Panel-debatt på Nor-Shipping:
- Det er en revolusjon

Nor-Shipping, Lillestrøm (E24): Shippingtoppene mener USAs enorme olje- og gassressurser i skifer vil revolusjonere bransjen, men alle er ikke sikre på hva konsekvensene vil bli.

OVER DAMMEN: Kristin Holth, konserndirektør for shipping i DNB har tidligere ledet bankens USA-virksomhet. Hun og mange andre mener skifergass og -olje blir den store game changeren for shippingbransjen.
Publisert:

- Det er mer enn en evolusjon, det er en revolusjon, sa DNBs nye sjef for shipping, Kristin Holth under en paneldebatt på shippingmessen Nor-Shipping tirsdag formiddag.

Hun referte til skiferrevousjonen i USA, som ikke bare har sendt store prosjekter som Sjtokman i full revers, men også økt USAs muligheter for å oppnå energiuavhengighet.

Les også: Hele Sjtokman kan bli lagt på is

Holth deltok tirsdag formiddag på en paneldebatt på Nor-Shipping-konferansen på Lillestrøm.

Deltagerne i debatten ble spurt om hva de mener er den store skiftet - «game changeren» - for shippingbransjen.

Holth ledet inntil nylig DNBs amerikanske bankvirksomhet, og mener skifer vil ikke bare vil endre olje- og gassmarkedene, men også andre markeder som kjemikalie og transport.

- Færre tankere vil seile til USA. De vil heller dra andre steder og kortere avstander, sa Holth.

Holth fikk bred støtte i panelet for at skifer vil endre markedet dramatisk.

Andreas Sohmen-Pao i BW Offshore deltok i en annen paneldebatt. Han pekte på at effektene fra skiferrevolusjonen fortsatt er usikker. Han illustrerte det med at skifer også kan føre til økt etterspørsel fra innelands transport i USA og Kina, noe som også kan drive opp etterspørselen etter gass via skipstranport.

- Vi har opplevd mange omveltninger gjennom historien (...) strategiene til bransjen må tåle overraskelser, sa Sohmen-Pao.

I tillegg til skifer ble skipsrutene gjennom Arktis som nå åpner seg tatt opp som en revolusjon.

Venter på regelverk

Andreas Sohmen-PO i BW Offshore

- Åpningen av arktis vil være et fundamentalt skifte, sa Elisabeth Grieg, og henviste til all reisetiden som kan spares inn mellom Østen og Vesten.

Men i paneldebatten gjorde deltagerne det tydelig at de ikke vil ha noe frislipp.

- Arbeidet med en avtale om polarområdene vil være svært viktig og må komme på plass, sa Elisabeth Grieg.

- Jeg håper vi har et polregelverk innen 2014. Det er nødvendig og jeg håper det vil være nok, sa Hemmingsen i Maersk.

Sturla Henriksen i Rederiforbundet minnet deltagerne på om hvor mye som fortsatt trengs for å få en ansvarlig skipstrafikk over polområdene.

- Vi trenger infrastruktur, beredskap og nye standarder som regulerer virksomheten, sa Sturla Henriksen.

Alle var enige om at den internasjonale maritime organisasjonen IMO må lede an for å få politikere verden over til å etablere et regelverk.

Konsernsjefen i Maersk Drilling advarte sine kollegaer om å kjøre et sololøp før et felles regelverk er på plass.

- Man kan ikke kjøre noe sololøp. Når marginene i bransjen er så små som de er, kan det gå galt hvis man trå r feil, sa Hemmingsen i Maersk.

Han mener et forutsigbart rammeverk er helt essensielt for å få alle aktørene til å forbedre både forbruk, utslipp og sikkerhet.

Fortsatt mørkt

Etter stemningen fra konferansesalen på Nor-Shipping å dømme er det få som prøver å male noe rosenrødt bilde av markedssituasjonen bransjen står i.

Konferansier Todd Benjamin prøvde seg på en kort meningsmåling over hvor mange i salen som tror ratene i bransjen vil forbedre seg over de neste to årene.

Ingen hender gikk i været.

Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen (t.v.) med generalsekretær i Rederiforbundet Sturla Henriksen på Nor-Shipping

Før Claus Hemmingsen i Maersk holdt sitt innlegg forsvant plutselig lyset for en av talerne på Nor-Shipping.

- Jeg visste det var mørkt, men ikke så mørkt i shipping, sa konsernsjefen i Maersk Drilling, til en humrende forsamling da han entret podiet etter mørkestunden.

Sturla Henriksen i Rederiforbundet mener norske skipseiere har sluppet noe billigere unna enn andre.

- Dette er en annen krise enn de vi har sett før, sa Sturla Henriksen.

Generalsekretæ ren i Rederiforbundet mener den norske skipsbransjen har unngå tt den verste nedturen som mange andre land opplever.

- Bare 10 prosent av den norske flå ten er av de store skipsklassene, sa Henriksen.

Les også

Nor-Shipping i gang: - Velkommen til et glimt av fremtidenSunnmøringer inntok Tjuvholmen med nytt supply-skipNor-shipping setter søkelys på Arktis

Publisert:
Gå til e24.no