Betaler 20 øre mer per kWh i nettleie enn i Oslo: – Vi ser det som en straff

Nettkunder i kraftfylket Sogn og Fjordane er frustrerte, ifølge strømselskap. De betaler 20 øre kilowattimen mer i nettleie enn i Oslo. Nå skal regjeringen utrede lik nettleie for alle.

ØKER NETTLEIEN: Visualisering av Blackrocks planlagte vindpark Guleslettene, sett fra Brandsøyåsen i Flora kommune. For å tilknytte vindparken må SFE Nett bygge kraftlinjer for 170 millioner kroner, noe kundene deres må finansiere. Nå skal regjeringen utrede lik nettleie i hele landet, noe som vil kunne gi noe høyere nettleie i Oslo men et betydelig kutt for nettkunder i blant annet Sogn og Fjordane.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Dersom alle i Norge betalte lik nettleie ville nettkunder i Oslo kanskje ha måttet betale to øre mer per kilowattime.

Men for nettkunder i tynt befolkede regioner som i noen tilfeller betaler opptil 20-30 øre mer per kilowattime enn de i Oslo, ville regningen ha falt betydelig, ifølge organisasjonen Distriktsenergi, som organiserer en rekke lokale energiverk.

I høstens budsjettavtale ble regjeringspartiene og KrF enige om å utrede om nettleien bør fordeles annerledes, for eksempel om den skal være lik for alle.

Utredningen ønskes velkommen av nettselskapet SFE Nett i Sogn og Fjordane. Selskapets rundt 25.000 nettkunder må nå ut med 170 millioner kroner for å knytte kjempefondet Blackrocks milliard-vindprosjekt Guleslettene til nettet.

– Jeg syns det er uheldig med så forskjellig nettleie som i dag. Vi må bygge veldig mye nett som våre kunder ikke trenger, for å legge til rette for ny fornybar energi. I tillegg har vi krevende naturforhold, sier konserndirektør Asgeir Aase i SFE Nett til E24.

Les også

Kaldt vær ga strømprishopp: – Kan være et forvarsel

Betaler 19 øre mer

Ifølge NVE betaler husholdninger i Sogn og Fjordane i snitt 72 øre kilowattimen i nettleie og avgifter, som er drøye 19 øre mer per kilowattime enn i Oslo hvor det er mange flere kunder som deler på regningen. I Møre og Romsdal og Telemark betaler kundene også over 60 øre kilowattimen i snitt.

Oslo har mange nettkunder, men produserer knapt strøm, mens Sogn og Fjordane har få nettkunder, men kraftoverskudd som gjør at det eksporteres strøm til andre regioner.

Aase i SFE Nett gikk nylig ut i et leserinnlegg i lokalavisen Firdaposten (lenke bak betalingsmur) og spurte hvorfor de som bor nærmest kraften og ikke trenger den selv, skal straffes med å måtte betale for å bygge ut det nettet som skal til for å frakte den ut av regionen.

– Ser det som en straff

Kundene i SFE Nett betaler for tiden hele 77 øre kilowattimen i nettleie og avgifter, mens Hafslund-kunder i Oslo betaler litt under 53 øre kilowattimen. Hvis ingen blir med på å spleise på regningen, så vil Aases kunder i Sogn og Fjordane få enda høyere nettleie i årene fremover.

– Mine kunder er frustrerte over at nettleien er så høy, sammenlignet med for eksempel i Oslo, sier Aase.

– Du kaller det å straffe dem som bor nærmest kraften?

– Det er en fundamental feil i dagens nettleieregime, så vi ser det som en straff. Men det bør være lett å få gjort noe med dette. Vi tar på alvor plikten til å tilknytte nye prosjekter, men slik systemet er i dag, finnes det en rekke prosjekter jeg skulle ønske ikke kom, på vegne av kundene, sier han.

Frimerkeprinsippet: Lik nettleie overalt

Etter flere år med diskusjoner om fordelingen av nettleie skal regjeringen nå utrede spørsmålet, og finne ut om nettkunder i folkerike områder med lite strømproduksjon skal være med på å dekke regningen for å bygge ut nettet i tynt befolkede regioner hvor det blir produsert strøm.

