Myndighetene ber oljeselskapene ta større sjanser

Oljeselskapene leter heller etter mer olje og gass i områder de kjenner. Oljedirektoratet vil at de skal bli modigere og prøve seg i ukjente farvann.

Oljedirektør Ingrid Sølvberg vil ha mer leting i ukjente områder på sokkelen.
Publisert: Publisert:

Hva er status for Olje-Norge? Torsdag la Oljedirektoratet tall om fortiden og tanker om framtiden.

Og budskapet var klart:

  • Verdien av all gass og olje sendte til utlandet i 2021, var rekordhøy.
  • Høy gasspris drar opp. Gass utgjorde 70 prosent av verdien siste del, mot vanligvis under 50 prosent.
  • Lønnsom og høy produksjon av olje og gass til 2030.

Men samtidig er oljedirektør Ingrid Sølvberg klar på at oljeselskapene nå gjerne må begynne å lete etter mer olje og gass i såkalte umodne områder.

Dette er områder hvor det ikke er blitt gjort noen særlige funn – og dermed heller ikke er noen plattformer og infrastruktur å koble ny produksjon opp mot.

– Så du vil ha mer modig leting?

– Ja, kanskje det. Vi ser at interessen for leting nær eksisterende anlegg er større enn leting i mer ukjente områder. For at sokkelen skal bli godt utforsket, må selskapene vise evne og vilje til å lete også i de mer ukjente områdene. Dette er viktig for nivået på produksjonen på lengre sikt, sier Sølvberg.

Les også

Oljedirektoratet: Rekordhøy eksportverdi av olje og gass

Prioriterer det nære

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor er blant dem som har tydelig på at de nå prioriterer leting i områdene hvor selskapet allerede produserer.

Teknologidirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet understreker at slik leting er veldig flott – fordi selskapene må kunne utnytte anleggene i havet.

– Men nå skjer letingen i overkant i kjente områder. Vi skulle ønske at selskapene var litt mer modige i de mindre kjente områdene.

Da peker Oljedirektoratet både på Norskehavet og Barentshavet.

– Så hva skal til?

– Vi har sett før at leteaktivitet går i bølger. Med høy oljepris er risikoviljen større. Og hvis noen får suksess med leting, vil flere gjerne flokke seg rundt et slikt funn, sier Stordal.

Og her har leting i Barentshavet gitt magre resultater de siste årene. Flere såkalte letekampanjer har levert dårlig.

– Men vi vet at ny teknologi kan endre ting. Så vi oppfordrer selskapene sterkt om å ta i bruk ny leteteknologi, sier Stordal.

Les på E24+

Fire smittet på rigg: Slik håndterer oljeselskap smittevern nå

Hvordan få gassen ut?

Oljedirektoratet tror også at flere utbygginger i Barentshavet kan føre med seg at interessen øker igjen. Skipet som skal produsere på Johan Castberg-feltet reiser snart fra verftet i Singapore for ferdigstillelse på Stord – og så produksjonsstart mot slutten av 2024. Også Wisting-feltet enda lenger nord er forventet utbygget – selv om Equinor ikke har tatt endelig beslutning.

Men alt dette er oljefelt – og løser i seg selv ikke utfordringen med å få en eventuell gassproduksjon ut av Barentshavet og til markedene. Da må enten rør legges sørover – eller gassen må tas inn et anlegg, gjøres flytende (LNG) og sendes av gårde med skip, som Equinors fabrikk på Melkøya utenfor Hammerfest.

Mangel på en eksportløsning for gass demper leteiveren, mener Oljedirektoratet.

Mer lystne på gass?

Samtidig kan oljedirektør Ingrid Sølvberg konstatere at 2021 var et vellykket leteår. 31 brønner ga 18 funn – tilsvarende 510 millioner fat oljeekvivalenter (totalt volum av olje og gass, omgjort til energimengde olje). 60 prosent var olje og 40 prosent gass.

– Eneste måte å finne ut om det er olje og gass et sted, er å bore letebrønner, sier oljedirektør Sølvberg.

– Hva vil den høye gassprisen nå ha å si for letingen?

– Dette er en langsiktig næring, som ikke kan endre prioriteringer etter kortsiktige endringer i prisene. Men i mange år har vi hørt at selskapene ikke er så interessert i gass. Kanskje kan vi se en dreining på det nå?

Les også

Ny Mongstad-kritikk: – Forventet at Equinor hadde gjort mer

Publisert:
Gå til e24.no