Oljeministeren frykter ikke laber interesse i nord – Lundins letesjef er klar for boring

Letesjefen i Lundin er blant oljetoppene som fryder seg etter den nye lisenstildelingen på norsk sokkel. Oljeministeren selv tror ikke interessen har falt for Barentshavet, til tross for få søknader i denne runden.

BYGGER KJERNEOMRÅDER: Letesjef i oljeselskapet Lundin Norway, Halvor Jahre, prioriterer spesielt tre områder på norsk sokkel i jakten på nye storfunn. I tillegg til Utsirahøyden i Nordsjøen er også Loppahøyden i Barentshavet og et området i Norskehavet satsingsområdene for selskapet. Her i samtale med direktør for kommunikasjons og samfunnskontakt, Frøydis Eldevik, på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord, januar 2017
 • Marius Lorentzen
Publisert:

SANDEFJORD (E24): – Vi er veldig fornøyd med tildelingene, sier letesjef Halvor Jahre i Lundin til E24 på oljekonferansen i Sandefjord.

Han forteller at søknaden deres til den ordinære lisensrunden (TFO 2016) har vært ganske spisset og smal. Leteteamet i Lundin vet hva de vil ha.

Tirsdag annonserte olje- og energiminister Terje Søviknes resultatene fra den årlige lisensrunden som ble igangsatt i mars i fjor av hans forgjenger, Tord Lien.

Oljeselskapet Lundin, som blant annet står bak det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, har nå sikret seg én lisens i Nordsjøen, to i Norskehavet og én i Barentshavet. De er tildelt operatørskap i PL886 i Norskehavet og PL902 i Barentshavet.

– Alle de blokkene vi har blitt tildelt nå tror vi vil gå videre til boring. Så vi er såpass spisset i den porteføljen vi søkte om, sier Jahre.

Det blir ikke aktuelt å starte boring i disse lisensene allerede i år, men letesjefen tror man kan være i gang i én eller flere av dem neste år.

Fornøyd «grunneier»

Da olje- og energiminister Terje Søviknes tirsdag annonserte resultatene av tildelingsrunden TFO 2016 på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord, ble det klart at bare 3 av 56 lisenser som ble tildelt, var i Barentshavet. Hele 36 av lisensene som ble tildelt er i Nordsjøen, mens resten er i Norskehavet.

Både Lundin og Aker BP fikk positiv omtale av oljeministeren tirsdag som to av pådriverne på norsk sokkel. Aker BP kom ut som den store vinneren etter Statoil i TFO-runden med 21 tildelte lisenser, mot Statoils 29.

Oljeministeren mener man ikke kan konkludere at det er en permanent lavere interesse for Barentshavet, men at interessen absolutt er der.

– Det er opp til selskapene å peke på de blokkene man er opptatt, og det er åpenbart at mange ønsker å utforske muligheter i Nordsjøen. Det synes jeg er spennende, sier oljeminister Søviknes til E24.

Han tror kostnadsreduksjonen i næringen, ny teknologi og nye metoder kan komme til nytte ved å få opp mer av ressursene i den modne delen av sokkelen og samtidig utnytte eksisterende infrastruktur og installasjoner.

– Det er av veldig stor interesse for oss som grunneier, sier han med referanse til vårt alles eierskap i norsk sokkel.

– Er du skuffet over at det ikke var større interesse for Barentshavet i denne runden?

– Nå hadde vi jo akkurat 23. konsesjonsrunde som fikk mye oppmerksomhet og der ble det tildelt godt med lisenser i Barentshavet. I tillegg er vi jo i gang med å jobbe med 24. konsesjonsrunde, som er veldig knyttet til Barentshavet, sier Søviknes.

– Så du tror interessen for flere lisenser i Barentshavet vil komme tilbake?

– Den vil komme senere. Selv om det er litt færre som søkte (i denne TFO-runden, journ.anm.) er jeg veldig godt fornøyd med den aktiviteten vi nå har fått, sier han om Barentshavet og peker blant annet på at det allerede i år skal bores i Barentshavet sørøst i lisenser som ble tildelt i 23. konsesjonsrunde.

Statoil-sjef Eldar Sætre sier til E24 at han er optimistisk på vegne av Barentshavet. Sætre vil ikke kommentere hvilke områder Statoil er mest interessert i når det gjelder 24. konsesjonsrunde som skal utlyses før sommeren.

