Vellykket klimapolitikk kan ramme Statoils verdi

Statoils verdi kan bli redusert med 13 prosent hvis globale klimamål nås, viser selskapets stresstester. En interessant erkjennelse, mener miljøbevegelsen.

KAN RAMMES: Statoils nåverdi kan bli redusert hvis verden når sine klimamål, ifølge beregninger i selskapets bærekraftrapport for 2017. Dette er Statoil-plattformen Sleipner T, der selskapet prosesserer gass og CO2-fjerning.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

De siste årene har Statoil jevnlig stresstestet sin portefølje for klimarisiko.

Selskapet regner på verdien av nåværende og fremtidige oljefat ut fra de sentrale scenarioene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) i Paris.

Ferske beregninger viser at Statoils nåverdi kan bli redusert med 13 prosent hvis IEAs scenario for bærekraftig utvikling legges til grunn.

I dette scenarioet har verden 50 prosent sjanse til å nå målet om å begrense global oppvarming til to grader over førindustrielt nivå.

Det kommer frem i Statoils bærekraftsrapport for 2017.

Året før baserte Statoils stresstest seg på IEAs tidligere «450 Scenario». Da ventet selskapet en økning i selskapets nåverdi på 6 prosent hvis togradersmålet ble nådd.

Statoils ferske regnestykker viser at noen av Statoils eiendeler potensielt vil kunne bli ulønnsomme hvis verden når togradersmålet. Men Statoil understreker at denne effekten er begrenset.

– Til tross for den negative effekten på nåverdien i «bærekraftig utvikling»-scenarioet, ser vi veldig begrenset «stranding» av eiendeler, skriver Statoil i rapporten.

Begrepet «stranding» brukes om eiendeler som kan bli ulønnsomme under de prisene IEAs scenarioer legger opp til.

(saken fortsetter under figuren)

STOR VARIASJON: Anslagene på oljeprisen i 2040 varierer mellom 64 dollar i IEAs scenario for bærekraftig utvikling til 136 dollar fatet i scenarioet som fremskriver dagens utvikling. Også gassprisene er mye lavere i bærekraftscenarioet.

Dagens politikk øker verdien

Hvis verden ikke når sine klimamål, men fortsetter som i dag, vil Statoils verdi derimot kunne øke kraftig fra det Statoil legger til grunn i dag, viser selskapets beregninger.

- IEAs «New Policies Scenario»: Statoils nåverdi øker med 20 prosent

- IEAs «Current Policies»- scenario: Statoils nåverdi øker med 42 prosent

- IEAs «Sustainable Development»-scenario: Statoils nåverdi faller med 13 prosent

Det siste scenarioet forutsetter at togradermålet nås. Det vil ifølge IEA kreve en dobling av fornybar energi i den globale energimiksen til 40 prosent i 2030, samt enorm energieffektivisering, at kulletterspørselen faller umiddelbart, og at oljeetterspørselen også faller etter hvert.

Dette scenarioet forutsetter også en stor satsing på karbonfangst- og lagring og kjernekraft.

(saken fortsetter under figuren)

STOR VARIASJON: Denne figuren viser anslag på global energietterspørsel etter kilde fordelt på de ulike IEA-scenarioene fra fjorårets World Energy Outlook-rapport. Den blå linjen viser IEAs anslag på globale CO2-utslipp.

– Kan fort forandre seg

– De faktorene som spiller mest inn i disse scenarioene, er olje- og gassprisforutsetninger, og de kan fort forandre seg, sier Statoil-talsmann Erik Haaland til E24.

– Våre stresstester tar heller ikke høyde for videre effektivisering og kostnadsreduksjoner, som også vil kunne påvirke nåverdien av Statoils prosjekter, sier han.

– Hvis noen av Statoils prosjekter kan bli ulønnsomme i et togradersscenario, så understreker det vel at Statoils satsing på omstilling er viktig?

– Absolutt. Vi har en strategi om å produsere de olje- og gassressursene som har lavest karbonfotavtrykk, og investere i fornybar energi. Vi vil alltid vurdere forventet lønnsomhet før vi setter i gang nye prosjekter, sier Haaland.

– Interessant erkjennelse

Miljøbevegelsen er fornøyd med at Statoil erkjenner muligheten for at klimamålene kan gjøre noen eiendeler ulønnsomme.

GREENPEACE-LEDER: Truls Gulowsen

– Det er en veldig interessant erkjennelse, for vi har hatt problemer med å forstå logikken i de tidligere rapportene, der det å ta hensyn til klimaet tilsynelatende har vært bra for Statoil, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen til E24.

Hvis Statoil etter hvert også tar inn over seg Paris-målet om å begrense oppvarmingen til ned mot 1,5 grader, vil beregningene kunne vise at klimarisikoen for selskapet er enda høyere, mener han.

Gulowsen roser Statoil og andre oljeselskapers økte satsing på sol og vind, selv om han gjerne skulle sett at den gikk enda fortere.

– Det har vært en klar kursomlegging fra Helge Lunds periode. Mange av de europeiske oljeselskapene gjør lignende grep, som Shell, BP og Total, sier Gulowsen.

– Men det er også et spørsmål om de løper fort nok til å overleve. Det er jeg ikke overbevist om. Statoils mål om at 15-20 prosent av investeringene skal være i fornybart innen 2030 innebærer fortsatt at over 80 prosent investeres i olje og gass. Den andelen er altfor høy, sier han.

– En realitetsorientering

Også Zero-leder Marius Holm syns Statoils beregninger av klimarisiko er interessante.

– Det er en realitetsorientering, så det er positivt, sier Holm til E24.

Han mener likevel at Statoils stresstest ikke går langt nok, fordi IEAs scenarioer legger opp til at den voldsomme veksten i utbygging av sol- og vindkraft etter hvert vil flate ut.

– Du mener det er ulogisk?

– Det er nesten utenkelig at utbyggingen av fornybar energi flater ut, fordi prisen faller med flere prosent per år, både på vind og sol, og nå er også havvind begynt å bli lønnsomt uten støtte, sier Holm.

Zero-lederen roser Statoil for å erkjenne at det er klimarisiko knyttet til noen av selskapets mest krevende prosjekter.

– Jeg ser på mange felt et Statoil som beveger seg i riktig retning, både på investeringer, hvilke analyser de legger til grunn og hva de sier. Statoils eget scenarioarbeid peker på at de forstår bildet, og den foreslåtte navneendringen peker også mot et skifte, sier Holm.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Equinor
  2. Klima
  3. Olje og gass

Flere artikler

  1. Nye IEA-anslag kan påvirke Equinors regnestykker: – Tester porteføljen vår på flere scenarioer

  2. Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

  3. IEA anslår at oljeetterspørselen vil toppe seg

  4. IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025

  5. Mener klimakutt vil kreve naturinngrep: – Må erkjenne at det blir en brutal omstilling