hassan Rouhani lørdag med henvisning til samtalene mellom Iran og P5+1-gruppen (De fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd: USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina, pluss Tyskland).

De vestlige sanksjonene mot Iran, som følge av landets atomprogram, har ført til at landets oljeproduksjon har blitt redusert til 2,8 millioner fat per dag, fra 3,6 millioner fat per dag før sanksjonene trådte i kraft.

Etter at utenlandske investeringer ble trukket ut av landet har flere av Irans oljefelt, som er beregnet å inneholde ti prosent av verdens oljereserver, blitt stengt ned, mens andre igjen produserer på lavere enn det som er kapasiteten.

Halvert eksport

Iransk oljeeksport er på rundt 1,1 million fat per dag, halvparten av nivået før sanksjonene.

– Om de internasjonale sanksjonene mot Iran avsluttes så vil 1 million fat per dag bli lagt til landets oljeproduksjon og eksport i løpet av måneder, sa Irans oljeminister, Bijan Zanganeh, i forrige uke.

Samtidig som Iran bare kan selge oljen sin til en håndfull land til rabatt, har restriksjoner på shipping, forsikring, infrastruktur, banktjenester og andre oljehandelsrelaterte tjenester lagt en kraftig demper på eksporten og er en stor belastning for landets økonomi.

De største kjøperne av iranske olje er Kina, India, Japan, Sør-Korea og Tyrkia.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor nær partene er en mulig avtale. Richard Mallinson, analytiker ved konsulentselskapet Energy Aspects, sier Iran og P5+1 nærmer seg en enighet på to punkter: lengden på en avtale og anrikingskapasiteten Iran skal ha på uran.

Det er imidlertid uenighet om hvor hurtig og i hvilken rekkefølge sanksjonene skal lettes.

Iran ønsker seg en øyeblikkelig stopp i sanksjonene, mens P5+1 ønsker en gradvis avvikling av disse, over flere år, avhengig av hvordan Iran oppfyller avtalen.

Posisjonerer seg

Iran skal allerede være i ferd med å posisjonere seg for å ta tilbake tapte markedsandeler i Asia og har kontaktet europeiske raffinerier vedrørende oljesalg, ifølge kilder med innsyn i saken.

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) er Iran i posisjon til å raskt øke sin produksjon og eksport, om en avtale blir inngått.

Som en forberedelse til en mulig avtale, så brukte man mye tid i fjor på sikre seg at brønner og prosesseringsanlegg var i god stand og man testet rørledningssystemene.

Trenger utenlandske investeringer

Selv om Iran vil være i stand til å øke produksjonen og eksporten med rundt 800.000 fat per dag innen seks til tolv måneder etter at sanksjonene er avsluttet, er det lite trolig at de vil nå nivåene før sanksjonene trådte i kraft, ifølge Robin Mills ved Manaar Energy Consulting.

Landet har behov for vesentlige investeringer fra utenlandske selskap for at man skal se en produksjonsøkning utover det, ifølge Mills.

– Det er ikke sånn at om sanksjonene avsluttes etter første halvår så vil de (utenlandske selskap journ.anm.) dukke opp 2. juli, sier Mills.

Uten en omfattende og sikker avtale er det lite trolig at de store oljeselskapene vil våge seg inn i Iran med en gang.

Mål om 5 millioner fat i 2020

Iran har som mål å produsere 5 millioner fat per dag i 2020, noe som flere eksperter mener er ambisiøst da flere felter er i nedgang.

Mills estimerer at det vil koste rundt 30 milliarder dollar i investeringer for å nå det målet. Det er eksklusive investeringer for å opprettholde eksisterende produksjon.

Oljeminister Zanganeh skal ha hatt møter med BP, Shell og Total det siste året.

– Sanksjonene har strupet Irans olje- og gassektor for sårt tiltrengt kapital. Selv om utkast til kontrakter er attraktive for selskaper, er det fortsatt bare utkast. Det må ferdigstilles, godkjennes og så implementeres. Man må få en klargjøring på alt dette for å unngå skuffelse, sier Mahdi Kazemzadeh ved Afraz Advisers, et rådgivingsselskap som spesialiserer seg på Iran.

Les også

Oljeanalytiker: – Brent-oljen skal under 50 dollar fatet

Les også

Irans utenriksminister sier atomavtale er nær

Les også

Iran kan være åpen for ti års frys av atomaktivitet

Publisert:

Flere artikler

  1. Iran vil gjenerobre sin andel i oljemarkedet

  2. Betalt innhold

    Iran støtter tiltak for å øke oljeprisene

  3. Iran støtter tiltak for å øke oljeprisene

  4. Iran tror oljeprisen kan nå 55 dollar fatet

  5. – Opec kommer sannsynligvis til å kollapse