Øystein Noreng: - Statoil spiller et veldig høyt spill

Professor Øystein Noreng stiller seg spørsmålet om Statoil egentlig har tenkt gjennom det de har gjort.

REAGERER: Professor Øystein Noreng lurer på om Statoil og Helge Lund vet hva de holder på med.

ESPEN SJØLINGSTAD HOEN
  • Jo Andre Aakvik
Publisert: Publisert:

Dersom den varslede lockouten på norsk sokkel ikke stanses av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mandag, vil det kunne få store konsekvenser for norsk gassnæring, mener professor i petroleumsøkonomi ved BI, Øystein Noreng.

- Vi bør ikke ta det for gitt at norsk gass har et åpent marked i Europa. De siste årene har det kommet mange nye leverandører av gass til, sier Noreng til E24.

- En stans i leveransene vil være veldig uheldig for Norges renommé som stabil og pålitelig leverandør til Europa, sier Noreng.

Etter at arbeidstakerne hadde streiket i knappe 14. dager, varslet arbeidsgiverforeningen OLF før helgen at de vil iverksette lockout for alle fagorganiserte i Nordsjøen fra og med tirsdag.

Les også: Forbereder full stans på norsk sokkel

Vet de hva de gjør?

Noreng stiller, i likhet med tidligere Statoil-styremedlem Tormod Hermansen, spørsmålstegn ved klokskapen til OLFs opptrapping av konflikten.

Les også: Tormod Hermansen om lockout: - Meget uklokt av OLF

- Jeg tror dette er ganske dumt. Det er slik at man må spørre om OLF og Statoil har forstått hva de har satt igang, sier Noreng.

Lønnsoppgjøret mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne har brutt sammen fordi Statoil vil fjerne muligheten for selskapets ansatte til å gå av med full pensjon fra fylte 62 år. Dette er en ordning som har eksistert siden 1998.

Les også: 900 Statoil-ledere beholder gamle pensjonsavtaler

I tillegg til at Norges renommé skades på sikt, kan også en stans i gassleveransene til Europa få mer umiddelbare konsekvenser for oljeselskapene på norsk sokkel.

I gasskontraktene for Europa ligger det klausuler om dagbøter for manglende leveranser.

- Jeg vet ikke størrelsen på disse, men det kan være snakk om betydelige beløp, sier Noreng.

Videre vil en stans av leveransene kunne føre til at gasskunder på kontinentet ber om å få reforhandle kontraktene, noe som i neste omgang kan føre til lavere priser for Statoil og de andre operatørene på sokkelen.

- En lockout vil være et himla godt argument for de kundene som nå ønsker å reforhandle, sier Noreng.

Reforhandles jevnlig

Adcokat og partner i advokatfirmaet Kluge, Per Arvid Schøyen, sier til E24 at gasskontraktene med Europa reforhandles jevnlig.

- En lockout vil være veldig skadelig for Norges ry i Europa, og vil ikke slå heldig ut når de langsiktige gasskontraktene skal reforhandles.

Schøyen er ekspert på olje- og gassavtaler, og sitter også som styremedlem i statens «oljeselskap» Petoro.

Schøyen tror derimot ikke oljeselskapene risikerer å betale bøter til sine kunder.

- Normalt vil dette ikke bli regnet som mislighold, men som en «force majeure». Normalt er det slik at en kjøper forplikter seg til å kjøpe en viss mengde gass innenfor en gitt tidsramme. Dersom det kommer et avbrudd vil gassen bli levert utover avtaleperioden. Men det kan være at leverandøren da får en lavere pris, sier Schøyen.

Lagerbygging

Dersom norske gasspumper stopper opp denne uken, trenger ikke det få store umiddelbare konsekvenser for europeiske forbrukere, sier Noreng.

- Nå på sommeren er gassforbruket mye lavere enn på vinteren, så mye av leveransene nå går til lageroppbygging. Dersom konflikten ikke trekker ut i tid, truer ikke en stans på norsk sokkel leveransene til forbrukerne, sier Noreng.

Les også:

Publisert:

Flere artikler

  1. Hermansen om lockout: - Meget uklokt

  2. Betalt innhold

    Noreng: – Oljeindustrien setter regjeringen i kattepine

  3. - Norges rykte som trygg leverandør er truet

  4. Statoil nevner ikke streik i resultatrapport:- OLF serverte usannheter

  5. Nye forhandlinger i oljestreiken