– Jeg skulle gjerne ha sett at man slo fast noen prinsipper allerede nå, men med en utredning får vi i alle fall sett nøye på alternativene som nevnes i budsjettavtalen, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) til E24.

Les også

Må dekke store investeringer: Statnett krever mer nettleie

I budsjettavtalen for 2019 har regjeringspartiene og KrF blitt enige om å utrede «frimerkeprinsippet», som innebærer lik nettleie for alle over hele landet, på samme måte som at frimerker koster det samme i hele Norge uansett hvor dyr postombæringen i området er.

I tillegg skal regjeringen utrede et alternativt forslag hvor nettselskapene får kompensasjon for faktorer i nettleien som de ikke kan påvirke, som for eksempel krevende lokal topografi eller behov for nett til nye, store kraftutbygginger.

I vår ba et stortingsflertall av Ap, Sp, SV, KrF og MDG om at regjeringen skulle utrede flere modeller for utjevning av nettleien.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har vært skeptiske til lik nettleie, blant annet fordi de frykter at nettselskapene skal få mindre giv til å kutte kostnader og slå seg sammen til færre og større enheter.

– Urettferdig praksis

Dagens fordeling av nettleien er urettferdig, mener Storehaug, som selv er fra Sogn og Fjordane.

Les også

Spår store svingninger i strømprisen

– Ja, jeg vil ha en annen ordning. Dette handler om å endre en urettferdig praksis hvor noen må betale mer enn andre fordi de bor i et område med nye kraftutbygginger eller med krevende lokal topografi, sier Storehaug.

Han frykter blant annet at høy nettleie kan bidra til frustrasjon og uvilje mot fornybarutbygginger som det ikke er behov for lokalt, men som skal bidra til å oppfylle hele Norges fornybarplaner.

– Vindprosjektet Guleslettene er et kroneksempel på en utbygging som utløser store nettinvesteringer, og som nettkunder lokalt i Sogn og Fjordane må betale for, sier Storehaug.

– NVE har tatt noen grep innen anleggsbidrag som kan ordne dette for kommende utbygginger. Men det gjør ikke noe med de historiske kostnadene og nivået på nettleien, som fortsatt er høyt, sier han.

(saken fortsetter under figuren)

Kan gi økt nettleie i Oslo

– Det er noe underlig at det er adskillig dyrere å få tilgang til kraften i et område som Sogn og Fjordane som flyter over av kraft, enn i Oslo hvor det ikke produseres kraft, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi til E24.

Lockert påpeker at tariffen i snitt er høyere utenfor de store byene, blant annet fordi det er færre kunder å fordele regningen på.

Les også

Statnett vil øke tungindustriens nettleie: Hydro kan tape 300 millioner årlig

Distriktsenergi organiserer en rekke kraft- og nettselskaper, og ønsker velkommen en endring av nettleien. Organisasjonen sier den støtter frimerkeprinsippet med lik nettleie over hele landet, men også et alternativt forslag hvor nettselskapene får kompensasjon for naturforhold og annet som de ikke kan påvirke.

– Vi stiller oss bak begge disse alternativene, sier Lockert.

– Hvor dyr vil en utjevning i tilfelle bli for folk i Oslo?

– I og med at det bor mange folk i Oslo, så har vi beregnet en økt nettleie på to øre i Oslo for å utjevne nettleien i Norge. Utenfor Oslo vil nettleien i noen tilfeller kunne gå ned med 15-20 øre. Det er store forskjeller i nettleien mellom ulike distrikter, sier Lockert.

– Slik det er i dag må nettkundene i distriktene dekke en del av fornybarregningen på Norges vegne. Det er krevende, legger han til.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Strømpriser
  2. Energi

Flere artikler

  1. Lover likere nettleie mellom by og land: – Det er en seier

  2. Nettselskaper med opprop mot «urettferdig» nettleie: – Slik kan det ikke fortsette

  3. NVE vil gi tilskudd til kunder med høy nettleie

  4. El- og IT-forbundet ønsker lik nettleie

  5. På tide med en fremtidsrettet, likere nettleie