Nederland får skryt for havvind-auksjon: Ser ikke bare på penger

Nederland deler ut nye arealer til havvind, men ser ikke bare på hvor mye penger de får inn. Et nytt prosjekt kombinerer havvind med hydrogenproduksjon, elkjeler til fjernvarme, batterier og flytende solkraft.

Dette er et av RWEs havvindprosjekter i Nordsjøen, Helgoland.
Publisert: Publisert:

Tyske RWE melder at selskapet har vunnet en auksjon om å få bygge havvind uten støtte i Nederland, gjennom konsortiet Oranje Wind Power II.

Prosjektet Hollandse Kust West VII ligger 53 kilometer utenfor den nederlandske kysten.

Det spesielle med auksjonen er at hvor mye penger selskapet var villig til å betale for konsesjonen ikke var det mest avgjørende for utfallet.

Andre faktorer enn pris veide 90 prosent i beslutningen, påpeker bransjeorganisasjonen Wind Europe. I bransjen omtales slike andre faktorer ofte som «kvalitative kriterier».

– Det er flott at nederlenderne i så stor grad bruker andre kriterier enn pris i sin seneste havvindauksjon. Og det har virket, sier Wind Europe-sjef Giles Dickson i en melding.

– De har vist at du kan komme deg unna auksjoner som bare er basert på pris, og velge en vinner med andre målbare og objektive kriterier enn pris, i dette tilfellet systemintegrasjon, sier Dickson.

Systemintegrasjon vil si hvordan man skal få havvinden til å harmonere med resten av kraftsystemet. Det har vært en utfordring at fornybare energikilder som vindkraft og solkraft varierer mye i produksjon. Dette kan være krevende for et kraftsystem hvor det til enhver tid må være balanse mellom tilbud og etterspørsel, fordi andre kraftkilder må trå til når det ikke blåser eller er sol.

I Hollandse Kust West VII-prosjektet forsøker RWE å løse denne utfordringen ved å kombinere havvinden med blant annet hydrogenproduksjon, elektriske kjeler som kan levere fjernvarme og batterier.

Wind Europe-sjef Giles Dickson, her under et tidligere besøk i Oslo.
Les også

IEA om energikrisen: Kan bli «historisk vendepunkt»

– Et unikt konsept

Selve havvindanlegget er på 760 megawatt, ifølge RWE. Prosjektet inkluderer også et anlegg med elektrolysører (som produserer hydrogen ved hjelp av strøm) på 600 megawatt, elkjeler til fjernvarme på 225 megawatt, samt batterier og dessuten flytende solkraft.

RWE sier at selskapet har som mål å balansere etterspørselen med produksjonen fra havvinden, og dermed bidra til stabilitet i kraftnettet.

– Dette er et viktig steg på veien for å øke vår kapasitet innen havvind til åtte gigawatt innen 2030, sier havvindsjef Sven Utermöhlen i RWE ifølge en melding.

– Vi har levert et unikt konsept for prosjektet, sier han.

Også andre aktører jobber med å levere fornybar energi som ikke varierer så mye i produksjon. E24 omtalte nylig et solkraft-prosjekt som Scatec bygger ut i Sør-Afrika. Der skal selskapet levere stabil strømproduksjon fra morgen til kveld ved å kombinere solceller med batterier.

Havvindanlegget Hollandse Kust West VII skal ligge 53 kilometer utenfor Nederlands kyst.
Les også

Scatec får statlig milliardgaranti: Skal servere stabil strøm i Sør-Afrika

– Et flott eksempel

Wind Europe mener at andre land kan lære av den nederlandske auksjonen, og legge til flere kriterier enn bare pris.

– Dette er et flott eksempel for resten av Europa, sier Dickson.

– Det er bare ett problem med denne auksjonen – det var for mange tapere. Løsningen er å ha større auksjoner. Europa ønsker å bygge mengder av nye vindanlegg. Og mengder av selskaper vil bygge dem. Regjeringen i Nederland og andre regjeringer bør utlyse flere gigawatt i sine auksjoner, sier han.

I det siste har flere aktører vært villig til å bla opp store penger for å sikre seg konsesjoner innen havvind. For eksempel sikret RWE og andre selskaper seg tidligere i år arealer i USA ved å bla opp mellom 2,5 og 10 milliarder kroner.

Den gang la norske Equinor inn lavere bud, og fikk ikke tilgang på arealer.

– Konkurransesituasjonen blir stadig tøffere. Vi ser flere og nye aktører som deltar aktivt i konkurransen, vi ser høy betalingsvilje, nå sist illustrert gjennom konkurransen i New York Bight, sa Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim til E24 i mars.

Les også

Fersk analyse fra Statkraft: Spår solkraft-opptur etter Ukraina-krigen

Nederland har store planer

Nederland har store planer om havvind både på kort og lang sikt. Landet har planlagt å bygge hele 21 gigawatt havvind innen 2030 og 70 gigawatt innen 2050.

Norge har til sammenligning planlagt å bygge inntil 4,5 gigawatt havvind innen 2030, og regjeringen har satt et mål på 30 gigawatt i 2040.

Norge har ennå ikke bestemt hvordan auksjonene for tildeling av havvindprosjekter skal foregå. Nylig fikk Vista Analyse, Guidehouse og Procurex oppdraget med å utarbeide et norsk auksjonssystem for området Sørlige Nordsjø II.

Arbeidet skal skje under ledelse av daglig leder Haakon Vennemo i Vista Analyse.

Det er usikkert om regjeringen vil be bransjen oppfylle andre kriterier enn pris i Sørlige Nordsjø II, hvor det skal bygges bunnfast havvind. Men regjeringen har tidligere sagt til E24 at det vil gjelde andre krav enn pris for senere auksjoner av flytende havvind i området Utsira Nord.

Les også

Varsler egne krav til flytende havvind: – Vi ønsker å utvikle industri

Les også

Equinor rigger om fornybardelen: – Må ruste oss for tøffere konkurranse

Les også

Equinor vant ikke frem i havvindauksjoner: – Vi ser høy betalingsvilje

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om