Aker BP fortsetter resultatveksten i andre kvartal: Holder på utbytteplan etter oljeprisløftet

Alle utbyggingsprosjektene skrider frem som planlagt, melder oljeselskapet Aker BP. Selskapet slapp torsdag en fersk kvartalsrapport som viser fortsatt resultatvekst og jevn fart i investeringer og utbytter.

BYGGES UT – IGJEN: Aker BP fortsetter utviklingen av Alvheim-feltet. 30. juni sendte de inn utbyggingsplanene for satellittfeltene Kobra East og Gekko til norske myndigheter.
Publisert:

– Vi hadde en solid operasjonell drift i andre kvartal, vi gjennomførte en stor del modifikasjoner, vedlikehold og oppgraderinger, og alt ble som planlagt med tanke på kostnad og tid, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP på en pressebrifing torsdag morgen.

Aker BPs resultater for andre kvartal som ble sluppet torsdag viser en forbedring fra samme periode i fjor, en periode da oljeprisen var på sitt laveste under coronapandemien.

 • Selskapets inntekter doblet seg grovt regnet, fra 589,8 millioner til 1,12 milliarder dollar
 • Brutto driftsresultat steg fra 329 til 855 millioner dollar
 • Resultat etter skatt falt fra 170 til 154 millioner dollar.

– Kontantstrømmen vår var tilnærmet rekordhøy, godt hjulpet av en høy oljepris, fortsetter Hersvik.

Det var i forkant ventet at selskapet ville levere en omsetning på 1,13 milliarder dollar, et brutto driftsresultat (EBITDA) på 896 millioner, et resultat før skatt på 587 millioner dollar og et overskudd på 189 millioner dollar, ifølge konsensustall fra TDN/Infront.

Omsetningen var altså som ventet, mens brutto driftsresultat vokste mindre enn ventet og overskuddet endte lavere.

Holder fast på planene

Aker BP hadde allerede i forkant sluppet flere nøkkeltall for kvartalet. Selskapet meldte 8. juli om at produksjonen endte på 198.600 fat per dag, en nedgang på snaue 10 prosent fra første kvartal.

Reduksjonen i salget var hovedsakelig drevet av planlagt vedlikehold på flere felt, ifølge selskapet. Samtidig som produksjonen var noe lavere økte snittprisen selskapet fikk for oljen sin fra 60 til 66 dollar.

Aker BP melder at «alle feltutviklingsprosjekter utvikler seg som planlagt», og når ledelsen ser dette kombinert med en høy oljepris og andre parametre som lavere utslipp og et godt sikkerhetsnivå, så ser de heller ingen grunn til å endre på planene som er lagt.

Aker BP har kun gjort noen mindre endringer i prosjektplanene sine (se faktaboks nederst i saken).

Aker BPs prognoser for 2021 endres dermed ikke og ser dermed fortsatt slik ut:

 • En produksjon på 210.000 til 220.000 fat oljeekvivalenter per dag
 • Totale investeringer på 2,2 til 2,3 milliarder dollar (rundt 1,6 milliarder i nye investeringer, 400 til 500 millioner i leting og rundt 200 i fjerningskostnader)
 • En produksjonskostnad på 8,5 til 9,0 dollar per fat (i første kvartal endte den på 8,6 dollar)
 • Et utbytte på totalt 450 millioner dollar fordelt over fire kvartaler.
Les på E24+

Torsdag kan det komme nye utbytte-signaler fra Aker BP

Pengene renner inn i kassen

Den høye oljeprisen bidro til at driften genererte 1,1 milliarder dollar etter at løpende kostnader var dekket, opp fra rekordnivået på 900 millioner i første kvartal i år.

Etter å ha betalt ut 490 millioner dollar i investeringer og 35 millioner i netto finansutgifter, økte kontantbeholdningen med 583 millioner dollar – økningen i dette kvartalet var altså langt større enn hele årets utbytte på 450 millioner.

Kontrasten til krisestemningen på samme tid i fjor er stor.

Mens driften genererte 1,1 milliarder i andre kvartal i år genererte den ikke mer enn 176 millioner på samme tid i fjor. Etter at investeringer på 330 millioner og finansutgifter på 25 millioner var dekket, falt dermed kontantbeholdningen med 179 millioner.

Kontantbeholdningen på 142 millioner dollar ved utgangen av juni i fjor har nesten steget med syvgangeren det siste året, til totalt 975 millioner.

Finansdirektør David Torvik Tønne forteller til E24 at den høye oljeprisen i år ikke endrer noe særlig på selskapets finansielle planer, og heller ikke på utbytteplanene.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP (t.v.) og finansdirektør David Torvik Tønne.

