Oljeåret – fra 27 til 57 dollar

Det har vært et begivenhetsrikt år for alle som følger oljeprisen: Fra laveste nivå på 12 år i januar, til den historiske kuttavtalen i desember.

2016: Enighet mellom Opec og Russland om kollektive oljekutt, skogbrann i Canada og militante grupper i Nigeria har satt sitt preg på oljeåret 2016.
Publisert: Publisert:

Året startet verst mulig for oljeprisen, og fra 1. januar til bunnoteringen 20. januar falt den med over 27 prosent, til litt over 27 dollar fatet.

Heldigvis krabbet prisen fort over 30 dollar fatet igjen, og siden har den ikke vært under.

ved årets slutt står den i like under 57 dollar fatet.

− Det har vært et av de mer interessante årene, det er ikke hvert år man får en dobling av oljeprisen fra januar til desember – selv om det har skjedd før, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets til E24.

− Året startet veldig depressivt med stor «shorting» fra finanssiden, så vi gikk inn i året i januar med rekordkorte posisjoner, sier han.

20. januar hadde Oslo Børs falt med 15 prosent siden starten av året, og Statoil var ned nesten 21 prosent.

Oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt trekker frem at sanksjonene mot Iran ble fjernet i januar, noe som har ført til at landet er det som har økt produksjonen mest de siste tolv månedene.

– I januar advarte også Det internasjonale energibyrået (IEA) om at det var rekordhøye lagernivåer i verden, og at det var et voldsomt overskudd som kunne påvirke markedet i lang tid fremover, sier Saltvedt.

Så snudde det

Det første skikkelige løftet for oljeprisen kom litt over en uke senere da Russlands energiminister Alexander Novak uttalte at det ville være fornuftig å diskutere oljemarkedet med eksportlandene i Opec.

INNHOLDSRIKT: Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets ser tilbake på et oljeår, noe utenom det vanlige.

– I februar begynte Saudi-Arabia og Russland begynte å forhandle om frysavtalene, og de kom til en tidlig avtale om at de skulle prøve å balansere markedet, sier Saltvedt.

I første kvartal 2016 lå snittprisen på brentolje på 35 dollar per fat, og det kom meldinger om at oljeskipene seilte omveier for å utsette leveringstidspunktet.

I april fikk oljeprisen et kraftig løft blant annet av økt etterspørsel etter drivstoff i Tyskland og USA, og ny tro på en frysavtale etter positive meldinger fra Opec. Men da Opec-landene møttes til ekstramøte i Doha 18. april ble ikke utfallet det mange hadde håpet og trodd på forhånd.

– I april feilet det forsøket de hadde med å få til en frysavtale, og det kom som et sjokk for markedet at de ikke kom til enighet, sier Saltvedt.

UTVIKLINGEN: Pilen har stort sett pekt oppover i 2016, grafen viser spotprisen for brentolje siden januar.

Uro i Nigeria og brann i Canada

Men oljeprisen stupte ikke ned til nivåene fra januar, til tross for at det ble spådd kollaps. I etterkant av fiaskomøtet hjalp blant annet en streik blant oljearbeiderne i Kuwait til å dempe fallet.

– Utover våren begynte turbulensen i Nigeria å gjenoppstå, det har vi egentlig ikke sett på noen år og oljeproduksjonen falt ganske mye og uventet, sier Saltvedt.

I tillegg oppsto det en skogbrann med en anslått størrelse på 1.600 kvadratkilometer i Canada, som blant annet gjorde at Statoil stengte produksjonen ved sitt anlegg i Alberta, og til sammen rundt 4.000 arbeidere ble evakuert fra området.

Les også

Eksperter spår høyere oljepris i 2017

I månedene frem mot sommeren la oljeprisen seg på et snitt på 47 dollar per fat, og i begynnelsen av juni var oljeprisen nesten tilbake igjen på nivået fra høsten 2015.

− Vi fikk et brått rally over 50 dollar fatet i juni, det var overraskende for mange, og mye bråere enn mange hadde sett for seg, sier Kjus.

− Det var hele tiden var en nedgang i riggtellingen helt frem til juni, og det preget andre kvartal. Det lå som et bakgrunnsteppe, og så ble det forsterket av skogbrannen i Canada og problemene i Nigeria, sier han.

Fra april 2015 og frem til mai 2016 falt produksjonen i den amerikanske oljenæringen med én million fat.

CANADA: I områdene i og rundt Fort McMurray i Alberta herjet skogbranner denne våren, noe som satte en effektiv stopper for oljeproduksjonen i området

Flere rigger, igjen

I tredje kvartal ble det satt en stopper for vårens oljeprisvekst da antallet rigger i USA begynte å øke igjen, i tillegg til at blant andre Nigeria igjen begynte å få stabilisert produksjonen. Dermed holdt prisen seg under 50 dollar til tross for å ha vært over en liten periode.

