Lundin har ikke bestilt rigger før årets letekampanje: – Det enkle svaret er at tiden jobber til vår fordel

Oljeselskapet Lundin Petroleum har foreløpig ikke bestilt noen rigger til årets letekampanje. For oljeselskapene er det nå kjøpers marked, hvis man vil satse.

– REFORHANDLER ALT: Konsernsjef Alex Schneiter i Lundin Petroleum fortalte onsdag at selskapet får kuttet driftskostnadene med 20 til 65 prosent ved å reforhandle alle kontraktene de har med leverandører.

Marius Lorentzen E24
  • Marius Lorentzen
Publisert:

LYSAKER (E24): Til tross for et omfattende leteprogram med tre letebrønner, avgrensninger og annet letearbeid i 2016, ser det ikke ut til at oljeselskapet Lundin Petroleum føler noe tidspress.

Da Alex Schneiter og resten av ledelsen møtte pressen på Lundin Norways kontorer i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag, kunne Schneiter nemlig fortelle at selskapet ikke har inngått noen riggkontrakter for resten av året så langt.

Selskapets norske virksomhet, Lundin Norway, borer i disse dager Fosen-prospektet på Utsirahøyden, ikke så langt fra selskapets Edvard Grieg-felt.

Deretter skal de etter planen bore en letebrønn på Filicudi-prospektet, like sør for Statoils Johan Castberg-felt (og ikke langt fra Lundins egne Alta- og Gohta-funn), Fosen-prospektet, samt en ny boring på Neiden-prospektet, nord for Johan Castberg.

– Etter Fosen er vi helt fri (for riggforpliktelser, journ.anm.) Vi blir ofte spurt om hvorfor vi ikke har forpliktet oss, og det enkle svaret er at tiden jobber til vår fordel, sier Alex Schneiter, konsernsjef i Lundin Petroleum, til E24.

Med et riggmarked nede for telling, og med rater som har falt kraftig, kan Lundin glede seg over å være i det som må beskrives som et «kjøpers marked».

- Men vi kommer definitivt til å bore, vi har satt programmet og vi kommer definitivt til å være aktivt i det sørlige Barentshavet, sier Schneiter og legger til at boringen av de to prospektene vil skje i andre halvår i år.

Schneiter har tidligere fortalt E24 at han forventer en halvering av riggratene selskapet kan sikre seg i 2016, sammenlignet med prisnivået i 2015.

Lundin offentliggjorde onsdag morgen resultatene for fjerde kvartal og 2015. Aksjen falt først med drøye to prosent da Stockholm-børsen åpnet, men aksjen har siden svingt opp og ned igjen. Like etter lunsjtider er aksjen ned 1,3 prosent samlet sett.

Resultatene fra Lundin viste en halvering av driftsresultatet i 2015 og en nedskrivning på 2,6 milliarder i fjerde kvartal. Disse nedskrivningene kommer fra Brynhild-feltet i Norge og Bertam-feltet i Malaysia. Oljeprisen har delvis skylden, men på Brynhild har man også nedjustert ressursbasen. Les mer om resultatene her.

Kan endre planene

Det er likevel slik at Lundin ikke kan vente i all evig tid med å bestille rigger, men de har fortsatt tid på seg. Det er nemlig ikke bare prisene som har endret seg i riggmarkedet.

Riggeierne er nemlig villige til å strekke seg mye lenger når det gjelder vilkår, som minstetiden man må bestille, hvor mange brønner man må bestille av gangen og lignende. Det snakkes nå om at riggeiere er villige til å ta kontrakter som bare omfatter én letebrønn.

– Det er mange muligheter der ute, sier Schneiter.

– Hvor sannsynlig er det at vi vil se ytterligere boring fra dere utover de to prospektene som gjenstår?

– Til sommeren har vi et ganske intenst program. Vi skal bore Neiden på nytt, og vi skal bore en annen letebrønn i det sørlige Barentshavet, og vi skal avgrense Alta-funnet med tester, sier Schneiter, og legger til at det også skal bores en brønn i Malaysia.

– Det er dette vi har forpliktet oss til i år og som det er budsjettert for, legger han til.

Les også: Kværner tapte anbudskamp om storkontrakt på Oseberg-feltet: – En dårlig nyhet å få

Lundin-sjefen åpner likevel for at planen kan endre seg hvis det blir nødvendig, gitt at de nettopp har fleksibiliteten siden ingen rigger er bestilt ennå.