– Vi la frem en utbytteplan på kapitalmarkedsdagen i februar og den står fast. Det betyr at vi utbetaler 450 millioner dollar i år og planlegger å minimum øke utbyttene med fem prosent årlig, med en oljepris over 40 dollar per fat, sier Tønne og fortsetter:

– Vi tar ikke utbyttebeslutninger basert på oljeprisen kvartal for kvartal, men nå som oljeprisen siden nyttår i snitt har vært 65 dollar så reduserer det gjeldsgraden vår og øker kapasiteten for fremtidige utbytter.

Tønne peker på at Aker BP har tatt flere grep i det siste for å forbedre sin finansielle posisjon, inkludert en forlengelse av forfall på lånefasiliteten fra bankene, en utstedelse av en obligasjon i euro til rekordlav rente på 1,125 prosent, samt tilbakekjøp av en annen obligasjon med et langt høyere rentenivå på 4,75 prosent.

– Vi ønsker å ha en finansiell fleksibilitet og vi jobber for å forlenge forfall utover investeringsperioden vår, særlig knyttet til Noaka, sier Tønne.

Aker BP uttalte tidligere i år at de planlegger å investere totalt 135 milliarder kroner frem til 2028, fordelt over 11 prosjekter og der Noaka-utbyggingen i Nordsjøen vil ta omtrent halvparten av pengene.

– Dette begynner virkelig å svinge

Andre kvartal har vært preget av mye prosjektarbeid i selskapet og en oljepris som har steget fra drøye 60 til over 75 dollar per fat på det meste.

Oljeprisen bidro til å sende kursen kraftig opp gjennom vinteren og utover første halvår – fra en bunn i fjor på under 100 kroner til over 280 kroner på det meste før sommeren.

I tillegg til at det jobbes videre med planene for det enorme Noaka-feltet i Nordsjøen har det også skjedd mye annet:

 • Stålunderstellet på Valhall Hod-feltet er nå installert
 • Fremdriften i Johan Sverdrup fase II går som planlagt
 • Gråsel-prosjektet til 1,2 milliarder på Skarv-feltet kom i produksjon
 • Helt på slutten av kvartalet annonserte at man har overlevert utbyggingsplanene for satellittfeltene Kobra East og Gekko i Alvheim-området sammen med Lundin og ConocoPhillips – en utbygging til åtte milliarder kroner og med produksjonsstart i 2024.

– Så dette begynner virkelig å svinge, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik med et smil.

Han trekker frem at det nå jobbes med en rekke utbyggingsplaner som skal leveres til myndighetene innen utgangen av 2022 – fristen som gjelder for å dra nytte av den midlertidige oljeskattepakken.

Les også

Disse 28 feltene vil Equinor bygge ut: Kanadisk felt kan sette ny rekord

Noaka-prosjektet skrider frem

Det neste prosjektet som skal sanksjoneres, ifølge Hersvik, er Frosk-utbyggingen ved Alvheim. Dette skal skje i tredje kvartal. Da vil man også ta et endelig konseptvalg på Noaka-prosjektet som bygges ut i partnerskap med Equinor.

– Har det vært noen nevneverdige endringer i hvordan dere ser for dere å bygge ut dette gigantiske Noaka-feltet?

– Nei. Det som det har vært arbeidet med er å få på plass konseptet som vi presenterte i første kvartal. Man har tegnet ut brønnbaner, subsea-manifolder og gjort alt det andre grunnarbeidet som skal på plass, sier Hersvik og fortsetter:

– Det tekniske konseptvalget er egentlig tatt (...) så det som står foran oss er å få om bord de største pakkeleverandørene og starte FEED-arbeidet (det innledende design- og ingeniørarbeidet, journ.anm.).

Noaka-feltet er egentlig flere felt som bygges ut sammen og kobles opp mot hverandre. Det vil inkludere både bemannede og ubemannede plattformer, samt en rekke undervannsinstallasjoner.

– Vi har brukt mye tid på å forstå IOR-potensialet, for å forstå hvilken fleksibilitet vi skal designe inn i prosjektet, sier Hersvik.

IOR (Increased Oil Recovery) er bransjebegrepet for økt utvinning og selv om Aker BP estimerer at bruttoreservene i Noaka er på minst en halv milliard fat så tror man altså at man kan få ut enda mer.

– Meg bekjent er det første gang vi har gjort en så stor IOR-studie helt fra start, sier Hersvik.

Publisert:
Gå til e24.no