Les også

Slik har skiferselskapene i USA respondert på Opec-avtalen

– En stor vending i oljemarkedet i 2016 har vært avtalen mellom den østlige- og vestlige delen av Libya. Oljeselskapene på hver side krevde at de skulle få selge hver for seg, og det gikk ikke det internasjonale markedet med på, sier Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i Seb.

Etter enigheten har produksjonen i det afrikanske landet økt raskt.

IKKE BARE OPEC-AVTALEN: Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i Seb mener avtalen i Libya har vært en av de viktigste hendelsene det siste året.

– I slutten av august var produksjonen i Libya på 250.000 fat per dag, og de sier nå at den er oppe i 650.000 fat, og de vil komme opp mot én million fat i løpet av 2017, sier han.

I slutten av juli var det forventet et fall i oljelagrene på 2 millioner fat, men da lagertallene kom og det viste seg at lagrene hadde økt med 1,7 millioner fat dumpet oljeprisen umiddelbart.

Overraskelse fra Opec

Under International Energy Forum i Algerie møttes Opec-landene, og uten forvarsel kom uttalelsen om at landene hadde kommet til enighet om å kutte produksjonen til 32,5 millioner fat per dag.

– Det var ingen som ventet at det skulle komme noe fra det møtet, så det kom som en stor overraskelse, sier Saltvedt.

– Men det varte bare en uke eller to før markedet begynte å stille spørsmål, sier hun.

For dette var ikke første gang Opec-landene hadde kommet til enighet om å kutte produksjonene. Det store spørsmålet var hvordan kuttene skulle fordeles, og med april-møtet i Doha friskt ville ingen ta forgitt at det ble kutt.

Les også

Disse tre kan bety slutten på atomavtalen

– Markedet tvilte på Saudi-Arabia og Iran, og i tillegg virket Irak lunkne til en avtale om å kutte produksjonen, sier Saltvedt.

Irak argumenterte med at de var avhengige av å holde produksjonen høy, blant annet for å finansiere kampen mot IS. I tillegg klarte ikke Irak og Opec å enes om hvor mye landet faktisk produserte.

− Man begynte å tvile på at de ville levere disse kuttene, og det var mange meldinger i media som tilsa at det ikke ville bli noen enighet, sier Kjus.

Opec-møtet i Wien

− I forkant av Opec-møtet 30. november hadde markedet posisjonert seg med rekordkorte posisjoner, enda kortere enn i starten av året, så her var det mange som ikke trodde at de skulle komme i mål, sier Kjus.

Les også

Fersk rapport: 55 – det magiske oljetallet

Da det ble klart at Opec hadde kommet til enighet om en kuttavtale gikk oljeprisen rett til vers, og analysere kalte det «et historisk øyeblikk». Da Opec og ikke-Opec også kom til enighet om kutt i begynnelsen av desember ga det oljeprisen et ytterligere løft.

– Det har gitt et løft i oljeprisen og det er det som legger grunnlaget for neste år, sier Saltvedt.

– Men det må en viss disiplin til for at dette skal få noen effekt, for det er fortsatt mye olje i markedet. Prisen har gått oppover på forventninger, og oljeprisoppgangen er skjør, sier hun.

HISTORISK MØTE: I slutten av november kunne Qatars energiminister Mohammed bin Saleh al-Sada og Opecs generalsekretær Mohammad Barkindo presentere kuttplanene, som skal få oljemarkedet i balanse igjen

2017

Det store spørsmålet for 2017 er hvorvidt Opec-landene kommer til å overholde kuttene som de nå har blitt enige om.

– Tidlig neste år vil man kunne se på tanker-trackingen om det er færre båter som forlater havnene, sier Saltvedt.

Les også

Oljeguru Kjus: Nye oljekutt har stor betydning for balansen i oljemarkedet

I tillegg vil hun følge utviklingen i USA med argusøyne.

– Riggtelling, og ikke minst lagertallene når de kommer, det blir spennende å se hvor fort amerikanerne kommer tilbake igjen. Vi har blitt overrasket tidligere over hvor lave priser de er konkurransedyktige på, sier hun.

Schieldrop sier at «window of opportunity» for å få balanse i markedet er første halvår 2017, og han sier markedet kommer til å være opptatt av Opec og deres kutt.

– Også er utviklingen i Venezuela viktig, der er det en potensiell katastrofe ved at Venezuela mister en større del av produksjonen ved en sosial kollaps, sier han.

Les også

Oppstart på Ivar Aasen-feltet julaften

Les også

Obama tar grep for å hindre oljeboring til havs

Les også

Saudi-Arabias oljeminister lover enda større kutt etter historisk oljeavtale

Publisert:
Gå til e24.no