«Kielland»-overlevende: - Vi kan aldri legge saken bak oss uten ny gransking - følg høringen her

–Vi har så mange spørsmål som må avklares i en ny gransking. Først når det er gjort kan vi gå videre med livene våre, er det klare meldingen fra «Kielland»-overlevende Anders Helliksen.

  • Tor Gunnar Tollaksen (Stavanger Aftenblad)
  • Ellen Kongsnes
Publisert:

– Vi vil plassere ansvar for at historien skal være sannferdig, det er det viktigste for oss, sier Odd Kristian Reme, leder i «Kielland»-nettverket i fredagens høring i «Kielland»-saken.

Fredag er det høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i Kielland-saken. Høringen er første instans for behandlingen etter at Riksrevisjonen la fram sin rapport om myndighetenes håndtering av «Kielland»-ulykken som ble lagt fram den 9. mars.

  • Riksrevisjonen kom med en rekke kritiske bemerkninger, men anbefalte likevel ikke ny gransking.
Les på E24+

Beredskapen sviktet: – Kunne pappa ha vært reddet?

Les på E24+

– Nye Kielland-funn slår sprekker i granskingen

Les også

«Kielland»-overlevende kan få statlig kompensasjon

Noen sider ved Kielland-saken som er umulige for meg å forstå

– Grunn til forundring

Forbundet Lederne mener det er grunn til forundring til Riksrevisjonens konklusjon. Når Riksrevisjonen så tydelig gir flere eksempler på vesentlige elementer som ikke ble gransket eller avklart i 1981, men Lederne at «Kielland»-ulykken må granskes på nyt. Dette kommer fram i en melding som Lederne offentliggjorde fredag.

Lederne understreker at forbundet savner plassering av ansvar for Norges største arbeidsulykke.

– Nettopp derfor, og fordi det kontinuerlige og åpne sikkerhets- og læringsarbeidet må fortsette, er den eneste naturlige konklusjonen av kritikken som Riksrevisjonen legger frem at det må gjennomføres en ny avsluttende og helhetlig gransking. Lederne vil fortsette med å støtte Kielland-nettverket, og deres arbeid med å få en ny granskning av ulykken, skriver Lederne.

Lederne er blant aktørene som deltar på høringen fredag. Lederne er representert ved tidligere forbundsleder Jan Olav Brekke med bakgrunn fra Statoil (Equinor) og tidligere forbundssekretær Norvald Holthe. Holthe deltok selv i redningsarbeidet, og arbeidet i lengre tid for medlemmer i petroleumssektoren.

Andre aktører på høringen er «Kielland»-nettverket ved Odd Kristian Reme, etterlatt og leder av nettverket, og Anders Helliksen, overlevende. Anniken Hauglie stiller fra Norsk Olje og Gass, Frode Alfheim fra Industri Energi, Hilde-Marit Rysst fra YS-forbundet Safe, NITO ved president Trond Markussen, Jørn Eggum fra Fellesforbundet. Avslutningsvis skal også olje og energiminister Tina Bru delta, samt ekspedisjonssjef Lars-Erik Aamot i Olje- og energidepartementet.

Les også

Oljeselskap inngikk kredittavtale med Schlumberger for å legge «Kielland»-saken død

Felles front , unntatt én

Fagforeningene Nito og Lederne støtter fagforeningen Safe og Kielland-nettverket i kravet om ny gransking. Men LO-familien nøler.

Industri Energi og Fellesforbundet, er begge en del av LO-familien. Deres ledere, Jærn Eggum og Frode Alfheim var opptatt av dagens sikkerhetssituasjon, men enn å grave i fortiden.

Ikke for, ikke mot

LO-sekretær Are Tomasgard oppsummerte LOs holdning:

– Vi vil ikke kreve en ny gransking men vi vil heller ikke stå i veien for en ny gransking.

Frode Alfheim i Industri Energi forklarte litt grundigere hvorfor:

– Det største hullet rundt sikkerhet i dag er rundt arbeidsforholdene på flerbruksfartøy. Her har det tatt fryktelig lang tid og vi har ikke kommet i mål. Vi har ikke gitt oss, sa Alfheim.

Alfheim viste også til forbundsstyremøtet i 2018 der Industri Energi tok stilling til kravet om ny gransking av Kiellandulykken. Konklusjonen ble at fagforeningen mener jobben ble gjort godt nok den gangen i 1981 og at det viktigste nå er å se framover og løse utfordringene i dag.

Jørn Eggum i Fellesforbundet la også mest vekt på sikkerheten i dag:

– Det er grunn til bekymring i dag også. Se for eksempel på landanleggene i dag og de hendelsene vi har hatt der. Også offshore er det aldrende installasjoner og vedlikehold prioriteres ikke, sa Eggum.

Hauglie: Vi har lært

Anniken Hauglie, var arbeidsminister da HMS-forholdene på norsk sokkel ble gjennomgått i en stortingsmelding for tre år siden. Nå har hun gått av som statsråd og er bransjeleder i Norsk olje og gass, der oljeselskapene er medlemmer.

I høringen om Riksrevisjonens rapport om Kielland-ulykken var Hauglie opptatt av at bransjen har lært.

- Ulykken er det mørkste kapitlet i vår industrihistorie. Det ble også et vendepunkt for sikkerhetsarbeid og vi lære mye av ulykken. Svakheter ble avdekket. Ansvarsforholdene er tydlieggjort mellom aktørre og myndigheter, sa Hauglie i høringen.

– Vi er opptatt av at Kielland-ulykken eller tilsvarende ikke skal skje igjen. Vi er opptatt av kontinuerlig læring, sier hun.

Hauglie nøler om fartøy

Hauglie mener rapporten fra Riksrevisjonen er grundig og har hentet inn mye ny informasjon.

Om flerbruksfartøy var Hauglie vagere, og mente sikkerheten i dag er god for disse fartøyene, selv om de ikke ligger under norske sikkerhetskrav, slik oljearbeidere på plattformer gjør.

Oljeareidere om bord på flerbruksfartøy er ofte omtalt som lovløse fordi de beskyttes av norske lønns- og arbeidstidsbestemmelser, men ligger under martime regler, som er svakere på sikkerhetskrav og lønns- og arbeidsforhold.

– Vil være et nytt overgrep

Status for aktørene er at Norsk olje og gass hele tiden har vært imot en ny gransking. Industri Energi og fellesforbundet har i forkant ikke ønsket å ta standpunkt, men sagt at det bør lyttes sterkt til rådene fra «Kielland»-nettverket med overlevende og pårørende.

Forbundet Safe har derimot vært veldig tydelig på at ny gransking er nødvendig.

Til Aftenbladet fredag sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst følgende og spørsmål om ny gransking:

– Det vil være et nytt overgrep overfor de overlevende og de etterlatte hvis Kielland-ulykken ikke blir gransket på nytt. Som nasjon kan vi heller ikke leve med at spørsmål forblir stående ubesvart.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljepris
  2. Alexander L. Kielland-ulykken

Flere artikler

  1. «Kielland»-overlevende kan få statlig kompensasjon

  2. Fagforeningsveteran: – Det vil være klokt å støtte oljearbeiderne

  3. LO splittes av oljekatastrofe

  4. Dato for stortingsbehandling av «Kielland»-saken er bestemt

  5. Forundret over LO-vingling i krav fra oljearbeidere