Lei hjemme-alene-fester – Mímir vil ha full kontroll med Equinor

Rødts Mímir Kristjánsson vil ha slutt på pengesløsing i Equinor og etterlyser tydelig statlig styring av selskapet og en markert forsterkning av hovedkontorfunksjonen i Stavanger.

Mímir Kristjánsson vil ta hjem Equinor og gjøre selskapet til et redskap for industriomstilling og skape nye arbeidsplasser.
Publisert: Publisert:

– Hver tredje person i Stavanger-distriktet har en jobb som er knyttet til olje- og gassindustrien i en eller annen form. Når disse jobbene forsvinner, vil det være veldig dramatisk for byen. Fornybarsatsing er broen til framtiden, men jeg føler meg på ingen måte trygg på at Equinor legger den funksjonen til Stavanger. Finner Equinor ut at det er bitte litt mer lønnsomt å ha fornybarfunksjonen et annet sted, blir det slik, uten at politikerne er villige til å gripe inn, sier Rødts Mímir Kristjánsson til Aftenbladet.

Kristjánsson mener at Equinor etter børsnoteringen er blitt det uregjerlige dyret som politikerne la opp til. Han peker på at dette har fått konsekvenser både i form av pengesløsingen i utlandet, men også i kraft av en betydelig utvanning av hovedkontorfunksjonen i Stavanger.

– Når staten eier 70 prosent i et statlig selskap, uten å ville styre selskapet blir resultatet hjemme-alene-fester med pengesløsing og ukultur. Equinor styres av direktørene, selskapet er som en bil uten sjåfør. Equinors USA-smell viser ikke bare et lemfeldig forhold til nasjonens penger, men når ansatte i selskapet mener det er en god idé å kjøpe en kalkun til 700.000 kroner i USA, symboliserer det på mange måter reisen selskapet har gjort fra en nøktern Forus-kultur til det selskapet er blitt i dag, sier Kristjánsson til Aftenbladet.

Les også

Oljeministeren etter møte med Equinor: – Har vært en dårlig forretning

– Kalkun til godt formål

– Det var tidlig på 2010-tallet et for høyt kostnadsnivå i organisasjonen i USA, men det er ikke riktig som Kristjanson påstår at noen mente det var en god idé å kjøpe en kalkun. Dette var en donasjon til et veldedig formål som vi gjorde sammen med tre andre selskaper. Støtten gikk til utdannelse for unge mennesker. Kristjanson må gjerne mene at vi ikke burde støttet dette formålet, men det var altså ikke kjøp av en kalkun, sier Bård Glad Pedersen kommunikasjonsdirektør i Equinor.

Han sier videre at den internasjonale virksomheten er en viktig og lønnsom del av Equinor, selv om det er gjort store nedskrivninger i USA. De neste årene vil selskapet vokse betydelig innenfor fornybar energi, og store deler av denne veksten vil være utenfor Norge.

– Equinors hovedkontor er og blir i Stavanger, og det er da hovedkontor for all vår virksomhet. Forretningsområdet for fornybar energi ledes også fra Stavanger. Når det gjelder hvor forretningsområdene har medarbeidere, så vil det være styrt av hvor man har aktivitet. For nye energiløsninger er i dag det meste av den operasjonelle virksomheten i Storbritannia med Hywind Scotland, Sheringham Soal og Dudgeon. Derfor er det også mange medarbeidere i Storbritannia svarer kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor.

Samtidig minner han om at Equinor er en pådriver for aktivitet på norsk sokkel.

– Vi jobber tett med leverandørindustrien, og de siste årene har norske leverandører vunnet stadig flere kontrakter. I 2019 gikk 70 prosent av våre innkjøp til selskaper med norsk fakturaadresse, tilsvarende 113 milliarder kroner, påpeker Glad Pedersen.

Equinors kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen, til høyre, sammen

Equinor som industrilokomotiv

Mímir Kristjánsson mener at Equinors utenlandssatsing ikke kan forsvares ut fra et økonomisk perspektiv. Rødt har også programfestet å ta Equinor av børs og avslutte utenlandssatsingen. Equinor skal i stedet renasjonaliseres og igjen bli det industrilokomotivet selskapet en gang var under navnet Statoil.

SV støtter også tanken om å ta Equinor hjem. Dette ønsker også Leif Sande, tidligere forbundsleder i Industri Energi.

