Gruvedrift i Førdefjorden skaper kraftig debatt

Fredag ble det klart at Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden. Det kan bety slutten for det eneste kjente kystgyteområdet for den truede arten blålange.

SKAPER DEBATT: Mulig gruvedrift i Engebøfjellet som ligger i bakgrunnen mot høyre i bildet har satt sinnene i kok på Stortinget fredag.

Samfoto
 • NTB
 • E24
Publisert: Publisert:

Utslippstillatelsen kommer til tross for at Miljødirektoratet har advart mot sjødeponiet. Planene har også opprørt miljøbevegelsen, og flere av partiene på Stortinget – deriblant regjeringens støtteparti Venstre – har krevd at regjeringen si nei.

Næringsminister Monica Mæland (H) mener på sin side at gruveprosjektet i Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll vil bidra til viktig verdiskapning i lokalsamfunnene.

Gruven kan gi jobb til 500 på landsbasis.

– Norge trenger flere bein å stå på. Engebøprosjektet skal hente ut verdifulle mineraler, som brukes i alt fra tannkrem til maling og som metall i fly og sportsutstyr, sier Mæland.

Kan ramme flere fiskearter

Miljødirektoratet har i sin anbefaling i saken påpekt at sjødeponiet vil kunne få vesentlig negativ effekt for kysttorsk, ål, pigghå og blålange.

Undersøkelsene som er gjort, viser at blålange og pigghå sannsynligvis har gyte- og oppvekstområde i det planlagte deponiet. De to artene er begge oppført på rødlista over truede arter. Sjødeponiet vil fjerne det hittil eneste kjente kystgyteområdet for blålange.

Risikoen for spredning av partikler ut av deponiområdet anses derimot for å være lav.

Motstand på Stortinget

Både KrF og SV har krevd at regjeringen må si nei til sjødeponiet for gruveavfall i Førdefjorden.

– Verdiene i fjorden er for viktige til at vi skal sette de på spill for kortsiktige næringsinteresser og attpåtil på bekostning av langsiktige næringsinteresser som fiskeri og havbruk representerer, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Dermed kan regjeringspartiene bli stående ensomme i saken om det omstridte sjødeponiet.

– Jeg reagerer på at regjeringen har tatt denne avgjørelsen på tvers av miljøfaglige råd. Her burde man fulgt føre var-prinsippet og sagt nei. Regjeringen tar en stor risiko på naturens vegne, sier Rigmor Andersen Eide, miljøpolitisk talskvinne i KrF.

– Miljøskandale

Også opposisjonen fyrte kraftig løs fredag og SV-leder Audun Lysbakken var helt klar i sin uttalelse på saken.

– Det er en miljøskandale at regjeringen nå vil tillate dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Havforskningsinstituttet har advart mot dette, og det kan få store konsekvenser for miljø og næringsliv i og rundt fjorden. Og regjeringen går imot flertallet i lokalbefolkningen, sier han.

Lysbakken understreker at partiet ikke gir seg i denne saken, og legger til at både SV og Venstre har foreslått at saker med så stor miljøkonsekvens må behandles i Stortinget.

– Vi vil nå kreve å få denne saken til behandling. Da er spørsmålet om Ap vil vise at de kan prioritere natur og lokalmiljø foran kapitalinteresser, sier SV-lederen.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne mener beslutningen fra Klima- og miljødepartementet og statsråd Tine Sundtoft (H) ikke er kunnskapsbasert politikk, og sier Norge nå plasserer seg sammen med kun fire andre land som «tillater å bruke naturen som søppeldynge».

– Dette viser regjeringens sanne ansikt i miljøspørsmål. Miljøhensyn settes konsekvent til side til tross for sterke advarsler fra fagfolk, sier Hansson.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreløpig ikke uttalt seg om saken, og det er usikkert om partiene vil stå med regjeringen på saken eller ikke.

Strenge vilkår

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) sier i en pressemelding at hun «har lyttet til anbefalingen fra Miljødirektoratet». Likevel sier hun ja til sjødeponiet.

– Det stilles omfattende vilkår for å hindre negative miljøeffekter. Med streng overvåkning av fjorden skal vi kunne følge nøye med på mulig påvirkning av det biologiske mangfoldet og nærliggende vassdrag. Også hensynet til sjømattrygghet er viktig, sier Sundtoft.

Klima- og miljødepartementet konkluderer med at sannsynligheten for «alvorlig skade» på bestandene av pigghå og blålange er liten, men vedgår at det vil kunne ta lengre tid før bestandene er tilbake på ønsket nivå.

Miljødirektoratet skriver i sin anbefaling at sjødeponiet ikke vil ha «kritisk betydning» for disse artene nasjonalt, men at effekten vil kunne bli «vesentlig negativ».

Kritiserer miljødirektoratet

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken reagerer kraftig på at Miljødirektoratet gir grønt lys til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden.

I fjor advarte Miljødirektoratet mot sjødeponiet fordi det ville kunne få vesentlig negative konsekvenser for truede arter som pigghå og blåtunge. Men i en ny anbefaling konkluderer direktoratet etter en samlet vurdering med at det likevel kan gis tillatelse til sjødeponiet.

Lars Haltbrekken har vanskelig for å forstå snuoperasjonen.

– Vi trodde Miljødirektoratets rolle var å passe på miljøet, og det var det de gjorde i fjor. Nå har de kommet til en annen konklusjon. Det er rett og slett ikke til å forstå hvordan de agerer i denne saken, sier han.

Les også

Vil gjøre det lettere å være gründer i Norge

Les også

Sender gruveaksje til himmels etter «ja» til omstridt prosjekt

Les også

Regjeringen sier ja til omstridt sjødeponi

Publisert:

Flere artikler

 1. Regjeringen sier ja til omstridt sjødeponi

 2. Ap støtter ikke utredning før gruvedrift i Sogn og Fjordane

 3. Betalt innhold

  Bare tre land i verden sier ja til gruvedumping i sjøen. – Nå må Norge rydde opp

 4. ESA godkjenner dumping av gruveavfall

 5. Betalt innhold

  800 demonstrerte mot dumping i Førdefjorden