Nå har hun fått ansvaret for Norges største selskap

Etter 50 år hos Olje- og energidepartementet er Equinor og Anders Opedal nå under vingene til næringsminister Iselin Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har nå formelt overtatt ansvaret for statens eierskap i Equinor, og møtte konsernsjef Anders Opedal i Stavanger på onsdag.
Publisert: Publisert:

Næringsminister Iselin Nybø (V) tok i dag over det konstitusjonelle ansvaret for å styre statens eierskap i Equinor, det største selskapet på Oslo Børs og 67 prosent eid av den norske staten.

Fram til i dag har eierskapet vært forvaltet av Olje- og energidepartementet (OED). Equinor har fram til nå vært det eneste statseide, børsnoterte selskapet som ikke har vært styrt fra eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Det siste året har OED fått kritikk for hvordan Equinors satsing i utlandet er blitt fulgt opp, særlig i forbindelse med avsløringene om de gigantiske tapene i USA.

Eierskiftet har ifølge både olje- og energiminister Tina Bru (H) og næringsminister Iselin Nybø, ingen sammenheng med kritikken som er kommet det siste året.

Endringen blir ifølge regjeringen gjort for å skape et tydelig skille mellom OEDs rolle som ansvarlig for oljepolitikken og forvaltningen av ressursene på norsk sokkel, og statens eierskap i Equinor.

– Profesjonell og langsiktig strategi

Overdragelsen av eierskapet ble kjent tidligere i juni, og vil i praksis skje fra Olje- og energidepartementet ut året, men den formelle overtakelsen av ansvaret skjedde i dag.

Samtidig møtte Nybø og byråkrater fra OED og NFD store deler av konsernledelsen i Equinor, i selskapets hovedkontor på Forus utenfor Stavanger.

Under en pressekonferanse onsdag beskrev Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, et hyggelig møte der NFD ble ønsket velkommen som nytt eierdepartement.

– Vi har prøvd å vise bredden vår. Vi har vært innom vår olje- og gassvirksomhet, vi har vært innom vår fornybarvirksomhet, og satsingen vår innen lavutslippsløsninger som karbonfangst og lagring og hydrogen, sa Opedal.

Næringsminister Nybø sier til E24/Aftenbladet at NFD har lang og bred erfaring med å forvalte eierskapet i store, børsnoterte selskaper.

– Vi kommer til å forvalte eierskapet i tråd med eierskapsmeldingen, og ha en profesjonell og langsiktig strategi bak eierskapet, sier hun.

Det vanskelig året

Det siste året har tre store saker ført til kritikk av Olje- og energidepartementets innsats og rolle som største eier av Equinor:

Les også

Equinor aner ikke hvordan 291 millioner kroner er brukt i Angola

Alle sakene har vært tema i høringer hos kontroll- og konstitusjonskomiteen det siste året, og USA-avsløringene ble grunnlaget for en kritisk rapport fra Riksrevisjonen om OEDs eierstyring.

Stortinget ba om skille

De tre sakene var med å gi vann på mølla til opposisjonen, anført av Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen og Espen Barth Eide. De har stilt spørsmål ved om staten har vært aktiv nok i rollen som eier, og om potensielle rollekonflikter når departementet er eier i Equinor og samtidig ansvarlig for å dele ut oljelisenser og åpne områder på norsk sokkel.

Arbeiderpartiet-veteran Dag Terje Andersen er blant dem som har vært kritiske til OEDs innsats som eier av Equinor.

Etter høringen om prosessen rundt åpningen av Barentshavet sørøst landet kontroll- og konstitusjonskomiteen på en innstilling i mai 2020, som anbefalte å flytte eierskapet av Equinor fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Iselin Nybø er tydelig på at arbeidet med å flytte eierskapet i Equinor fra OED til NFD ble startet uavhengig av, og før, de tre nevnte sakene.

– Jeg vil si definitivt nei til at de to første sakene (tapene i USA og Angola-saken, journ.anm.) har hatt betydning. Dette handler om å skille rollen OED har som eierdepartement, og som departementet med ansvar for olje- og gasspolitikken, sier Nybø.

Les også

– Forventer at Equinor gjør sitt ytterste for å unngå å komme i en lignende situasjon

Publisert:
Gå til e24.no