Derfor har flere oljefelt «plutselig» blitt lønnsomme

Det intense fokuset på kostnader i oljebransjen gir utslag.

 • Anders Park Framstad
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Dette er klart etter at E24s oljekart er oppdatert med ferske tall fra oljekonsultselskapet Rystad om lønnsomhets-/balanseprisen (break-even) for planlagte felt og felt under utbygging på norsk sokkel.

Oppdateringen innebærer at balanseprisen på en rekke felter er justert ned.

– Den viktigste fellesnevneren vedrørende lavere balansepriser på flere av feltene er en reduksjon i enhetskostnadene, sier analytiker Oddmund Føre i Rystad til E24.

Dette skyldes igjen at den fallende oljeprisen har ført til lavere aktivitet, som igjen har ført til at kostnadene innen oljeservice har kommet ned. Den mest tydelige reduksjonen har funnet sted innen rigg, der det nå er betydelig overkapasitet, og i andre segmenter der oljeselskapene leier inn kapasitet.

– Disse segmentene er drevet av rater, og det er naturlig at disse ratene vil komme ned, sier Føre.

Les også

Tror store deler av riggflåten kan gå rett i bøyene: – Det ser veldig dårlig ut

Han trekker frem Odfjell Drillings halvt nedsenkbare dypvannsrigg Deepsea Atlantic som eksempel. Denne ble kontrahert til å bore på Johan Sverdrup til en dagrate på 300.000 dollar, hvilket var omtrent halvparten av den forrige dagraten på riggen.

I etterkant av dette har Rystad Energy også sett dagrater lavere enn 200.000 dollar.

Av øvrige, ratedrevne segmenter som også er rammet av oljeprisfallet, nevnes offshorerederiene.

– Kronesvekkelsen er også en faktor som har bidratt til å forbedre økonomien til en del nyutbygginger, siden en stor del av kostnadene er i norske kroner samtidig, som selskapene får betalt oljen i dollar, sier Føre.

– I tillegg har noen felt forbedret økonomien ved at utbyggingsløsningene har blitt nedskalert. Johan Castberg og Snorre 2040 er eksempler på dette, sier Føre.

Enhetskostnader og nye løsninger

På feltnivå trekker Rystad Energy frem følgende:

 • På Johan Castberg har balanseprisen kommet ned fra desember som en følge av lavere enhetskostnader. I tillegg er ressursgrunnlaget revidert opp med omtrent ti prosent.
 • Balanseprisen på Snorre 2040 har kommet ned som følge av valg av ny utbyggingsløsning: Partnerskapet har valgt en subsealøsning i stedet for en plattformløsning. I forbindelse med dette er det ventet at ressursene går noe ned.
 • På Trestakk skyldes nedgangen i balansepris lavere enhetskostnader og økt effektivisering.
 • Når det gjelder Viper/Kobra er balanseprisen redusert grunnet lavere enhetskostnader.

Likevel, til tross for en betydelig kostnadsreduksjon, er det med dagens oljepris kun fem av de planlagte feltene på norsk sokkel som nå er lønnsomme.

Viktigst er kjempefeltet Johan Sverdrup.

Les også

Snorre 2040-prosjektet går videre: Vil bygge subsea-løsning

Kutter kostnader på Johan Sverdrup

I tillegg til dette er balanseprisen på Johan Sverdrup justert ned til 35 fra 37 dollar, hvilket gjør at også kjempefeltet såvidt havner på «riktig side».

Da handelen i oljeprisen stengte natt til lørdag, sto prisen på nordsjøolje på 35,05 dollar per fat. Det betyr at Johan Sverdrup nå ville gått fem cent i pluss per fat olje.

FØLG UTVIKLINGEN I OLJEPRISEN I E24s AKSJELIVE!

Konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil, Margareth Øvrum, forklarte under selskapets kapitalmarkedsdag i London i starten av februar hvordan man har kuttet kostnadene drastisk på flere felt.

I tillegg til at utbyggingskostnaden på Johan Castberg-feltet nå nesten er halvert fra 100 til 50-60 milliarder kroner, har utbyggingen av nettopp Johan Sverdrup også blitt markant billigere.

Les også

Lundin-sjefen roser Statoils milliardkutt - men kjører solo på nabofeltet

Fase én av prosjektet har siden utbyggingsplanen (PUD) ble sendt inn i fjor gått fra et kostnadsanslag på 123,2 milliarder til 108,5 milliarder. Utbyggingskostnaden for hele feltet er nå anslått til 160-190 milliarder, fra fjorårets anslag på 170-220 milliarder.

I fase én har partnerne på Sverdrup blant annet spart tre milliarder kroner på lavere brønnkostnader, og en ny rute for oljeeksportrørledningen sparer én milliard kroner.

– Jeg tror fortsatt det er mer å gå på, sa Øvrum om reduksjonene i anslaget for den samlede utbyggingen.

Det er imidlertid vanskeligere å få til kostnadskutt i fase én, fordi de fleste kontraktene allerede er tildelt og arbeidet har startet ute hos leverandørene.

– Man kan ikke endre selve konseptet for fase én nå. Det vi kan hente ut forbedringer på, er å forenkle, kreve mindre dokumentasjon, bruke mindre ingeniørarbeid og bruke standardiserte brønner, sa Øvrum til E24 i London.

– Vi har også tatt ut markedseffekter, la hun til, med henvisning til at prisene i leverandørmarkedet er langt lavere nå enn før oljeprisen begynte å falle.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Oljebransjen
 3. Equinor

Flere artikler

 1. Produksjonsboringen i gang på Johan Sverdrup

 2. Analysebyrå: På denne oljeprisen blir kjempefeltet lønnsomt

 3. – Kommer til å bli tidenes prosjekt

 4. Annonsørinnhold

 5. Statoil øker lønnsomhetsanslaget for Johan Sverdrup-feltet

 6. Betalt innhold

  Bygger for 180 milliarder kroner under vann