E24-podden på ONS: Her tror letesjefene fremtidens fat finnes på norsk sokkel

Stadig flere bekymrer seg for at det mangler nye funn å bygge ut etter 2022 på norsk sokkel. I E24-podden fra oljemessen ONS forteller letedirektørene i Oljedirektoratet og Lundin Norway hvor de tror de fremtidige funnene på norsk sokkel kan ligge.

DISKUTERER FUNN: Letedirektør Halvor Jahre i Lundin Norway (t.v.) og letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet under opptak til E24-podden på ONS 2018

Foto: Marius Lorentzen E24
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

ONS, STAVANGER (E24): – Selv om man ikke gjør et funn som Sverdrup, så er det absolutt muligheter for å gjøre store funn i modne områder også, men sannsynligheten er størst i de mindre modne områdene, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Sammen med letedirektør Halvor Jahre i Lundin Norway er Stordal gjest i E24-podden fra oljemessen ONS i Stavanger denne uken. Søk opp E24-podden i podcastspilleren du bruker, eller følg denne linken!

E24-podden: Forventer å finne mye olje på norsk sokkel

I podcasten forteller de to om veien videre for norsk sokkel og hvor de tror det kan gjøres nye funn.

Flere på oljemessen er åpenbart bekymret for at det utover 2020-tallet mangler nye funn å bygge ut på norsk sokkel, etter at prosjekter som Johan Castberg og Johan Sverdrup er ferdig utbygd.

Det var oljeselskapet Lundin Petroleum og deres norske avdeling som i sin tid sørget for at giganten Johan Sverdrup ble oppdaget i det som ble ansett som et godt utforsket område i Nordsjøen.

Letesjef Halvor Jahre i Lundin Norway tror fortsatt det kan gjøres store funn i kjente områder på sokkelen:

– Det er i hvert fall flere muligheter for å gjøre det. Man vedtar ikke at det ikke er mer å finne. Det sa man tilbake på 2000-tallet, men så fant vi Johan Sverdrup likevel, sier Jahre i podcasten og fortsetter:

– Den eneste måten å finne ressursene er å bore.

Letedirektøren i Oljedirektoratet forteller at leteaktiviteten bunnet ut etter oljebremsen i 2017 og at det ligger an til en vekst i antall borede brønner i år, samtidig mener han det haster å få boret mer:

– I en del av de modne områdene må det letes nå fordi infrastrukturen er der, og en del områder har infrastrukturen begrenset levetid. Da er det viktig å få koblet på nye ressurser, sier Stordal.

Les også

E24-podden besøker gigantfeltet Johan Sverdrup: – Dette er Europas største industriprosjekt

– Dette er høstens «well to watch»

Letesjefen i Lundin mener man heller ikke må glemme at store felt kan bestå av mange mindre funn som til sammen blir til et stort felt, og han trekker frem Åsgard, Snøhvit og Johan Castberg som eksempler på dette.

– Man skal ikke se bort ifra at man kan gjøre slike funn i Nord-Norge, Midt-Norge og i Sør, sier Jahre.

Oljedirektoratet oppjusterte i sommer sine estimater for ressurser som gjenstår å finnes på norsk sokkel, og estimatene tilsier at rundt 16 av de 25 milliarder fatene med olje og gass finnes i Barentshavet.

– Den største økningen fra 2016 til i år kommer av at vi har tatt med ressursene i Nordlige Barentshavet. For de andre områdene er ressursestimatene nokså like, men det er til tross for at det er boret mer og gjort funn i mellomtiden, sier Torgeir Stordal.

Lundin jakter etter olje i Barentshavet, men har også fattet interesse for den såkalte Frøyahøyden i Norskehavet.

– Frøyahøyden er en letesjefs drøm egentlig. Vi skal bore en brønn der i høst som i hvert fall i vår portefølje er høstens «well to watch». Der får jeg lov til å teste et basseng som ikke er boret i noen særlig grad før. Det er boret på kantene, men nå får jeg bore nesten midt i bassenget, sier Jahre fornøyd.

– Så hvis det kommer nyheter om funn fra dere i høst er det gode nyheter for dette området?

– Det er veldig gode nyheter for de av oss som har sikret oss areal i området, og også for partnerne våre og norsk industri, hvis vi lykkes.

E24-podden: Forventer å finne mye olje på norsk sokkel

Les også

Oljeselskapet Lundin mener de har knekt geologisk nøtt: Jekker opp estimatene for Rolvsnes-funnet

Trenger boring i Lofoten for å vite hva som finnes

En kontroversiell og mye omtalt sak både på ONS og i samfunnsdebatten er om det skal gjennomføres en konsekvensutredning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja eller ikke.

– Rent faglig sett, hva vet vi om hva som finnes der?

-Oljedirektoratet gjorde en kartlegging for noen år tilbake. Vi mener forutsetningene er til stede for å gjøre petroleumsfunn i området, men det må bores for å bekrefte det, sier Stordal.

– Så man vet ikke hvor mye?

-Vi har gjort ressursestimater, men det avhenger av de første boringene som eventuelt måtte komme, sier Stordal.

– Er det områder du som letesjef gjerne skulle boret i?

– Ja, det er det for så vidt. Men i alle disse prosessene må jeg lene meg litt på myndighetene for i den gradvise åpningen norske myndigheter alltid har stått for så går de foran og samler inn data. Det gjør at de får en veldig god kontroll på hva området kan inneholde. Vi har ikke fått lov til å gå løs på disse områdene, men rapportene fra Oljedirektoratet kombinert med kunnskapen vi har om områdene vi har rundt, så ser det fortsatt bra ut, sier Halvor Jahre i Lundin og fortsetter:

– Jeg har absolutt tro på at det er noe i Lofoten, men hvor stort og om det er olje, gass eller en kombinasjon, vet vi ikke før vi borer.

E24-podden: Forventer å finne mye olje på norsk sokkel

Letedirektør Halvor Jahre i Lundin Norway (t.v.) og letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet under opptak til E24-podden på ONS 2018

Foto: E24
Les også

– Kan bidra til at man får ned kostnadene

Les også

Omstilling preger oljemessen: – Silicon Valley kommer til ONS

Les også

Equinor-sjefen advarer mot ny oljebonanza

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. ONS
  2. Lundin Petroleum
  3. Oljedirektoratet

Flere artikler

  1. Leteskuffelse i Norskehavet

  2. Lundin tror de har knekt en ny letenøtt på norsk sokkel

  3. Har funnet olje og gass for 188 mrd. hittil i år

  4. Lanserer sitt største leteprogram så langt

  5. Lundin får grønt lys til å prøve ny oljeutvinningsmetode