Ap-veteran om Angola-saken: – Alvorlig

Martin Kolberg ber Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ta opp igjen saken om Equinors utbetalinger til Angola.

Martin Kolberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Publisert: Publisert:

– Jeg mener Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité må ta denne saken opp igjen.

Det sier Arbeiderparti-veteran Martin Kolberg, etter å ha lest Stavanger Aftenblad/E24s saker om Equinors utbetalinger til Angolas statsoljeselskap Sonangol:

  • Et planlagt forskningssenter, som Equinor bidro med 420 millioner kroner til, eksisterer fortsatt ikke, snart ti år etter de første overføringene. Sonangol skriver i en redegjørelse til E24 at de har en ambisjon om å starte byggingen neste år, men at de ikke vet hva det kommer til å koste. Selskapet hevder de er i besittelse av pengene.
  • E24s undersøkelser viser at forpliktelser på flere hundre millioner kroner til forskningssenteret, ikke er gjort rede for av Sonangol. Sonangol har ikke besvart E24s gjentatte spørsmål om dette.
  • E24 har også fått bekreftet at Equinor ikke vet hva et beløp på 295 millioner kroner, som de overførte til Sonangol for udefinerte «sosiale prosjekter», er brukt til. Kontrakten Equinor undertegnet med Sonangol i 2011 gir ikke Equinor rett til å kreve innsyn i hvordan pengene blir brukt. Sonangol har ikke svart på spørsmål fra E24 om sosiale prosjekter.

– Slik saken fremstår i dag, vil jeg karakterisere den som alvorlig. Den er alvorlig for Equinor, men like mye for Olje- og energidepartementet (OED), sier Kolberg.

*Equinor skiftet navn fra Statoil i mai 2018. For enkelhets skyld brukes selskapsnavnet Equinor i denne artikkelen.

– Equinor bør gå i seg selv

Kolberg var leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité da Equinors utbetalinger til Angola var i medienes og politikernes søkelys vinteren 2016.

Kolberg og komiteen sendte flere brev til daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp), med spørsmål om hva Equinor egentlig hadde gått med på, og hvor det var blitt av pengene.

Saken om Equinors utbetalinger til Angola fikk stor oppmerksomhet i 2016.

– Utviklingen i saken dokumenterer at alle de spørsmål og det engasjementet kontrollkomiteen hadde var velbegrunnet, og viser at svarene vi fikk da saken var til behandling, i dag viser seg å ikke være fyllestgjørende for sakens realiteter, sier han.

– Vel 700 millioner kroner, som Equinor har betalt både til et forskningssenter og sosiale fond, kan ikke redegjøres tilfredsstillende for etter ni år. Equinor bør nå gå i seg selv med tanke på de svarene de tidligere har gitt i denne saken.

– Hva sikter du til her?

– De må si tydelig at de har et problem, med tanke på retningslinjene om at de må være garantert at penger ikke går til korrupsjon.

– Hva mener du kontrollkomiteen bør foreta seg?

– Med bakgrunn i sakens historie, og slik den nå fremstår, er det nødvendig at kontroll- og konstitusjonskomiteen tar saken opp igjen. Sist gang skjøv departementet Equinors svar foran seg i sitt forhold til komiteen, og så langt jeg kan se har ikke departementet fulgt opp saken på et senere tidspunkt.

Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

Ber om gjennomgang

Kolberg mener i tillegg at Olje- og energidepartementet på eget initiativ bør gjøre en gjennomgang av saken.

– Enten er ikke bestemmelsene i eierskapsstyringen stram nok, eller så er departementets praksis ikke tilfredsstillende for å sikre at penger ikke går til korrupsjon.

Både Equinors egne eksperter og fire advokatkontorer Equinor hyret inn har tidligere vurdert utbetalingene som ble gjort til Angola. Deres konklusjon, som kom fram i et brev fra Equinor til OED i februar 2016, var at utbetalingene ikke var i strid med korrupsjonslovgivningen i Norge, Angola, England eller USA.

Økokrim stilte spørsmål til Equinor om saken, men åpnet ikke etterforskning.

Lars Haltbrekken (SV) krever nå en redegjørelse fra Olje- og energiminister Tina Bru (H) om Angola-saken.

