Oljefondet tjente 78 milliarder i første kvartal

Tilførselen av nye oljepenger til Oljefondet faller fra kvartal til kvartal.

PÅ DET JEVNE: Oljefond-direktør Yngve Slyngstad.

Nils Bjåland
  • Johann D. Sundberg
Publisert:,

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet som alle andre kaller det, velger selv avmålte ord når de beskriver resultatet for første kvartal 2014.

I pressemeldingen om resultatet beskriver fondet avkastningen de oppnådde på å forvalte nasjonens oljeformue som «moderat».

Samtidig registrerer Oljefond-sjef Yngve Slyngstad at det i første kvartal ble tilført «bare» 41 milliarder kroner i nye oljepenger til fondet.

Dette er penger som var blitt til overs etter finansminister Siv Jensens oljepengebruk.

På pressekonferansen onsdag sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad at tilføringen av nye oljepenger nå faller fra kvartal til kvartal.

Overføringen i første kvartal på 41 milliarder kroner var betydelig lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene - som altså har vært på 63 milliarder kroner.

Samtidig har fondets verdi i norske kroner sunket med 47 milliarder kroner fordi den norske kronekursen har styrket seg mot andre lands valutaer.

Vet ikke når det tar slutt

- Tilførselen fra Finansdepartementet avhenger av flere forhold. Det avhenger av oljepris og investeringsnivået og selvsagt også oljepengebruken i statsbudsjettet, sier Slyngstad på pressekonferansen.

- Vi registerer at overføringen i første kvartal var betydelig lavere enn i de tidligere kvartalene, legger han til.

- Når regner fondet med at det ikke lenger kommer noen overføringer fra Finansdepartementet?

- Det er mange måter og regne seg frem til det. Vi har selvsagt gjort våre interne vurderinger, men går ikke ut med noe mer enn det som allerede er i det åpne rom. Du får nesten spørre Finansdepartementet om det, sier Slyngstad.

1,7 prosent avkastning

Regnskapet viser at avkastningen i kvartalet havnet på 1,7 prosent.

Det var 0,01 prosentpoeng bedre enn avkastningen i de referanseindeksene oljefondet sammenligner seg med.

Store penger

Men fordi fondet har passert 5.000 milliarder kroner, totalen endte på 5.110 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, blir det store penger selv av små prosenter.

Målt i penger tilsvarte avkastningen nemlig 78 milliarder kroner.

Det var fondets renteinvesteringer som gjorde det best i kvartalet, med en avkastning på 2,0 prosent. På aksjeinvesteringene tjente fondet 1,5 prosent.

Fast eiendom bidrog med en avkastning på 2,0 prosent, men i totalregnskapet betyr det lite så lenge eiendomsinvesteringene ikke utgjør mer enn 1,2 prosent av fondets samlede investeringer.

Lavere rente ute

- Alle aktivaklasser bidrog positivt til avkastningen, og det var små forskjeller mellom dem. Avkastningen ble positivt påvirket av et lavere rentenivå i hovedmarkedene fondet er investert i, sier Yngve Slyngstad som leder Norges Bank Investment Management i en pressemelding.

Fallet i rentenivået i fondets hovedmarkeder fører til at kursene på de obligasjonene fondet har investert i stiger.

Det fører på kort sikt til god avkastning på fondet, men på lengre sikt reduserer det hva fondet kan regne med å tjene på sine obligasjonsinvesteringer.

- Hva er avkastning frem til forfall på dagens rentebeholdning i oljefondet?

- Vi har en slik avkastning på vår renteportefølje som fortsatt er over to prosent, men fallende, sier Slyngstad.

Det lave rentenivået skyldes lav inflasjon og Slyngstad ville ikke si noe om hva som vil skje med fondet om inflasjonen stiger og rentene blir satt opp igjen.

Men alt annet likt vil det føre til dels store kurstap i fondets renteportefølje.

Tapte i Russland

Oljefondet gikk inn i 2014 med en beholdning av russiske statsobligasjoner på 24,3 milliarder kroner.

Det har vist seg å være en dårlig plassering i takt med en fallende rubelkurs og økonomisk uro som følge av konflikten med Ukraina.

Fondet skriver i kvartalsrapporten at de russiske statsobligasjonene ga et tap på 9,7 prosent i første kvartal.

På rentesiden investerte fondet mest i statsobligasjoner utstedt av Brasil, Tyrkia og Mexico. De største nedsalgene var i USA, Tyskland og Sverige.

Les også:

Mot het debatt om styringen av oljefondetAvviser ikke å legge ned EtikkrådetHer er miljøbevegelsens oljefond-krav til SivDu har lånt 5.000 kroner til Putins Russland

Flere artikler

  1. Oljefond-sjefen: Urealistisk å klare en avkastning på fire prosent

  2. På disse 2058 milliardene tjener Oljefondet egentlig ingenting

  3. - Oljefondet må gjøre seg klar til å stå på egne ben

  4. Annonsørinnhold

  5. Oljefondet tjente 192 milliarder kroner fra april til juni

  6. Svakt år ga 544 milliarder i pluss for Oljefondet