Oljeanalytiker Torbjørn Kjus: Dette er signalet oljemarkedet venter på

Når dette tallet faller, vil oljeprisen snu, varsler IEA. DNB Markets Torbjørn Kjus tror hoppet til og med kan komme før.

LAGERLAND: Det lille tettstedet Cushing er USAs oljelagerhovedstad. Når lagrene i OECD tømmes, og det inkluderer disse i bildet, vil oljenedturen trolig være over.

Mike Simons Ap
Publisert:

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets siterer AC/DC når han beskriver hva som kommer til å skje før olje nok en gang kan selges på verdensmarkedet til priser som produsentene kan leve med:

«I got a feeling in my bones,

I been rackin' my brains out all night long

– It's a meltdown»

Og det som skal kollapse er ikke prisen på nordsjøolje, det er produksjonen av olje i landene utenom oljekartellet Opec.

Først når dette skjer, vil oljeprisen ta seg opp.

Ser etter lagerfall

Signalet markedet kommer til å se etter, er tegn til fallende oljelagre i OECD-landene.

Ifølge IEAs tall lå lagertallene for OECD-landene samlet ved utgangen av 2015 på om lag 3.000 millioner fat.

Når disse begynner å tømmes, kan oljenedturen være over, fordi det vil være et signal om at tilbudet av olje ikke lenger ligger skyhøyt over etterspørselen.

Både Kjus og senioranalytiker Toril Bosoni i IEA mener at dette kommer til å skje neste år.

Kjus mener i tillegg at det er sannsynlig at brentprisen vil begynne å stige også før lagrene begynner å minke.

Dette er ifølge ham fordi oljemarkedet er så drevet av forventninger nå at selv bare forventningene om at produksjonen skal falle, vil være nok til å løfte priskurven.

TILBUDSFALL: Denne figuren viser veksten i tilbudet av olje på verdensmarkedet fra ikke-Opec-land, målt i tusen fat per dag. For 2016 varsler IEA et fall på cirka 700.000 fat per dag.

IEA

VIL SNU: Det tror oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB om oljeprisen.

Thomas Winje Øijord NTB scanpix

– En smertefull tilpasning

Kjus deltok tirsdag på et seminar i Olje- og energidepartementet der Det internasjonale energibyrået IEA var invitert for å legge frem sine utsikter for oljemarkedet frem mot 2020. Energibyrået varslet i forrige uke at de ser en stabilisering av oljeprisen fra 2017, av samme årsak som også Kjus peker på:

Det er begrenset hvor lenge man kan tilpasse seg til oljepriser på 30-dollartallet med bare å kutte i kostnadene, uten at det også må tas kutt i produksjonen.

Ifølge Kjus vil vi dermed gå fra rekordhøy vekst i oljeproduksjonen utenom Opec i 2014, til et smertefullt 2016. Nedgang i produksjonen, nedbemanninger, konkurser og tap – ikke ulikt det som har preget overskriftene de siste månedene.

Bare innen skiferoljeproduksjonen i USA vil man se at produksjonen per dag vil minke med rundt 700.000 til 800.000 fat, ifølge Kjus.

GREEN IS THE NEW ORANGE: Tilbud og etterspørsel etter olje i verden. Når den oransje tilbudskurven faller, vil produsentene kunne få solgt oljen sin til priser de kan leve med.

DNB Markets

Historiske investeringskutt

Ifølge IEAs analyse kommer kuttene først og fremst i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa, Kina og tidligere sovjetrepublikker.

Ifølge oljemarkedssjef Neil Atkinson i IEA er det første gang siden åttitallet at de globale oljeinvesteringene har falt to år på rad. Faller de nå et tredje år, vil det være historisk.

For oljeprodusentene handler det nå om å stå gjennom stormen før prisene tar seg opp igjen. IEA-toppen minnet også om at analysene deres tyder på at det tar om lag et år eller kanskje mer, før effekten av kutt i investeringene får full effekt i produksjonen.

Likevel oppsummerte Atkinson sitt syn på oljeprisen slik:

– Jeg vet at dette er «famous last words» og så videre, men det kan se ut som om bunnen er nådd, sa Atkinson.

Les også

Derfor har flere oljefelt «plutselig» blitt lønnsomme

Les også

Kleven-sjef: Tror mange selskaper vil gå konkurs

Les også

– Blir et avgjørende tall for norsk økonomi

Her kan du lese mer om