Fredriksens riggkjempe har mistet 85 milliarder på ett år

Fallet i Seadrill bare fortsetter. Det John Fredriksen-dominerte selskapet har tapt seg ikke mindre enn 70 prosent de siste tolv månedene.

DÅRLIGE TIDER: Det siste året har man vært vitne til et bratt fall i John Fredriksens viktigste investering, Seadrill. Fredriksens eierandel i Seadrill er på 24,2 prosent.
Publisert:

Om markedet ikke bedrer seg er det fare for at selskapet kan komme til å måtte trenge penger, mener analytiker.

– Hele Seadrill-casen straffes ekstra hardt på grunn av at de er det av de store riggselskapene som skal ta inn levering på flest nye rigger fremover, sier analysesjef Roger Berntsen i NetFonds til E24.

Seadrill har bestilling inne på 15 nye rigger.

– Dette er rigger som det må skaffes kontrakter til, og som må finansieres.

Seadrill-kursfallet har gjort at 85 milliarder kroner i markedsverdi har forsvunnet, og at markedsverdien på selskapet, som en stund knivet med DNB om å være Børsens tredje største, nå «bare» er på 36,5 milliarder kroner.

SKILTE LAG: John Fredriksen mangeårige samarbeidspartner Tor Olav Trøim, som var med å bygge opp Seadrill, trakk seg ut av Fredriksen-sfæren i sommer.

Overkapasitet i riggmarkedet, fallende oljepris, utbyttestopp og høy gjeld er alle faktorer som har bidratt til å sende aksjen ut i et stup.

– Må sikre seg arbeid

Seadrill, som har en flåte på 69 borerigger, har ytterligere 15 under bygging – og på disse riggene gjenstår det betalinger på 5,5 milliarder dollar, cirka 42,5 milliarder kroner.

Syv av de nye riggene er ultradypvannsriger, og det er bare inngått kontrakter for to av disse.

Videre er det åtte oppjekkbare rigger under bygging, og for disse har man ikke kontrakt på en enste én.

– Utfordringen nå er å finne arbeid til nybyggene og sikre finansieringen. Vi tror bankene vil være støttende i forhold til finansieringen, selv om de kan ta seg bedre betalt for det, sier Seadrill-analytiker Lukas Daul til E24.

– I år og til neste år blir det mer snakk om å sikre utnyttelse for riggene enn hva ratene er på, sier Daul videre og tror at dypvannsriggene må ta til takke med rater på rundt 350.000 dollar per dag.

Les også

– Seadrill har gått fra utbytte-case til en kamp for å overleve

Fallende rater

Da riggmarkedet var på sitt sterkeste for et halvannet år siden så man rater opp imot 650.000 dollar per dag.

350.000 dollar er ifølge Daul ikke nok til å sikre avkastningen på nybyggene, om man tar byggekostnaden i betraktning, men det er selvsagt bedre enn å la riggen stå uvirksom.

At riggene blir stående uvirksomme er heller ingen umulighet, i alle fall om ikke markedet tar seg litt opp i løpet av året.

– Akkurat nå finnes det nesten ikke riggjobber. Man må bare håpe på at det blir en bedring i etterspørselen i slutten av 2015 og tidlig i 2016.

Selskapets finansieringsforpliktelser kombinert med en gjeld på 13,1 milliarder dollar ved utgangen av tredje kvartal gjør at flere uroer seg.

Les også

Seadrill-direktør om riggmarkedet: – Vi klarer ikke å se at det snur før i 2017

Kan komme til å trenge penger

– Det blir et tøft år for Seadrill-aksjonærene. Det ligger i kortene at det kan skje ting om ikke markedet bedrer seg.

I det legger Berntsen at Seadrill kan bli nødt til å hente inn ny kapital.

– Om markedet ikke bedrer seg er det mulighet for at selskapet kan bli nødt til å hente inn penger gjennom utstedelse av nye aksjer. Når det er sagt er det alltid selskap som kommer seg gjennom de dårlige periodene, og vi tror Seadrill er ett av disse.

Daul mener det er vanskelig å gi et svar på om selskapet eventuelt vil komme til å trenge å hente inn kapital på sikt, og at om behovet skulle oppstått ville man ha hatt andre muligheter enn å gjøre en emisjon.

– Før det skjer kan de gjøre andre ting som å selge unna eiendeler. Hvis de må hente penger så er det mange andre riggselskaper som blir nødt til det også, sier Daul som har en salgsanbefaling på Seadrill-aksjen og et kursmål på 70 kroner.

Berntsen mente selv at Seadrill var verdt rundt 75 kroner per aksje etter at det ble klart at selskapet stanset utbyttebetalingene, og gitt at riggmarkedet bedrer seg i overskuelig fremtid, men nå har nedsiden økt.

– Siden vi nedjusterte kursmålet til 75 kroner har ikke synligheten i riggmarkedet blitt bedre. For oss blir neste justering i Seadrill-kursen nedover, sier Berntsen.

E24 har gitt Seadrill sjansen til å kommentere denne saken.

Les også

Dårlig nytt for John Fredriksens Seadrill:
- 2015 blir ille, men 2016 blir enda verre

Les også

Seadrill saksøkt av amerikanske aksjonærer

Les også

Tror oljeprisfallet gir fantastiske kjøpsmuligheter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om