Ressursene på norsk sokkel

Olje- og gassproduksjonen falt i fjor: Venter opptur på sokkelen

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel falt til 3,69 millioner fat per dag i 2019, viser ferske tall fra Oljedirektoratet. Kjempefeltet Johan Sverdrup vil trolig bidra til et løft i produksjonen i 2020.

FERSKE TALL: Oljedirektoratet legger frem tall for sokkelåret 2019. Dette bildet er tatt på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen den 7. januar 2020.

Marius Lorentzen / E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Samlet norsk olje- og gassproduksjon er ventet å øke i 2020, da gigantfeltet Johan Sverdrup trapper opp produksjonen til betydelige 440.000 fat per dag i sommer, men i fjor falt den samlede produksjonen i Norge for andre år på rad.

Det viser foreløpige tall i rapporten «Sokkelåret 2019» som Oljedirektoratet legger frem torsdag.

Den samlede petroleumsproduksjonen var på rundt 3,69 millioner fat per dag i 2019, ifølge foreløpige tall fra direktoratet.

Les også

Nå er pengemaskinen i Nordsjøen åpnet: – Jeg synes 900 milliarder blir litt kjipt å si, så jeg runder opp til 1.000

Produksjonen i 2018 var ifølge direktoratet på 3,92 millioner fat per dag. Produksjonsfallet i 2018 og 2019 kom etter fire år på rad med økt olje- og gassproduksjon på sokkelen.

Toppen for olje- og gassbransjen ble nådd i 2004, da produksjonen var på rundt 4,54 millioner fat per dag, ifølge direktoratet.

«Den samlede produksjonen gikk litt ned i 2019 i forhold til året før, det skyldes at gassproduksjonen ble noe lavere enn forventet. Selskapene valgte å holde igjen på grunn av markedssituasjonen – men Oljedirektoratet forventer at dette kommer til å snu i 2020», skriver direktoratet i en pressemelding.

Oljedirektoratet venter at investeringene i olje og gass ble på rundt 150 milliarder kroner i fjor, utenom leting. Det er en oppgang på 17 prosent fra året før, og direktoratet venter samme investeringsnivå i 2020, før det faller noe. Totale kostnader og investeringer i næringen var på rundt 250 milliarder kroner.

– For verdiskapingen fra sokkelen generelt, og når det gjelder lønnsomhet knyttet til nye prosjekter spesielt, er det avgjørende at selskapene klarer å unngå ny markert kostnadsspiral, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

ØKENDE TREND: Etter et samlet produksjonsfall i 2018 og 2019 venter Oljedirektoratet solid oppgang i de neste årene, drevet av felt som Johan Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg i Barentshavet.

Oljedirektoratet

Venter ny opptur

Oljedirektoratet venter en solid opptur for norsk sokkel i kommende år, drevet av felt som Johan Sverdrup og Johan Castberg, til nær rekordnivåene tidlig på 2000-tallet:

 • 2019: 3,69 millioner fat per dag
 • 2020: 4,1 millioner fat per dag
 • 2021: 4,29 millioner fat per dag
 • 2022: 4,34 millioner fat per dag
 • 2023: 4,4 millioner fat per dag
 • 2024 4,38 millioner fat per dag

Etter 2025 ligger det derimot an til en ny nedtur for sokkelen, med mindre det gjøres nye, store funn. Oljedirektoratets anslag viser en nedgang til rundt tre millioner fat per dag i 2030.

– Det må letes, og det må gjøres nye funn som kan utbygges, sier Sølvberg på en pressekonferanse i Stavanger torsdag.

NEDGANG FRA 2025: Norsk sokkel er i en moden fase, og etter «Sverdrup-løftet» frem mot midten av 2020-tallet venter Oljedirektoratet at samlet produksjon vil falle igjen.

Oljedirektoratet

Mange små funn

Det ble påbegynt 57 letebrønner på sokkelen i fjor, en oppgang på fire brønner fra året før. Av disse brønnene ble 37 boret i Nordsjøen, 15 i Norskehavet og fem i Barentshavet.

