Økt statsstøtte til strømkunder: Rabatten kan øke fra 20 til 23 prosent

E24s regnestykker viser at endringene i strømstøtten kan øke din rabatt fra 20 til 23 prosent, gitt en strømpris på 1,50 kroner kilowattimen i desember.

Terje Aasland (Ap) under pressekonferanse med regjeringspartiene og SV enige om strømstøtte i Vandrehallen på Stortinget. I bakgrunnen Lars Haltbrekken (SV).
Publisert:

Fredag kom meldingen om at SV og regjeringspartiene var enige om økninger i lørdagens støtteordning for strømkundene etter vinterens strømsjokk.

Regjeringens ordning vil gi norske husholdninger støtte for deler av strømregningen, og gjelder for månedene desember, januar, februar og mars.

I utgangspunktet skulle denne støtten være på 50 prosent av den andelen av prisen som er over 70 øre kilowattimen, men nå er dette økt til 55 prosent.

Ved en strømpris på 1,50 kroner og 2.000 kilowattimers forbruk i desember vil strømregningen normalt bli på om lag 4.800 kroner. Med statsstøtte får du om lag 1.100 kroner i rabatt, eller rundt 23 prosent.

Regningen din kan imidlertid være høyere enn dette, for regnestykkene tar ikke hensyn til at mye av forbruket ditt kan skje på dagtid når strømmen er dyrest. Regjeringens støtteordning baserer seg også på månedssnittet i strømprisen, og ikke på den faktiske strømregningen.

Lenger nede i artikkelen kan du se hvor stor strømstøtten blir ved ulike månedsforbruk og strømpriser, gitt disse forutsetningene.

Så mye øker støtten

Støtten blir større jo høyere strømprisen er. Ved en strømpris på to kroner kilowattimen vil støtten barbere strømregningen til en kunde i sørlige Norge med 29 prosent i desember, viser E24s regnestykker.

Statens andel er nå økt fra 50 til 55 prosent av det som er over 70 øre. Det vil gi ulik effekt ved ulike priser (tall for desember måned), sammenlignet med forslaget som ble lagt frem lørdag:

  • 1,20 kroner kilowattimen: støtten øker fra 15 prosent til 17 prosent
  • 1,50 kroner kilowattimen: støtten øker fra 20 prosent til 23 prosent
  • 2 kroner kilowattimen: støtten øker fra 27 prosent til 29 prosent
Les også

Sak fra 15. desember: Slik blir Støres strømstøtte: Du får 15–30 prosent rabatt

Snitt i desember: 1,50 kr

I de sørligste delene av Norge ligger snittprisen for desember så langt an til å bli på litt over 1,50 kroner kilowattimen, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ved en slik strømpris vil staten dekke 55 prosent av 80 øre per kilowattime (det vil si den delen av strømprisen som er over 70 øre).

Det vil si at staten dekker 44 øre kilowattimen av din strømregning, og siden merverdiavgift er inkludert får du tilbake 55 øre kilowattimen.

Dette skal du etter planen få refundert på strømregningen for desember, som kommer i januar.

23 prosent rabatt i desember

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft.

Med en strømpris på 1,50 kroner kilowattimen i desember ville en kunde i Oslo normalt betale en strømpris på 2,40 kroner kilowattimen på strømregningen for desember, medregnet nettleie, elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift.

Når staten da går inn og gir deg 55 øre kilowattimen tilbake, vil du få en rabatt på strømregningen på om lag 23 prosent.

Tilsvarende rabatt i den ordningen som først ble lagt frem var på 50 øre, eller 20 om lag prosent.

Det blir enda litt mer rabatt på regningen i januar, februar og mars, fordi regjeringen har bestemt at elavgiften skal senkes med om lag åtte øre kilowattimen pluss moms.

Med en spotpris på 1,50 kroner i januar, februar eller mars vil strømmen koste deg rundt 1,76 kroner kilowattimen, inkludert nettleie og avgifter. Da vil strømstøtten gi deg en rabatt på 64 øre, eller nær 27 prosent.

– Tror folk vil bli overrasket

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft sa tidligere i uken til E24 at han tror mange vil bli overrasket over nivået på støtten. For mange vil den bare utgjøre om lag en tusenlapp.

– Det er en stor rabatt i forhold til størrelsen på regningen. Men i kroner og øre er det ikke snakk om mer enn om lag 1.000 kroner i måneden. Men jeg mener det er bra at denne ordningen kommer, sa Olsen til E24 tidligere i uken.

– Jeg tror kanskje folk vil bli overrasket over at støtten er såpass liten. Regningen vil fortsatt kunne ligge på rundt 4.000 kroner i måneden hvis du har et forbruk på rundt 2.000 kilowattimer, sier han.

Les også

Strømstøtte gir 15–30 prosent rabatt på regningen: – For dem som sliter mye tror jeg ikke dette er nok

Neppe støtte i nord

Prisene i årets desember har vært om lag tre ganger høyere enn vanlig. En normal pris i desember ligger på 40–50 øre kilowattimen, utenom nettleie og avgifter.

I prisområdene i Midt- og Nord-Norge ligger spotprisen i desember så langt an til å bli på like over 70 øre kilowattimen, etter et prisfall de siste dagene.

Ved en slik pris blir det bare statsstøtte på noen få øre, selv om prisene i starten av desember var skyhøyt over regjeringens terskel på 70 øre kilowattimen.

Husholdninger i de nordligste fylkene har allerede momsfritak på strøm.

– Det blir null i støtte eller en helt marginal støtte i nord. Men i de nordligste fylkene nyter man allerede fritak fra merverdiavgiften, og det er allerede redusert elavgift i Troms og Finnmark, sa Olsen tidligere i uken.

Les også

Regjeringen med krisepakke til strømkundene

Støtte ved strømpris 1,20

Ved en spotpris på 1,20 kroner kilowattimen vil staten dekke 34,375 øre kilowattimen inkludert merverdiavgift.

Uten statsstøtte vil dette eksempelet gi en strømpris på 2,03 kroner kilowattimen, medregnet nettleie og avgifter. Med statsstøtte vil kundene måtte betale 1,69 kroner kilowattimen.

I dette tilfellet vil dermed regjeringens strømstøtte gi deg en rabatt på strømregningen på nesten 17 prosent i desember.

Med elavgiftskuttet i januar, februar og mars vil kunden betale 1,59 kroner kilowattimen. Det er en rabatt på drøye 44 øre eller 22 prosent, sammenlignet med hva prisen ville vært uten statsstøtte og avgiftskutt.

Strømpris på to kroner

Skulle snittprisen i desember stige til hele to kroner kilowattimen, vil statsstøtten øke til 89,375 øre per kilowattime.

Da betaler kunden kroner 2,14 kilowattimen medregnet nettleie og avgifter. Det er et avslag på 29 prosent sammenlignet med de 3,03 kronene strømmen ville kostet uten statsstøtte.

Fra januar til mars vil elavgiftskuttet gjøre denne rabatten enda større. Da vil en strømpris på to kroner kilowattimen bety at en kunde må betale rundt 2,04 kroner kilowattimen på sin regning.

Det tilsvarer et avslag på 99 øre, eller 33 prosent, sammenlignet med prisen uten statsstøtte og avgiftskutt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om