Til tross for sine mange letesuksesser har Lundin Norway hatt et par skuffende leteresultater i det siste, inkludert Ørnen-prospektet øst i Barentshavet og Lorry-prospektet i Norskehavet. De to var enten tørre eller ikke kommersielt interessante.

– Endrer dette strategien deres for leting utenfor kjerneområdene deres på Utsirahøyden i Nordsjøen og Loppahøyden sør i Barentshavet?

– Det kan være man gjør mindre endringer underveis i arbeidet, men jeg ser ingen grunn til å endre strategi. Jeg er av mange grunner svært positiv til Barentshavet Sør, sier Schneiter.

– Ikke minst på grunn av den 23. konsesjonsrunden, legger Færøvik til, med referansene til de nye arealene på norsk sokkel som er lyst ut, hvor resultatene skal presenteres rundt påske.

Konsernsjefen peker også på hvor viktig han mener det er å tenke langsiktig i slike leteprosesser, og viser til hvor lite utforsket Barentshavet egentlig er.

Tror «elefantfunnet» skal bli enda billigere

Lundin-ledelsen snakket onsdag om at de er ganske trygge på at utbyggingskostnadene til det enorme Johan Sverdrup-feltet kan kuttes ytterligere.

Det var Lundin som sørget for at feltet ble oppdaget i 2010, i et område som andre aktører tidligere hadde gitt opp på sokkelen.

I fase én av prosjektet er kostnadsanslaget allerede kuttet fra 123 til 108,5 milliarder 2015-kroner, mens kostnadsanslaget for hele feltutbyggingen har kommet ned fra 170–220 milliarder til 160–190 milliarder 2015-kroner.

I den første fasen er et vanskeligere å få redusert kostnadene ytterligere, ettersom de fleste kontraktene allerede er tildelt, og det største potensial finnes i fase to og videre investeringer.

Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway

Marius Lorentzen E24

Sjef i Lundin Norway, Kristin Færøvik, mener imidlertid det finnes mange innsparingsmuligheter, også i fase én:

– Det er enda et par ting som ikke er tildelt for fase én, blant annet hook-up og commissioning (tilkobling og igangsetting, journ.anm.) som er en ganske stor kontrakt med tanke på feltets størrelse. I tillegg kommer alle driftsavtalene som har et stort volum, sier Færøvik, til E24.

– Det er også potensial i boreprosessene, legger konsernsjef Alex Schneiter til.

Schneiter sier at planen for fase to var ganske generisk når utbyggingsplanen (PUD) for feltet ble sendt til myndighetene i februar 2015.

– Når vi nå begynner å nærme oss et konseptvalg for fase to, optimerer man konseptet, og man gjør dette i en periode der kostnadsnivået er et helt annet enn for ett til to år siden, sier konsernsjefen.

– Forventningen er at kostnadene på fase to vil være lavere, og vi har også sett Statoil gå ut med tall for fase én.

Selv om bransjen nå er i en lavsyklus, peker Schneiter på at markedet trolig vil se ganske annerledes ut når produksjonen på Sverdrup kommer i gang i 2019, og at det derfor er viktig at man gjør de rette valgene nå.

Ifølge Færøvik og Schneiter har ikke Lundins ønsker for fase to av utbyggingen endret seg grunnleggende gjennom det siste året, etter at utbyggingsplanen ble sendt inn for fase én.

– Det vi gjør er å optimalisere planen etter hvert som vi får inn mer informasjon og data, sier Færøvik, og begge peker på at forbedringer på fase én av utbyggingen, også gir mer kapasitet.

Les også

Lagerangsten rammer oljeprisen igjen

Les også

– Det kan meget vel bli stygt

Les også

Eksportkredittsjefen om offshoreselskaper i gjeldskrise: – Det har vært en god del og det vil bli flere

Her kan du lese mer om

  1. Lundin Petroleum
  2. Oljebransjen
  3. Olje og gass

Flere artikler

  1. – Overbevist om at det vil bli funnet mer olje

  2. Letesjefer tror på nytt storfunn i Nordsjøen

  3. Fant olje med mye «trøkk»: – Lover godt for en utbygging av feltet

  4. Annonsørinnhold

  5. Resultathopp for Lundin – nå gir oljeselskapet mer gass i Barentshavet

  6. Lundin tror de har knekt en ny letenøtt på norsk sokkel