– Det er betryggende at industrien fortsatt har stor tro på norsk sokkel, i 2020 forventer vi rundt 50 letebrønner, sier Sølvberg.

Det ble gjort 17 funn i fjor. Flere av funnene er relativt små, men Oljedirektoratet påpeker at de kan gi store verdier til samfunnet og utbyggerne.

Siden 2011 har bransjen funnet rundt 500 millioner fat hvert år, og dette utgjør en drøy tredjedel av samlet produksjon som er på rundt 1,4 milliarder fat i året, påpeker direktoratet.

Les også

Frykter ikke økt strømpris med oljenæringens elektrifisering

Største offshoreprosjekter i havvind

Analysefirmaet Wood Mackenzie venter at den samlede produksjonen i Nordsjøen vil øke med fem prosent i år til seks millioner fat per dag, og sier at det meste av økningen vil komme fra store felt som startet opp i fjor, nemlig Johan Sverdrup i Norge og Mariner og Culzean på britisk sokkel.

Wood Mackenzie venter at investeringene i Nordsjøen blir på 221 milliarder kroner i 2020, og at to tredjedeler av dette kommer i Norge. Men de virkelig store prosjektene i Nordsjøen nå er ikke lenger innen olje og gass, men havvind.

Les også

Havvind-milliarder til norske leverandører: – Viktig at de er med på lasset

– Det er talende at den største investeringsbeslutningen i Nordsjøen vil være Equinor og SSEs vindprosjekt Doggerbank til 12 milliarder dollar, sier analytiker Neivan Boroujerdi i Wood Mackenzie ifølge en pressemelding.

– Dette digre prosjektet er fem ganger større enn det største oppstrømsprosjektet som er ventet å bli sanksjonert i 2020: Siccar Points Cambo som utgjør investeringer på 2,5 milliarder dollar, sier Boroujerdi.

Les også

Skulle pensjoneres: Nå får Statfjord leve videre

Nye aktører på sokkelen

De store aktørene på norsk sokkel er 67 prosent statseide Equinor, i tillegg til Aker BP og Lundin Petroleum, men de siste årene har det kommet til nye aktører som Vår Energi, som har blitt en vesentlig aktør etter blant annet å ha kjøpt Exxons norske eiendeler.

Mens produksjonen har ligget relativt stabilt på rundt fire millioner fat per dag de siste 20 årene, har norsk sokkel opplevd store endringer både i antall selskaper og sammensetningen av disse selskapene.

Les også

Store omveltninger for norsk sokkel: – Det er meldt flere handler

For 20 år siden var det 28 selskaper på sokkelen, men utover 2000-tallet steg oljeprisen, og antallet selskaper økte til 50 for et drøyt tiårsiden, med Statoil, BP og ExxonMobil som noen av de største. Men etter noen år med oljeprisfall fra 2014 til 2016 falt antallet aktører på sokkelen til 39 på starten av 2019, og noen store aktører som Exxon har trukket seg ut av Norge.

Det å holde produksjonen relativt flatt har krevd stadig flere felt. Ved årtusenskiftet var det 45 felt i produksjon på sokkelen, ifølge Oljedirektoratet. For ti år siden var det 58 felt i produksjon, og i 2019 har antallet felt i produksjon steget til rekordhøye 87.

Les også

Solberg: Styrt avvikling av oljenæringen er en dårlig idé

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Norsk sokkel
 3. Oljedirektoratet
 4. Nordsjøen
 5. Oljeproduksjon
 6. Gass

Flere artikler

 1. Oljedirektoratet venter økt produksjon til 2025

 2. Ser krisepakkeeffekt: Oljedirektoratet venter mange oljeplaner i 2022

 3. Oljebransjen er i kuttmodus: – Alvorlig og krevende

 4. Norges oljeproduksjon falt etter tekniske problemer

 5. Ferske tall fra Norsk olje og gass: Venter ny topp i oljeinvesteringer i 2020