Equinors belåning kan falle kraftig: – Det er jo en luksussituasjon

Hvis Coronaviruset slipper grepet og oljeprisen stiger vil Equinors gjeldsbelastning falle kraftig de neste årene. Det er en situasjon selskapets finansdirektør liker godt å være i.

Finansdirektør Lars Christian Bacher i Equinor på vei inn til selskapets kapitalmarkedsdag i London.
Equinors kvartalsrapport
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

LONDON (E24): Da Equinor torsdag la frem regnskapet for fjerde kvartal kom det frem at resultatene hadde falt markant fra året før.

Selskapet er svært avhengig av olje- og gassprisene, og når disse var henholdsvis om lag 12 og 20 prosent under 2018-nivået så slo det ut i et resultat etter skatt som falt fra 7,54 til 1,85 milliarder dollar.

Selv om 2019 ikke ble det store feståret for Equinor resultatmessig, så har selskapet finansielle posisjon likevel holdt stand – utbyttene kan økes samtidig som gjeldsnivået er under kontroll.

I 2018 falt gjeldsgraden til selskapet fra 29 til 22,2 prosent og i løpet av 2019 holdt den stand og endte marginalt opp til 23,8 prosent.

Men hadde det ikke vært for at mye olje var i transitt over nyttår (og ikke kunne bokføres som solgt), og at 700 millioner dollar i skatt på norsk sokkel ble betalt inn tidlig, så hadde gjeldsgraden vært redusert til 21,8 prosent.

Det forklarer finansdirektør Lars Christian Bacher til E24 i pausen på selskapets kapitalmarkedsdag i London.

Les også

Equinor-sjefen har ingen planer om å splitte selskapet: – Det skal vi absolutt ikke

Kan være overkapitalisert – en stund

Equinor har et langsiktig mål om å ligge med en gjeldsgrad på 15 til 30 prosent, og etter at man lå godt over dette under oljebremsen så har den siden 2016 falt kraftig.

Den siste tiden har utbruddet av Corona-viruset dyttet oljeprisen nedover. Med en oljepris på 50 dollar per fat regner Equinor med at gjeldsgraden vil stige oppover mot 30 prosent, men med en oljepris på 65 dollar per fat vil den gå under 20 prosent allerede i år.

– Og i 2023 kan den ligge under 10 prosent hvis oljeprisen holder seg på minst 65 dollar?

– Er ikke det kjekt da, utbryter Bacher fornøyd.

– Det er jo en luksussituasjon å være i. Vi har en forutsigbarhet på porteføljen, gode planer og er ikke desperate etter å kjøpe det ene eller det andre, og vi må ikke selge noe, sier Bacher videre.

For å holde seg innenfor det langsiktige målet om 15 til 30 prosent gjeldsgrad har Equinor tidligere signalisert at de ville øke kapitalutdelingen til aksjonærene hvis gjelden ble for lav.

I september var den nede på 22-tallet og da begynte selskapet å kjøpe tilbake egne aksjer i tillegg til å betale utbytter.

– Hva har du igjen i verktøykassen din hvis gjeldsgraden din faller under 15 prosent samtidig som dere betaler ut utbytte og kjøper aksjer, for da vil vel flere spørre om dere er for kapitaliserte?

– Vi har også sagt at vi er komfortabel med å være over eller under i perioder. Jeg skjønner at spørsmålet kan komme, men ønsker man virkelig å være motsyklisk, altså å selge når oljeprisen er høy og kjøpe når den er lav, så må vi ha en sterk balanse hvis oljeprisen skulle komme ned, sier Bacher.

– Vi økte kapitaldistribusjonen til aksjonærene med 42 prosent i fjor med utbytter og tilbakekjøp. Når vi sammenligner oss med konkurrentene våre ligger vi veldig godt an.

