Ressursene på norsk sokkel

Sursøt dag for Aker BP: Åpner nytt satellittfelt tre år før tiden – midt i coronakrisen

Samtidig som oljenæringen er i full krise, og oljeprisen ligger under 20 dollar, melder Aker BP om det som egentlig er en god nyhet.

En illustrasjon av Ærfugl-feltet som er et satellittfelt koblet opp mot produksjonsskipet på Skarv-feltet.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Onsdag melder oljeselskapet Aker BP og Oljedirektoratet om at produksjonen ved Ærfugl fase to er i gang – Ærfugl er et satellittfelt som er koblet opp mot Skarv-feltet.

Utviklingen er noe spesiell ettersom Aker BP i november kunne melde om at de fremskynder fase to i prosjektet med tre år fra opprinnelig oppstart i 2023 til første halvår 2020.

Dermed ble det faktisk slik at fase to faktisk kommer i produksjon før fase én som skal være klar mot slutten av 2020.

Den raske fremdriften i prosjektet er egentlig en god nyhet, men tidspunktet for produksjonsstarten er likevel dystert. For corona-krisen og ubalansen i oljemarkedet har skapt en krise som oljenæringen knapt har sett før i historien.

Sammentreffet går ikke upåaktet hen hos Aker BP-ledelsen, som har iverksatt store kutt, varslet bemanningsreduksjon og som har «stoppet alle prosjekter som ikke er vedtatt».

– Tidligere produksjonsoppstart fra Ærfugl Fase 2 betyr økt verdiskapning for Ærfugl-partnerskapet, leverandørindustrien og det norske samfunnet i form av økte skatteinntekter. Derfor er jeg veldig glad for å markere denne milepælen. Den gode nyheten kommer dessverre samtidig med at vi står overfor en global krise som ingen av oss har opplevd før, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetel Digre i Aker BP, i meldingen.

– Investeringer og leteaktiviteter på norsk sokkel er satt på vent. Titusenvis av ansatte i vår bransje er for tiden utsatt, fortsetter han.

Les også

Flere hundre mister jobben i Aker BP

Les også

Bakgrunn: Aker BP søkte om Ærfugl-utbyggingen i desember 2017

Trenger 15 dollar

Denne uken har prisen for Nordsjøolje (Brent) falt fra over 28 dollar og helt ned i drøye 16 dollar per fat på det laveste onsdag morges.

Det betyr at flere nye investeringer på norsk sokkel ikke lønner seg hvis ikke prisene stiger. For gigantfeltet Johan Sverdrup (fase én) og Ærfugl er imidlertid balanseprisen rundt 15 dollar fatet (omregnet fra gass, ifølge Aker BP).

Det betyr at de to prosjektene fortsatt er lønnsomme med dagens kriselave priser, selv om de langt ifra er like lønnsomme som før.

Aker BP og partnerne investerer totalt åtte milliarder kroner i Ærfugl fase to for å få opp rundt 35 milliarder kubikkmeter gass.

– Produksjonen fra Ærfugl er med på å forlenge levetiden til Skarv FPSO (produksjonsskipet, journ.anm.) med fem år. Ærfugl er svært viktig for den videre utviklingen av og verdiskapingen i dette området, selv om lønnsomheten reduseres dramatisk med dagens oljepriser, sier direktør for Skarv-området, Ine Dolve.

Fase to av Ærfugl består av tre brønner i den nordlige delen av Ærfugl-området og som følge av en modifisering som ga økt gasskapasitet på Skarv-skipet så kunne man utnytte eksisterende infrastruktur for å få den første brønnen i gang tidligere enn planlagt.

I fase én skal man også installere tre brønner, men i den sørlige delen.

For å sikre kapasitet til gassen fra Ærfugl, utsettes eksport av gass fra Skarv-feltet, noe som ifølge Oljedirektoratet bidrar til at man får økt oljeutvinningen på Skarv.

Aker BP har brukt subsea-alliansen sin (Med Subsea 7 og Aker Solutions), samt Baker Hughes på prosjektet, i tillegg har Aker BPs riggallianse ved Odfjell og Halliburton bidratt inn med boring fra Deepsea Stavanger-riggen. Til slutt har Kongsberg Maritime og Aker Solutions bidratt på modifikasjonssiden.

Les også

Aker Solutions og Subsea 7 vinner Ærfugl-kontrakter

Kjetel Digre er direktør for drift og feltutvikling i Aker BP.
Aker BP fremskynder Ærfugl fase to

Hod på vent

Selv om Ærfugl fase to-prosjektet får gå videre, så er andre prosjekter i Aker BP-systemet satt på vent, inkludert satellittfeltet Hod ved Valhall. Prosjektet var ifølge selskapet «i ferd med å bli vedtatt da den dramatiske uroen inntraff».

– Det er liten tvil om at bransjens forslag om midlertidige tilpasninger i landets skatteregime for å forbedre bransjens kontantstrøm på kort sikt – uten å redusere skatteinnbetalingene totalt sett – vil føre til økt aktivitet og nye investeringsmuligheter på norsk sokkel de neste 12–24 månedene, sier Kjetel Digre i Aker BP.

Oljenæringen, med NHO, LO og Konkraft-partnerne i ryggen, har foreslått en midlertidig skatteendring som nå diskuteres i regjeringen.

Forslaget går blant annet ut på at man kan skrive av investeringer umiddelbart på skatten, fremfor å skrive de av over seks år som man vanligvis gjør i det norske oljeskattesystemet. I tillegg ber næringen om å få refundert skattefradrag ved underskudd i en periode.

Forslaget er omdiskutert, men betyr i motsetning til mange av de andre krisepakkene som er lansert av norske myndigheter ikke at man får skattekutt. Man betaler den samme skatten, men får større fradrag nå og færre fradrag senere – slik at det blir mindre skatt nå og mer skatt i fremtiden.

For oljeselskapene betyr det at kontanter som ellers måtte bli brukt på å betale skatt de neste par årene frigis til investeringer, drift og annet.

Les på E24+

Børskommentar: Oljelobbyens skatteforslag kan holde Aker BPs utbyttekran åpen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Aker BP
 3. Oljedirektoratet
 4. Norsk sokkel
 5. Aker Solutions
 6. Kongsberg Maritime
 7. Halliburton

Flere artikler

 1. Aker BP har startet produksjonen på gassfeltet Ærfugl

 2. Statfjord Gassløft og Gråsel får grønt lys: Over fire milliarder investeres

 3. Oljekampen drar ut på Stortinget: Finanskomiteen ble advart med «urealistisk» regnestykke

 4. Lundin vil sette fart på oljeprosjekter etter skattepakken: – Nå skal vi gjøre det vi kan

 5. Regjeringen går med på skattepakke for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner