Opedal om nok et rekordresultat: – Dystert bakteppe

Nok en gang presenterte Anders Opedal et rekordkvartal for Equinor, dog med et skår i gleden.

For tredje gang hadde Anders Opedal æren av å presentere et rekordkvartal.
Publisert:

Onsdag ble nok en jubeldag for landets største olje- og gasselskap. Årets første kvartal viser seg nemlig å være Equinors beste noensinne, igjen.

Dette har vært melodien de siste tre kvartalene. Selskapets justerte resultat før skatt var på 18,0 milliarder dollar (169 milliarder kroner). Dette er opp fra 15 milliarder dollar siste kvartal i 2021.

Etter skatt ble resultatet 4,71 milliarder dollar (44,5 milliarder kroner).

– Det som føles aller best er at dette er en lagseier. Dette skyldes godt arbeid over mange år. Det er god og sikker drift som gir slike resultat. Jeg tror alle skal være stolt av det, selv om det kommer med et dystert bakteppe, sier konsernsjef Anders Opedal til Aftenbladet onsdag.

– Betydelig arbeid

Konsernsjefen sikter til krigen i Ukraina, noe han også åpnet onsdagens pressekonferanse med.

– Invasjonen av Ukraina står som et mørkt øyeblikk for Europa, og våre tanker går til alle som lider under konsekvensene av den brutale krigen.

Russlands aggresjon preger også Equinor. I kjølvannet av invasjonen besluttet selskapet å stoppe investeringene i Russland, samt trekke seg ut av eksisterende prosjekter.

– Det fører til en nedskriving på 1,08 milliarder dollar, fortalte Opedal.

Selskapet taper altså over ti milliarder kroner i Russland.

Krigen har hatt revolusjonerende virkninger på Europas energimarked. Senest onsdag besluttet EU å forby import av russisk olje til unionen. Russisk råolje vil forbys i november, mens raffinerte produkter, som drivstoff, vil fases ut i løpet av året.

Opedal må levere mye gass til kontinentet om Europa skal klare seg uten russisk import.

Kontinentets behov for norsk gass er dermed stadig større. Noe Equinor tar hensyn til. Gjennom det de kaller optimalisert gassproduksjon har de klart å levere høyere volum.

– Men hvor mye mer optimalisert kan driften bli?

– Produksjonseffektiviteten og utnyttelsesgraden er høy. Samtidig driver vi kontinuerlig forbedring. Gassco leter etter flaskehalser i rørledningene, mens vi ser på hver enkelt plattform. Dette er et kontinuerlig arbeid, og det foregår betydelig arbeid på det, sier Opedal.

Men presiserer:

– Samtidig har vi hatt en optimal drift over lengre tid. Derfor kunne vi ikke bare skru på en ventil slik at det strømmet masse ekstra gass til Europa.

Sikter mot 30 nye brønner

Likevel opplever han økte produksjonstillatelser fra myndighetene som hjelpsomt.

Gassproduksjonen utgjorde for øvrig halvparten av Equinors samlede produksjon dette kvartalet.

Det er Equinors aktivitet i Norge som gir mest penger i kassen. Selskapet har økt den samlede produksjonen med fire prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette inkluderer en økt gassleveranse til Europa på ti prosent.

På forhånd var det spekulert i at selskapet kom til å trappe opp aksjeutbyttet, som ble oppjustert i fjor. Dette gjør de imidlertid ikke. Den holder de på 0,20 dollar per aksje. De fører heller ikke ytterligere kontanter tilbake til eierne gjennom tilbakekjøp av aksjer.

– Med mer penger på bok; blir det større investeringer på norsk sokkel?

– Det vi gjør nå er å sikre en så optimal prosjektportefølje som mulig. Derfor er vår letestrategi i Norge at vi skal bore 25–30 brønner. Målet er at dette skal bli nye prosjekter, og gi økt produksjon, sier Opedal til Aftenbladet.

Etter sommeren skal disse fundamentene stå ute på sokkelen å gi strøm til Snorre og Gullfaks gjennom Hywind Tampen-prosjektet.

Øker utslippet

Også på fornybarsegmentet leter Equinor etter norske prosjekter. Allerede etter sommeren vil havvindprosjektet Hywind Tampen stå klart til å gi strøm til Snorre og Gullfaks.

– Men vi ønsker også å komme med havvindprosjekter utenom dette, fastslår Opedal.

Det gjennomsnittlige CO₂-utslippet per fat i årets første kvartal var på 6,7 kg, sammenlignet med 7 kg hele fjoråret. Derfor er selskapet i god rute til å sitt eget mål om rundt 6 kg utslipp per fat innen 2030.

– Vil dette snittet øke nå som gassproduksjonen skal økes?

– Vanligvis vil økt gassproduksjon bety lavere snitt. Men når Melkøya og Brasil kommer i produksjon forventer vi at snittet vil øke. Dette har vi tatt høyde for i vår målsetting, som er rundt 8 kg per fat. Nå ligger vi på 6,7 kg og i fjor lå vi på 7 kg. Denne nedgangen skyldes økte volumer av gass med lave utslipp, avslutter han.

Publisert:
Gå til e24.no