Okea melder om rekordtall

Okea hadde rekordhøye inntekter fra driften i tredje kvartal, men tar en nedskrivning på 609 millioner etter «skuffende» utfordringer ved Yme-feltet.

Okea er medeier i felt som Ivar Aasen, som drives av Aker BP.
Publisert:

Det kommer frem i en melding fra oljeselskapet onsdag.

Okea melder om rekordhøye driftsinntekter på 2,14 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 1,03 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Selskapets resultat etter skatt ble på 104 millioner kroner i kvartalet, opp fra 97 millioner kroner på samme tid i fjor.

Okea vil betale utbytte på én krone per aksje i desember i år, som blir totalt 103,9 millioner kroner. Planen er å opprettholde det kvartalsvise utbyttet på én krone per aksje også i 2023, skriver selskapet.

– Skuffende

Selskapet har nedjustert produksjonsutsiktene sine for 2022 til mellom 15.000 og 16.000 fat per dag. Tidligere var utsiktene 16.000 til 17.000 fat per dag.

Okea produserte 16.064 fat per dag i tredje kvartal, mot 16.315 fat per dag i samme kvartal i fjor.

Selskapet skriver ned verdien av Yme-feltet med 609 millioner kroner i tredje kvartal. Dette skyldes hovedsakelig en nedjustering av reservene med det som tilsvarer to millioner fat for Okeas del i perioden 2022 til 2025. Selskapet hadde varslet at det ville komme en nedskrivning.

– Okea leverer rekordhøye driftsinntekter og ebitda (brutto driftsresultat, red.anm.) og genererte veldig solid kontantstrøm fra driften i kvartalet, sier Okeas konsernsjef Svein J. Leknes i meldingen.

– De fortsatte utfordringene og reduserte reserver på Yme er skuffende, og Okea jobber med operatøren for å forbedre verdiene i eiendelen, sier han.

Okea opprettholder utsiktene til produksjonen for 2023, som er ventet på 25.000 til 27.000 fat per dag.

Les også

Okea varsler nedskrivning på inntil 650 millioner på Yme

Var stengt i seks uker

Selskapet melder om at produksjonen på Draugen, Gjøa og Ivar Aasen går som planlagt. Produksjonen fra Yme er imidlertid godt under det som var planlagt på grunn av problemer under oppstarten.

I tredje kvartal førte en lekkasje i rørsystemet i topside-plattformen til en nedstenging i seks uker. Yme var tilbake i produksjon tidlig i oktober, skriver Okea.

Det er ikke første gang det er problemer på Yme. Feltet var opprinnelig i drift frem til 2001 og skulle gjenutbygges og produsere igjen i 2013. Men gjenutbyggingen ved operatøren Talisman endte med at plattformen måtte skrotes etter feil med strukturen.

Okea oppga i sin årlige reserverapport for 2021 at Yme er regnet å inneholde rundt 71 millioner fat oljeekvivalenter. Hvis dette er nedjustert med 15–20 prosent, vil nedgangen i reserver utgjøre mellom 10 og 14 millioner fat.

Kjøper fra Wintershall Dea

Okea meldte i mai om at selskapet kjøper andeler i feltene Brage, Nova og Ivar Aasen fra Wintershall Dea for 1,1 milliarder kroner. Denne er ventet å være gjennomført 1. november.

Okea omtaler kjøpet som et stort sprang for selskapets portefølje og kontantstrøm. Transaksjonen vil øke produksjonen, reservene og ressursene med mellom 30 og 40 prosent, skriver selskapet.

Det var høye priser på olje og særlig høye priser på gass i tredje kvartal:

  • Selskapet oppnådde en pris på 106,6 dollar fatet for oljen sin, fra 67,4 dollar på samme tid i fjor
  • Okea fikk 194,8 dollar per fat oljeekvivalenter for gass, fra 97,1 dollar fatet i samme kvartal i 2021

«Invasjonen av Ukraina har påvirket petroleumsprisene i et stramt energimarked med betydelig volatilitet ved relativt høye prisnivåer gjennom kvartalet og året og prisforskjeller man aldri tidligere har sett i det europeiske gassmarkedet», skriver Okea.

«Denne kritiske situasjonen har resultert i rekordhøye inntekter for Okea, men også betydelig og økt fokus på sikkerhetstiltak», skriver selskapet.

Selskapet venter fortsatt å investere mellom 950 millioner og 1,15 milliarder kroner i 2022.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om