Nordnorsk oljeleverandør advarer: Frykter Hammerfest ender som containerhavn

Selv om aktiviteten i Barentshavet øker, advarer lokal industritopp om at den lokale leverandørindustrien trenger langt flere oppdrag enn de har fått til nå. Statoil ber om tålmodighet.

BEKYMRET INDUSTRITOPP: Bengt Holmgren, daglig leder i Hammerfest Industriservice, avbildet foran et av fiskefartøyene til Cermaq som er inne til reparasjon hos leverandørbedriften.

Foto: Marius Lorentzen E24
 • Marius Lorentzen
Publisert:

HAMMERFEST (E24): – Det er ofte fine festtaler om at dette skal komme Nord-Norge til gode, men å legge til rette for at man får en solid nordnorsk leverandørindustri og sørge for at det faktisk skjer, er ikke det samme, sier Bengt Holmgren, daglig leder i Hammerfest Industriservice til E24.

Samtidig som politikere, bransjeorganiseringer og oljefolk inntar Hammerfest i forbindelse med at Barentshavkonferansen sparkes i gang, benytter han sjansen til å komme med en appell på vegne av leverandørindustrien i regionen.

– Vi har turt å bruke penger og satse, men da må det også komme mer arbeid, ellers ender Hammerfest opp som en containerhavn. Man må jo få sjansen til å vise at man er leveringsdyktig og sikre gode referanseprosjekter, sier Holmgren.

Han beskriver det hele som en høna- og egget-situasjon.

For selv om bedriftens hans har brukt titalls millioner og flere år på å kunne tilby fabrikasjon, sveising av alle typer metaller, og har sikret seg sertifisering for å kunne jobbe med subsea-komponenter, mener han gevinsten foreløpig er liten.

Derfor frykter han også at Hammerfest kan ende opp som en ren base der mannskap og utstyr bare lastes om før det sendes ut til feltene i havet. Hammerfest Industriservice har i dag oppdrag fra havbruksnæringen og oljenæringen, inkludert på Goliat- og Snøhvit-feltene, men Holmgren mener det er noen sentrale utfordringer:

 • Det blir gitt for få oppdrag til lokale aktører, og for få nasjonale leverandører etablerer avdelinger i regionen.
 • Oljeselskapene, og særlig Statoil, må basere seg mindre på folk som flys inn for å gjøre forskjellige oppdrag, og heller utvikle og bruke lokal kompetanse.
 • Nesten all aktivitet skjer i sommerhalvåret, fremfor at oljeselskapene sørger for at det er arbeid å få på vinteren, som kan gjøres klart til sommeren når marine operasjoner kan gjenopptas.

– Du får ikke folk til å flytte og etablere seg hvis ikke det er en stabilitet til stede, sier Holmgren.

– Er det nok felt i Barentshavet for å utvikle en lokal industri?

– Nei. Vi sliter med å holde i gang 50 ansatte i dag. Johan Castberg som er det tredje feltet, vil gjøre det lettere, men det krever nok minst fem felt. Alternativet er at vi får være med på flere store nasjonale utbygginger, sier Holmgren.

Les også

Denne Statoil-toppen er Norges største innkjøper

Mener Statoil må på banen

Utover Hammerfest Industriservice, de to supplybasene Polarbase og ASCO, og oljeselskapenes egne kontorer i byen, er det blitt lite av oljeeventyret ennå, mener Holmgren. Med et verkstedanlegg, rundt 50 ansatte og et slipp til mindre skip kan bedriften drive serviceoppdrag på supplyskip, fiskebåter, i tillegg til å sveise og produsere forskjellige konstruksjoner.

– 40 prosent av omsetningen vår kommer fra havbruk, og Cermaq er vår største enkeltkunde. I dag kan vi ikke leve av oljen alene, sier Holmgren.

Industritoppen i Hammerfest peker på den politiske debatten om oljenæringen i Nord, og mener det er helt essensielt at oljevirksomheten får større lokale ringvirkninger hvis befolkningen skal støtte en fortsatt utvikling.