– Statsråden beskrev dette som en Barentshavsrunde i første rekke, og det er et spennende område. 23. runde vil også være veldig viktig for å avgjøre prospektene der, sier Sætre og peker på leteprogrammet Statoil har annonsert for i år:

– De fem til syv brønnene vi skal bore i Barentshavet i år blir veldig viktige, legger han til.

Statoil har den siste både blitt tildelt mye areal i Barentshavet og har også kjøpt seg opp. I år skal de blant annet bore Wisting-prospektet i håp om å gjøre et større funn.

Gjenoppliver gammelt funn i Barentshavet

Lundin har nå blitt tildelt operatørskap i lisens PL902, som ligger på tvers under de store Alta- og Gohta-funnene som Lundin gjorde i Barentshavet i de påfølgende årene.

– Her gjorde vi vårt første funn i Barentshavet tilbake i 2011, sier Jahre om lisensen.

Gassfunnet fikk navnet Skalle, men lisensen ble senere gitt tilbake til norske myndigheter. Jahre forteller at selv om man i Lundin ønsket å gå videre for å fortsette boringen, så ble man ikke enig i det daværende partnerskapet.

FORTSETTER JAKTEN: Kart over Barentshavet med Alta- og Gohta-funnene til Lundin i midten, skravert i rødt og grønt. Like under ligger den nye lisensen der Skalle-funnet ble gjort i 2011, markert i rosa. Nede til høyre ligger Snøhvit.

– Gassfunnet som ligger der er ikke nødvendigvis interessant, men det kan være det, sier Jahre og forklarer at det for eksempel kan brukes til å hente gass til Alta/Gohta som kan brukes til injeksjon der for å utvinne ressursene.

– Det kan være Alta eller Gohta trenger gass, men vi har ikke tatt beslutningen ennå, sier han og peker på at det også er et gassfunn lenger nord, Salinas, som også kan brukes.

– Blokken inneholder ganske mange prospekter og flere typer konsepter, og det finnes både prospekter med høy og litt lavere risiko der, sier Jahre.

I første omgang vil letesjefen starte med én brønn, men sier at flere må til for å utforske hele lisensen.

– Det er mange muligheter, og selv om vi ikke lykkes med første brønn betyr ikke det at det er «game over» for blokken, sier Jahre.

Bygger kjerneområder

Utforskningen av den nygamle lisensen blir en viktig brikke når Lundin pønsker ut hvordan de skal hente opp de mange hundre millioner fatene som ligger i både Alta og Gohta.

Selskapet har en lengre kontrakt med boreriggen Leiv Eiriksson, som er tilpasset slik at den kan bore sommer som vinter. Nå er den for tiden i gang med å bore prospektet Filicudi i området, men resultatene er ennå ikke klare. Deretter skal riggen videre til en brønn på Gohta og deretter Alta.

– Begge de brønnene blir viktige i arbeidet med å utvikle funnene, sier Jahre og forklarer at man etter det skal i gang med en produksjonstest.

Lundin har også sikret seg operatørskapet for PL886 i Norskehavet. Den lisensen ligger sør for Pil- og Bue-funnet og øst for Ormen Lange-feltet.

– PL886 ligger rett inntil en ganske stor lisens vi fikk tildelt i fjor, så nå har vi bygget en portefølje med tre operatørskap i området, sier letesjefen i Lundin.

Selskapet boret høsten 2015 en brønn i nærområdet kalt Lorry-prospektet, men den viste seg å være tørr.

– Vi prøvde en brønn som var tørr, men som ga oss masse informasjon, og nå går vi videre. Så vi har en større plan for dette området, sier Jahre.

Les også

Søviknes deler ut 56 nye lisenser til oljenæringen

Les også

Statoil med olje- og gassfunn i Norskehavet

Les også

Oljegiganter fristes ikke av leting i Norge

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Lundin Petroleum
 2. Olje og gass
 3. Terje Søviknes

Flere artikler

 1. Setter ny lisensrekord: Disse selskapene får lisenser i TFO 2017

 2. – Det største antallet noen gang

 3. Søviknes utvider igjen: Her vil han la oljeselskapene søke om lisenser

 4. Betalt innhold

  Stor spenning til Lundin-
  brønner i Barentshavet

 5. Klar for årets lisensrunde: Søviknes fortsetter ekspansjonen i nord