Miljøbevegelsen melder seg ut av oljehøringene: – Et spill for galleriet

Miljøorganisasjoner vil for første gang ikke gi faglige innspill til konsesjonsrundene for olje- og gass-utlysninger. – Solberg-regjeringen har ikke fulgt noen av rådene våre, sier Naturvernforbundet.

BLIR IKKE HØRT: Silje Lundberg i Naturvernforbundet mener miljøfaglige råd ikke blir lyttet til i utlysning av nye olje- og gasskonsesjoner.
 • Tyra Kristiansen Stave
Publisert: Publisert:

Onsdag var det frist for å sende inn høringsinnspill i 25. konsesjonsrunde. Det velger Greenpeace, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og WWF å stå over, skriver organisasjonene i et brev til Olje- og energiminister Tina Bru.

– Sånn som vi ser det har konsesjons- og høringsrundene blitt et spill for galleriet. Solberg-regjeringen har over mange år valgt å tilsidesette faglige råd og anbefalinger, sier Silje Lundberg, Leder i Naturvernforbundet til E24.

Vanligvis gir miljøorganisasjonene råd om hvordan olje- og gassutvinningen kan påvirke klima og miljø. I tillegg pleier miljøorganisasjonene å gi spesifikke råd om hvilke blokker som ikke bør bli gitt tillatelse for olje- og gassutvinning.

– Vi ser at det vi sier ikke har noe å si og avstår derfor i denne runden. Det har vi aldri gjort før.

– Har ikke fulgt noen råd

Lundberg anslår likevel at Stoltenberg-regjeringen fulgte omtrent 20 prosent av de miljøfaglige rådene de kom med.

– Men Solberg-regjeringen har ikke fulgt noen av rådene, sier Lundeberg.

– Vi kommer alltid til å ha en mer radikal klimapolitikk enn regjeringen, men vi er nødt til å se at det tas noe hensyn til klima og miljø.

Problemet er ikke i seg selv at miljøorganisasjonene ikke blir lyttet til, men at heller ikke statlige etater med ansvar for å gi miljøfaglige råd gjør det heller, mener Lundberg.

– Den systematiske svikten på miljø i oljeforvaltningen kommer til syne ved at anbefalingene fra statens egne miljøetater stadig blir oversett, påpeker lederen i Naturvernforbundet.

Olje- og energidepartementet sier de ikke kjenner seg igjen i det virkelighetsbildet som tegnes.

Les også

Tina Bru vil utlyse 136 nye oljeblokker

Krever systemendring

Lundberg i Naturvernforbundet mener høringsrundene og prosessen med å gi konsesjonstillatelser må endres fordi de tydelig ikke fungerer.

– Vi krever en systemendring i fremtidige høringsrunder for at de skal ha legitimitet, sier lederen i forbundet.

Et av endringsforslagene til miljøorganisasjonene er at kravet om at høringsinnspill kun kan inneholde «ny, vesentlig informasjon» må fjernes.

– Det er et krav som blir misbrukt i Olje- og energidepartementet, både ved at man avslår bekymringer rundt naturfaglige grunnlag om områdene vi har sagt fra om før, men der det har kommet ny kunnskap, og ved at man regelrett undergraver ny, vesentlig kunnskap, mener Lundberg.

Riksrevisjonen kom i fjor med rapporten «Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene».

– Departementet er nødt til å følge opp rapporten og de anbefalingene som kom der, sier Lundberg.

Blant annet anbefalte Riksrevisjonen at Olje- og energidepartementet bør involvere miljømyndighetene tettere i saksbehandlinger av nye utbyggingsplaner i petroleumsvirksomheten, og være mer åpne om hvordan høringsinnspill blir vurdert.

Les også

Vil knytte Equinor-sjefens bonus opp mot klimakutt: – Vil ønske ham lykke til, det kan han virkelig trenge

Kjenner seg ikke igjen

Olje- og energidepartementet sier de ikke kjenner seg igjen i det virkelighetsbildet som tegnes.

I 25. konsesjonsrunde foreslår Olje- og energidepartementet å lyse ut åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet.

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Erlend Jordal, trekker frem at et flertall på Stortinget stemte gjennom å åpne store deler av Barentshavet sør for leting for over 30 år siden.

– Unntaket er Barentshavet sørøst som ble åpnet av et bredt flertall i 2013 i etterkant av enigheten med Russland om maritim avgrensning i Barentshavet, skriver Jordal i en e-post til E24.

Han påpeker at det er bred støtte i Stortinget til videre leting, utbygging og drift i Barentshavet sør.

– Dette ble senest stadfestet i juni når forvaltningsplanen for Barentshavet ble behandlet, her ble alle hensyn vurdert opp mot hverandre.

– I regjeringen og Stortingets behandling av denne saken ble innspill, syn og vurderinger fra ulike hold, inklusive fra de ulike miljøfaglige instansene, vurdert og hensyntatt, sier Jordal.

Les også

Krever oljeterminal i Finnmark: Oljeministeren presses av sine egne i nord

Les også

Her kommer Europas største gasskraftverk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Naturvernforbundet
 2. Olje- og energidepartementet
 3. Olje og gass
 4. Klima og miljø
 5. Oljepolitikk

Flere artikler

 1. SV varsler bråk om oljeblokker i Barentshavet – Frp vil støtte regjeringen

 2. Oljeministeren deler ut årets lisenser: 30 oljeselskaper tilbys 61 nye lisenser

 3. Vedum endrer Solberg-regjeringens oljeskatt

 4. Fagforeningstopp i Equinor mener Riksrevisjonen er for mild

 5. Regjeringen avviser å ta et «dansk olje-nei»: – Det koster dem ingenting