Han mener særlig Statoil har et stort ansvar:

– Her oppe opplever vi at viljen er der på toppen, men så ser vi at virkeligheten blir en annen når de lenger ned i systemet finregner og sitter fastlåst i gamle rammeavtaler, sier Holmgren, som mener Statoil må legge konkrete forpliktelser til lokalt innhold i sine kontrakter.

Han meneren en rekke komponenter til produksjonsskipet på Johan Castberg kan produseres i Hammerfest, men peker på at det foreløpig ikke er tildelt kontrakter lenger nord enn til Sandnessjøen i Nordland.

Han kommer samtidig med et lite sleivspark til alle som generaliserer om leverandørindustrien i Nord-Norge som en region:

– Det er jo like langt fra Sandnessjøen og hit som det er fra Sandnessjøen til Halden, poengterer han.

I tillegg til Sandnessjøen er Harstad blant byene som over år har hatt en rekke oljerelaterte jobber, blant annet gjennom Statoils virksomhet i byen. Det er også i Harstad at Statoil har lagt driftssenteret for Johan Castberg-feltet.

Les også

Uenighet mellom Statoil og Aker BP kan forsinke storutbygging i Nordsjøen

Statoil: – Skjønner at bedrifter er utålmodige

Da Statoil i desember overleverte utbyggingssøknaden for Johan Castberg-feltet som skal bygges ut i Barentshavet for nesten 50 milliarder kroner, tildelte oljegiganten samtidig store gigantkontrakter til leverandørindustrien. Mens Kværner skal levere moduler og ferdigstille plattformdekket på produksjonsskipet for totalt 3,8 milliarder kroner, skal Aker Solutions både designe dette i tillegg til at de skal levere subsea-systemet.

Totalt innkasserte Aker Solutions kontrakter på rundt fire milliarder. Samme dag ble det klart at Hammerfest Industriservice fikk sin første bestilling fra Aker på prosjektet, som innebærer at de skal gjøre 62 kompliserte sveiseoperasjoner for å koble brønnhoder med tilhørende rør.

– Men det er en bitte liten kontrakt foreløpig som tilsvarer rundt fire prosent av omsetningen vår i de fire årene Johan Castberg-utbyggingen foregår, sier Holmgren, og legger til at intensjonsavtalen med Aker Solutions åpner for flere oppdrag i fremtiden på felt som Troll og Askeladden også.

– Vi skjønner at bedrifter er utålmodige, men slike prosesser tar tid, sier informasjonssjef for Drift Nord-divisjonen i Statoil, Sverre Kojedal i Statoil om tildelingen av kontrakter til lokale aktører.

Han peker på at Statoils foreløpig eneste felt i Barentshavet er Snøhvit-feltet med Melkøya-terminalen. Samtidig sier han at selskapet forventer at utbyggingen av Johan Castberg er ventet å gi nye kontrakter til lokale leverandører fra sommeren og utover, etter at de store leverandørene har ferdigstilt sin detaljprosjektering og kan starte bestilling.

Les på E24+

Disse stålkolossene gir Stavanger håp

– Det er når man får et volum av felt av man klarer å bygge en grunnmur med aktivitet, og det er ofte det som skal til for å skape mer permanente ringvirkninger lokalt, sier Kojedal.

– Vi har også sagt til våre leverandører at de skal screene og la alle underleverandører i regionen som er kvalifisert, få komme med anbud. Vi har stor tro på at dette vil ende i betydelige leveranser fra nordnorske aktører, fortsetter han.

Når det gjelder Melkøya peker han på at de lokale leveransene til utbyggingen i sin tid ble langt høyere enn man hadde forventet, og at det i tillegg til 320 Statoil-ansatte er 40 lærlinger og om lag 140 til 200 ansatte fra underleverandører som er i arbeid på anlegget hver dag.

– Det er en stor arbeidsplass som skaper ringvirkninger, og det er stadig flere mindre bedrifter som får direkte leveranseoppdrag fra Statoil for Melkøya, sier Kojedal.

– Vi mener Snøhvit-feltet er et godt eksempel på hvordan funn i havet skaper aktivitet på land, og vi jobber også videre med en offensiv letekampanje for å finne mer i Barentshavet, fortsetter han.

Les også: Analysebyrå: Norsk sokkel på lønnsomhetstoppen

Metallplater kuttes med høy presisjon ved hjelp av vann under ekstremt trykk på Hammerfest Industriservice

Foto: Marius Lorentzen E24

Petro Arctic fortsatt optimister

Kjell Giæver, direktør i interesseorganisasjonen og leverandørnettverket Petro Arctic sier at han forstår og til dels deler bekymringen til sjefen i Hammerfest Industriservice:

– På kort sikt er jeg enig i mange av bekymringene, men på lengre sikt ser vi et betydelig potensial, sier Giæver til E24.

– Hadde du spurt meg om seks måneder, og bildet fortsatt var det samme som i dag når det gjelder kontrakter til Hammerfest og Vest-Finnmark, ville jeg sagt akkurat det samme som Bengt, forklarer han.

Petro Arctic ble etablert i 1997 og finansieres av medlemmene samt en rekke av oljeselskapene som satser i Nord, inkludert Statoil, Eni og Lundin Norway.

Giæver påpeker samtidig at det har skjedd et skifte ved at man har gått fra null oljebrønner før Goliat-feltet, til at det vil være over 100 når Johan Castberg, Alta/Gohta og Wisting kommaer i drift. Disse brønnene krever leveranser og service, som legger grunnlaget for en lokal leverandørindustri, forklarer han.

– Det viktige er at det bygges opp en næring som kan overleve over tid, og da er driftsavtalene spesielt viktige.

– Er Statoils tydelige nok overfor sine leverandører om at produksjon må skje i Nord?

– Jeg oppfatter at de er tydelige, men i Petro Arctic ser vi at man på mange områder at det ikke holder å be pent, men at man må forlange en tilstedeværelse i Nord-Norge fra de store leverandørbedriftenes side, sier Giæver.

Han trekker parallellen til da man sørget for at den nye oljevirksomheten i Norge i sin tid også bygget opp en leverandørindustri på Vestlandet.

Roser de mindre selskapene på sokkelen

Selv om Bengt Holmgren nå håper Statoil tar grep, skjærer han ikke alle oljeselskapene over én kam.

Fra kontoret kan han skue over til Eni-bygget i sentrum av Hammerfest der det omdiskuterte italienske oljeselskapet har sin lokale base. Til tross for Enis mange problemer med Goliat, peker Holmgren på at Eni har brukt lokale leverandører i stor stil, både for å produsere komponenter og for å stille med mannskap ute på plattformen til forskjellige oppdrag.

Nå håper han at Eni klarer å få flere av sine leverandører til å etablere seg permanent i Hammerfest-regionen.

– Goliat-feltet har bidratt til å holde oss i live, og vi gjør all produksjon for dem innen våre segmenter, forklarer Holmgren.

Oljeselskapene Lundin Norway og OMV er også engasjert i regionen, men er foreløpig på letestadiet, og har derfor ikke felt i produksjon ennå.

– Men vi ser at de mindre selskapene på norsk sokkel gir mer oppdrag og verdiskapning lokalt. Så jeg synes det var litt synd at Statoil kjøpte seg opp i Wisting-funnet til OMV, sier Holmgren.

Les også

Milliardoppussing for Haugesund-verft

Les også

Spår nytt milliardløft i Statoils regnskaper

Les også

Statoil tar økt leterisiko i håp om norske storfunn

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Barentshavet
 2. Equinor
 3. Eni
 4. Norsk olje og gass
 5. Oljebransjen

Flere artikler

 1. – For hele leverandørindustrien i Finnmark er dette en milepæl

 2. Betalt innhold

  Nytt oljefunn i Barentshavet styrker håp om oljeterminal i nord

 3. Goliat-feltet gir jobb til 1.212 i Norge hvert år

 4. Nå er byggingen av det neste store norske oljefeltet i gang

 5. – Det er en myte at vi alltid går for laveste pris