Setter den omstridte NorthConnect-kabelen på vent

Regjeringen sier den ikke har noe grunnlag for å ta en avgjørelse om den omstridte strømkabelen NorthConnect til Skottland, og setter den på vent.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).
Publisert:

Det kommer frem i en melding fra Olje- og energidepartementet onsdag.

Departementet har informert utbyggeren NorthConnect om at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å gjøre et vedtak i konsesjonssaken.

NorthConnect er en planlagt strømforbindelse mellom Skottland og Norge, og skulle etter planen ha en kapasitet på 1.400 megawatt, noe som betyr at den maksimalt kan frakte 12,2 terawattimer strøm mellom landene årlig.

– Det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår nå store endringer, og endringene skjer raskt. I tiden fremover skal blant annet de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Olje- og energidepartementet har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre konsesjonssøknadene fra NorthConnect slik energiloven krever. Først må vi høste erfaringer med virkningen på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, legger hun til.

Statnett bygger for tiden ut en strømkabel mellom Norge og Tyskland, Nordlink som skal være klar i 2020. I tillegg bygger selskapet ut kabelen North Sea Link til Storbritannia som skal være ferdig i 2021.

Dyrere strøm

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga nylig sin vurdering, og sa at kabelen er samfunnsøkonomisk lønnsom, med et overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner i løpet av levetiden på 40 år.

Dette er fordi kraftselskapene vil tjene mer på å selge strøm til Storbritannia enn til det kontinentale Europa. Norske strømkunder ville imidlertid få økt strømprisen med 1–3 øre i snitt, ifølge NVEs beregninger.

Kabelen er et samarbeidsprosjekt, der de offentlig eide kraftselskapene Vattenfall, Agder Energi, Lyse og Hafslund E-co. står bak. Estimert investeringskostnad er 8,3 milliarder kroner på norsk side.

– Hverken ja eller nei

Olje- og energidepartementet viser også til at det bygges mye vindkraft i Norge, Norden og Europa, og at fossil kraftproduksjon blir lagt ned, særlig kullkraft. Økt bruk av strøm som ledd i klimapolitikken vil gjøre det mer krevende å drive kraftsystemet.

– Kraftutveksling med landene rundt oss er både bra og nødvendig. Det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. I dette bildet er NorthConnect et interessant prosjekt, sier Bru.

Hun mener imidlertid at regjeringen vet for lite om de samlede endringene i kraftsystemet til å vite om fordelene ved prosjektet oppveier ulempene.

– Med andre ord er dette hverken et ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en slik beslutning nå, sier Bru.

Les også

NVE: Kraftkabelen NorthConnect vil være lønnsomt

Har vært skeptiske

Blant dem som har vist skepsis til prosjektet er fagforeningen LO og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, pekt på potensielt høyere strømpriser og en mer krevende konkurransesituasjon for norsk industri som følge av en ekstra kabel.

Også Norsk Hydro har ønsket å utsette prosjektet, av bekymring for usikkerheten rundt strømsystemet og strømprisene. Selskapet er en stor forbruker av strøm, og høyere priser vil kunne utfordre lønnsomheten ved norske smelteverk.

Utbyggerne har blant annet hevdet at NorthConnect er et meget godt klimatiltak som hvert år vil redusere utslippene i Storbritannia med om lag 2 millioner tonn CO₂, like mye som en million personbiler slipper ut i året.

– NVEs analyser viser at prosjektet også er meget samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vil skape store verdier for det norske fellesskapet, sa Tommy Løvstad, leder for prosjektutvikling i NorthConnect, i desember.

Publisert:
Gå til e24.no