Til Aftenbladet i forrige uke pekte han på viktigheten av å bruke Equinor som flaggskip på norsk sokkel og som lokomotiv i utviklingen av fornybar industri.

Politisk er det et nedfelt mål om at Equinor skal være i Stavanger, men selskapet motarbeider dette hele tiden (Mímir Kristjánsson)

Dette opptar Mímir Kristjánsson også. Han mener det er et stort paradoks at vi holder oss med et statlig selskap som driver med olje og gass i utlandet, uten at vi får bruke Equinor som det industrilokomotivet det skal være.

– Dette handler først og fremst om industripolitikk. Krisen vi er inne i viser for alle at Equinor er blitt et ordinært børsselskap. Selskapet utsetter investeringer, men betaler samtidig utbytte til aksjonærene. Dette skjer mens leverandørindustrien sliter stort. Det er ikke operatørselskapene, men leverandørindustrien som er vår viktigste næring. Leverandørindustrien har ingen tenkelig sluttdato, men går den ad undas i krisen, vil staten slite enormt. Det er her Equinor skulle vært en pådriver for aktivitet, påpeker Kristjánsson.

Ikke minst for Stavanger-distriktets del mener han det er helt essensielt at Equinor bygger opp aktiviteten i distriktet framfor å flytte funksjoner bort fra hovedkontoret i Stavanger.

– Vil ha mer aktiv stat

– Politisk er det et nedfelt mål om at Equinor skal være i Stavanger, men selskapet motarbeider dette hele tiden og flytter funksjoner og folk til Fornebu og Oslo. Equinor skulle ha en distriktspolitisk funksjon, og oppbyggingen av selskapets hovedbase i Stavanger har betydd enormt mye for samfunnsbyggingen og ha en region som motvekt til Oslo og Bergen. Jeg er ganske overbevist om at om mer av Equinors virksomhet hadde vært drevet fra Forus, ville selskapets ukultur, problemer og tap vært mindre, sier Kristjánsson og mener olje- og energiminister Tina Bru må instruere selskapet i større grad.

– Hun kan åpenbart gripe inn. I saken om flytting av forsyningsbase fra Stavanger til Bergen for Martin Linge, gjorde Tina Bru ingenting. Men dette er et lite eksempel på den trinnvise snikflyttingen som skjer fra Stavanger. Tina Bru vet godt hva dette betyr, og jeg er overbevist om at hun personlig mener at Martin Linge-basen ikke skal ligge i Bergen, men hun er likevel uvillig til å gripe inn. Snikflyttingen vi ser av Equinor går i en helt annen retning enn det som er nedfelt i dokumentene. Nettopp derfor er det viktig med en renasjonalisering og full statlig styring av Equinor for at selskapet igjen skal prioritere det samfunnsbyggende mandatet først, sier Kristjánsson.

Olje- og energiminister Tina Bru vil ikke at staten blander seg inn i den forretningsmessige driften av Equinor.

– Bru vil ikke røre Equinor

Til dette svarer olje- og energiminister Tina Bru i en e-post til Aftenbladet:

– Med hovedkontor i Stavanger har Equinor sin tyngste tilstedeværelse i landet nettopp her. Det ligger fast. Statens begrunnelse for eierskapet i Equinor er å opprettholde et ledende teknologi- og energiselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid. Dette er slått fast i siste eierskapsmelding.

– Dette har et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til. Det er svært viktig for meg å understreke at staten som eier etterlever sine egne eierskapsprinsipper, blant annet hva gjelder ansvars- og rollefordeling mellom styret, ledelse og eiere. Staten som eier går ikke aktivt inn i den forretningsmessige driften av Equinor, denne oppgaven ligger hos selskapets ledelse og styre.

– Olje- og energiministeren bekrefter med dette egentlig bare at staten ikke har noen ambisjoner om å bruke Equinor som verktøy til å bygge verken landet eller denne regionen. Med denne linja er det dessverre liten grunn til å tro noe annet enn at snikflyttingen av Equinor til Oslo vil fortsette. Det samme vil selskapets hodeløse utenlandssatsing. Det er synd, for nå mer enn noensinne trenger vi et industrilokomotiv med samfunnsbyggermandat på norsk sokkel, sier Mímir Kristjánsson.

Publisert:
Gå til e24.no