NVE-sjefen om kraftsituasjonen: – Er på et bedre sted

NVE-sjef Kjetil Lund er fornøyd med at regnet har fylt på mye vann i sørnorske magasiner de siste ukene. – Sjelden at fyllingsgraden stiger så mye, sier han.

Dette er Blåsjå, det største kraftmagasinet i Norge.
Publisert: Publisert:

Selv tilbrakte NVE-sjefen forrige ukes høstferie i Sunnfjord, og der manglet det ikke på nedbør.

– Det var knapt en time uten regn, men jeg gledet meg over hver dråpe, sier Lund til E24.

Vannstanden har vært uvanlig lav i sørnorske magasiner i år, etter at de ble tappet mye ned i fjor høst. Det har skapt bekymringer for forsyningssikkerheten, siden Europa står i en energikrise knyttet til manglende russiske gassleveranser.

Men de siste ukene har fyllingsgraden sør i Norge tatt seg kraftig opp. Lund peker på mye nedbør, mye vindkraft, lavt forbruk samt import fra utlandet og andre landsdeler.

– Akkurat nå er vi mest opptatt av fyllingsgraden i Sør-Norge. Den økte med 5,4 prosentpoeng i forrige uke. Det er ikke unikt, men det er sjeldent mye på én uke. Det skyldes summen av mye tilsig og lav produksjon, sier Lund.

– Uken før økte fyllingsgraden med 2,9 prosentpoeng. Så det betyr at den har økt med over åtte prosentpoeng på to uker, og det er veldig bra. Dessuten er det meldt regn også denne uken, legger han til.

Tallene Lund oppgir her viser til den samlede fyllingsgraden i de sørlige prisområdene NO1, NO2 og NO5.

– Ligger fortsatt lavt

Fyllingen i NO2 er nå på 59,1 prosent. Det er over nivået på samme tid i fjor og over minimumsnivået siste 20 år, men det er langt opp til medianen?

– Vi ligger fortsatt lavt. Men vi er på et bedre sted nå enn for noen uker siden. Jeg vil ikke si at jeg er beroliget, men jeg er glad for at vintermagasinene nå holder igjen på produksjonen, at det kommer nedbør og at vi får en bedre fyllingsgrad, sier Lund.

Ifølge en fersk NVE-rapport om kraftsituasjonen var også ukesprisen på strøm i forrige uke (uke 40) de laveste så langt i år.

– På grunn av mye nedbør og vind i Norden falt kraftprisen i sørlige Norge over 60 prosent fra uken før, og gjennomsnittlig ukespris var på 98 øre kilowattimen. Dette er laveste ukespris hittil i år for sørlige Norge, sier direktør Inga Nordberg i NVEs energi- og konsesjonsavdeling ifølge en melding.

NVE-sjef Kjetil Lund under ONS-konferansen i Stavanger i august.

– Sjelden

NVE-sjefen peker på at de sørlige delene av landet har opplevd lite nedbør de siste månedene frem til i høst, men peker på at import fra Midt-Norge og utlandet har avlastet vannmagasinene i sør.

– Uten denne muligheten og uten vindkraft ville produsentene av vannkraft i det sørlige Norge ha måttet tappe mer fra magasinene for å dekke forbruket. Da hadde vi vært dårligere stilt før vinteren, for fyllingen i magasinene har vært lav, sier Lund.

Han mener at importen de siste ukene har bidratt til å styrke Norges forsyningssikkerhet for vinteren, og at dette viser hvor viktig kraftutveksling mellom landsdeler og med naboland er for et velfungerende kraftsystem.

– De siste ukene har det kommet mye nedbør. Det er sjelden at fyllingsgraden i sørlige Norge stiger så mye som det vi har sett nå, sier han.

Det produseres svært lite kraft fra de store vannmagasinene, viser NVEs rapport om kraftsituasjonen fra forrige uke. Dette har vært tilfelle i flere måneder, ifølge NVE-sjefen.

– Hver eneste av de siste ti ukene har kraftproduksjonen i de tre sørligste prisområdene vært på det laveste for tilsvarende uke de siste årene. Når man korrigerer for sånt som krav om til minstevannføring, var under én prosent av kraftproduksjonen den siste uken fra de store magasinene som kan lagre vann til vinteren, sier han.

– Ferskvare

Norge var nettoeksportør av strøm til Tyskland og Storbritannia i forrige uke (uke 40). Men det sørlige Norge var totalt sett nettoimportør av strøm, på grunn av nettoimport fra Midt-Norge, Sverige og Danmark, opplyser NVE.

– Det har vært enkelte timer og dager med nettoeksport. Vindkraft og elvekraft er ferskvare, og når det regner og blåser mye får du eksport i enkeltdager, sier Lund.

– Da får du også fallende priser. Sist uke falt prisene i sørlige Norge med 60 prosent fra uken før. Det er fortsatt høyt historisk sett, men lavere enn uken før. Dette viser at kraftsystemet er komplekst, og hvor viktig kraftutveksling er for et velfungerende kraftsystem, sier han.

Lav sannsynlighet for rasjonering

– Hvordan vurderer du risikoen for rasjonering til våren nå?

– Vi har alltid ment at den sannsynligheten var lav. Mye nedbør de siste ukene, sammen med høy import, lavt forbruk og lav produksjon fra vintermagasiner, bidrar til at situasjonen bedres, sier Lund.

– Kan man nå avblåse enhver fare for rasjonering?

– Jeg vil ikke gjøre det. Men sannsynligheten er og har alltid vært lav, sier NVE-sjefen.

Publisert:
Gå til e24.no