Arbeiderpartiet krever redegjørelse om Melkøya-brannen

Arbeiderpartiet vil kalle både oljeminister Tina Bru og arbeidsminister Henrik Asheim inn på teppet for å redegjøre om brannen ved Equinors gassanlegg på Melkøya.

Brannen i Equinors produksjonsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest førte til omfattende skader.
  • Andreas Løf
Publisert:

– Påstandene som kommer fram i Bellonas rapport om brannen på Equinors gassanlegg på Melkøya, er svært alvorlige, sier Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide til VG.

Brannen på Equinors gassanlegg på Melkøya i september kom etter langvarig etterslep av vedlikehold, ignorering av feilmeldinger og vanskelige arbeidsforhold for vernetjenesten på anlegget, skrev Bellona i granskningsrapporten etter brannen.

KREVER REDEGJØRELSE: Aps Espen Barth Eide.

Equinor bestrider stiftelsens rapport og mener den inneholder feil. Både Ap og SV har nå gått ut med krav om en redegjørelse fra regjeringen for å komme til bunns i saken.

Arbeiderpartiet mener i tillegg at Petroleumstilsynet (Ptil) bør få autoritet til å raskere innføre sanksjoner dersom påpekte feil og mangler ikke blir rettet opp. I granskningsrapporten ble det påpekt at Equinor ikke hadde rettet opp i avvik som ble påpekt av Ptil.

– Arbeiderpartiet har gjentatte ganger tatt til orde for å øke bevilgningene til tilsyn, og i tillegg må det komme raskere sanksjoner fra tilsynet dersom påpekte feil og mangler ikke blir rettet opp, sier stortingsrepresentant Arild Grande.

Equinor: Feil i rapporten

I rapporten om brannen 28. september slår Bellona fast at årsaken var at olje fra en varmeveksler lekket inn i et av luftinntakene og tok fyr på grunn av feil i vedlikeholdet.

Brannen har resultert i at hele anlegget blir stengt i inntil ett år.

Bare små marginer skilte brannen fra å bli katastrofal, men fordi et forsyningsskip med stor slokkekapasitet tilfeldigvis lå i havna i Hammerfest den aktuelle dagen, ble brannen likevel slokket, ifølge miljøstiftelsen. Alt sjøvannet som ble pumpet over anlegget har likevel ført til omfattende skader, mer omfattende enn om det var blitt brukt ferskvann.

– Vi har ikke sett Bellonas rapport. Men basert på informasjon vi har fått gjennom mediene, ser vi at rapporten inneholder feil i hendelsesforløp og årsaksforhold, sier pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor til NTB.

Equinor mener Bellona ikke har grunnlag for å trekke konklusjoner om brannen.

Lover full åpenhet

– De har ikke vært på anlegget på Melkøya. De har ikke vært på åstedet for brannen, og de mangler vesentlig informasjon, både teknisk og ikke minst det å kunne snakke med alle som har kunnskap om hendelsen, anlegget og historikken. Dette er informasjon som granskingene til både Equinor og Petroleumstilsynet (Ptil) har tilgang til, sier Eriksen.

Equinor er gang med sin egen gransking av brannen og lover full åpenhet om funnene som måtte bli avdekket når konklusjonene fra denne er klar. Eriksen sier Bellonas påstand om kutt i vedlikeholdet mangler grunnlag i årsaksforholdene til brannen.

Bellona trekker også fram at Equinor ikke har fulgt opp pålegg etter tilsyn fra Petroleumstilsynet over flere år. Tirsdag offentliggjorde tilsynet en rapport fra et tilsyn av anlegget som var blitt foretatt uken før brannen skjedde. Der ble Equinor gitt pålegg etter at det var identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Petroleumstilsynet
  2. Bellona
  3. Equinor

Flere artikler

  1. Bellona: Derfor ble det storbrann på Melkøya

  2. Krever ekstern oljegransking etter Melkøya

  3. Alvorlige brudd på Equinor-anlegg under brann

  4. Tilsyn slo alarm om brannsikkerheten på Melkøya alt i 2012. Dette står nå sentralt i granskningen etter brannen i høst.

  5. Equinor fulgte ikke opp avvik fra 2017