– Definitivt ikke godt nok

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, mener både denne saken, Dagens Næringslivs avsløringer om ukultur og gigantnedskrivinger i USA, og nyheten om problemene på Peregrino-feltet i Brasil, viser et behov for å gå gjennom hele utenlandssatsingen til Equinor.

– Vi er nødt til å få en redegjørelse fra statsråden, som må innhente opplysninger fra Equinor. Vi forventer at Equinor går gjennom disse sakene, og at departementet legger fram en grundig redegjørelse for Stortinget. Det kommer vi til å ta initiativ til, sier Haltbrekken.

Haltbrekken mener Angola-saken viser «problemet med å ha et statlig eid selskap som driver med fossil energi i områder med høy korrupsjonsfare».

– Men det er bred enighet om at Equinor skal kunne drive også i land som er mindre gjennomsiktige enn Norge?

– Det er ting som tyder på at man ikke har gjort det godt nok, når Equinor ikke klarer å svare ordentlig på når forskningssenteret vil bygges, om det vil bygges, og ikke kan svare på hva nesten 300 millioner kroner til sosiale tiltak er gått til, men bare viser videre til Sonangol, sier Haltbrekken.

– Det er definitivt ikke godt nok av et statlig eid selskap, der det raskt settes likhet mellom selskapet og den norske stat. Vi må være mer påpasselige, sier han.

Equinor: – I samsvar med loven

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, sier til E24 at Equinor «har rapportert årlig og informert åpent om betalingene i Angola, noe som bidrar til at sivilsamfunnet kan ansvarliggjøre myndighetene».

– Alle betalinger er i samsvar med gjeldende lovverk, og ansvar for gjennomføring av prosjekter ligger hos Sonangol, sier Haaland.

Erik Haaland er talsperson for Equinors internasjonale virksomhet.

Han viser videre til at Equinor ga «grundige redegjørelser om problemstillingen til OED i 2016 i forbindelse med at temaet var på dagsorden da».

– Siden den gang har vi fulgt opp saken regelmessig med Sonangol både skriftlig og i møter for å forsikre oss at deres kontraktsmessige forpliktelser følges opp. Vi noterer oss at Sonangol nå antyder byggestart i 2021 og vi kommer til å fortsette å etterspørre fremdrift i saken, sier Haaland.

Les også

Equinor aner ikke hvordan 295 millioner kroner er brukt i Angola

– Vil ta opp saken i møte

Olje- og energiminister Tina Bru (H) viser til at spørsmålene om Equinors sosiale bidrag i Angola ble «grundig gjennomgått da kontroll- og konstitusjonskomiteen tok opp saken i 2016».

– Saken reiste både prinsipielle spørsmål rundt ansvars- og arbeidsfordelingen mellom departementet som eier og selskapet, og konkrete spørsmål knyttet til utbetalingene, som ble besvart av departementet og Equinor, sier Bru.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener både departementet og Equinor har svart grundig i saken tidligere, men sier hun vil ta den opp i et møte med Equinor i høst, om selskapets internasjonale virksomhet.

Hun viser også til at det ikke er noen «nye utbetalinger i saken» siden 2016.

Utbetalingene saken handler om var en del av kontraktforpliktelsene til Equinor, da de fikk nye letelisenser i Angola i 2011. Utbetalingene, totalt 715 millioner kroner til forskningssenteret, sosiale prosjekter og opplæring av personell, ble gjennomført årlig fram til 1. januar 2016.

– Equinor har informert om at selskapet har fulgt opp overfor Sonangol og angolanske myndigheter, og etterspurt informasjon om framdrift i realiseringen av forsknings- og teknologisenteret, sier Bru.

Ifølge olje- og energiministeren har departementet hatt jevnlig dialog med Equinor om oppfølgingen, og saken har vært tema i eiermøter mellom de sittende statsrådene og Equinors styreleder.

– Jeg vil også ta opp saken i et møte jeg skal ha i høst om Equinors internasjonale virksomhet, sier Bru.

– Når det gjelder krav om at enkeltprosjekter hos Equinor må gjennomgås grundig av departementet og Stortinget, vil jeg understreke at OED utøver statens eierskapspolitikk slik den har vært forankret i flere stortingsmeldinger og et bredt flertall i Stortinget, sier hun.

Les også

Når det blir vanskelig å følge pengene, bør varsellampene blinke

Publisert:
Gå til e24.no