Les også

Equinor-sjefen etter milliardraset: – Vi tåler veldig lave oljepriser

– Vi bekjemper det

Under presentasjonen sin i London viste Bacher frem en graf som illustrerer prosjektene som ennå ikke er sanksjonert (vedtatt bygget ut) i Equinor.

Forklaringen bak Equinors fallende gjeldsgrad de siste årene er nemlig delt. I tillegg til å få drahjelp fra olje- og gassprisene frem til i fjor, så har selskapet også redusert kostnadene sine og dermed klart å sitte igjen med mer penger.

Bacher graf viser at selskapets portefølje av mulige prosjekter har blitt billigere å bygge ut enn de to foregående årene. Og han snakker om at de har klart å oppveie for et prispress i markedet.

– Vi ser at leverandørene ønsker å øke priser og rater. Vi ser at det skjer i noen geografier og segmenter, men tross dette har vi klart å redusere balanseprisene.

Samtidig viser selskapets presentasjoner at balanseprisen for den fremtidige porteføljen samlet sett har økt fra 30 til 35 dollar per fat, men prosjektene som ennå ikke er vedtatt har en balansepris på 40 dollar per fat – oljeprisen som kreves for at de er lønnsomme.

– Er det et tegn på at kostnadene begynner å stige igjen?

– Nei, vi bekjemper det. Det vi ser er at vi har sikret oss mye kontrakter de nærmeste kontrakter for det vi skal ha gjort. Det er et økt press i noen segmenter, og vi ser blant annet at det på norsk sokkel er ganske høy aktivitet. 

– Er dere villig til å skyve på prosjekter hvis det blir for dyrt? 

– Vi ønsker ikke å bidra til en kostnadsinflasjon. Det vi er mest opptatt av er at vi først sanksjonerer prosjekter når de er så gode som de kan bli. Det er en av de virkelig store lærdommene fra nedturen i 2014. Før kunne man synes noe var greit nok fordi oljeprisen uansett var høy, men vi ser at når vi har sendt prosjektene tilbake så har vi klart å få til forbedringene, sier Bacher og fortsetter:

– Vi opererer med samme grenser for sanksjonering som da oljeprisen var ned mot 40 dollar. Det er for å drive effektiviteten. Da er det nok av alternativer. Det er veldig viktig at denne bransjen nå ikke begynner å løpe, som man gjorde. Det var da kostnadsinflasjonen kom.

Les også

Equinor rammet av lave priser: Gass-smell for Sætre

– Wisting ikke utsatt

Det er konserndirektør Anders Opedal som har ansvaret for å løfte frem de ulike prosjektene til Equinor. Som leder for Teknologi, prosjekt og boring har han også ansvaret for å holde kostnadsnivået i sjakk.

Han overtok jobben etter Margareth Øvrum, som styrte den mektige divisjonen av Equinor i en årrekke før hun gikk over til å lede selskapets Brasil-satsing.

Opedal skal i år blant annet overlevere andre fase av Peregrino-feltet til Øvrums og hennes folk. I årene fremover skal de også levere en rekke prosjekter i Brasil og den sørlige halvkule – i hovedsak i form av felt basert på produksjonsskip og ikke tradisjonelle oljeplattformer.

I første fase av Bacalhau-feltet skal man bygge Brasils største offshore produksjonsskip (FPSO) som skal i produksjon i 2022–2024. Deretter følger BM-C-33-feltet et par år senere.

I tillegg blir det en andre fase av Bacalhau, men konseptet er ikke avklart ennå, forklarer Margareth Øvrum til E24.

Les også

Setter også mål for kundenes utslipp: Slik er Equinors nye klimaplan

På den nordlige halvkule er det også nok å gjøre og Equinor har nå lagt opp fire prosjekter som alle skal bruke samme grunnkonsept med en FPSO: Johan Castberg (som er under bygging) og Wisting i Barentshavet, Bay du Nord i Canada og Rosebank på britisk sokkel.

Wisting-feltet er ikke listet opp i Equinors planer som ble lagt frem i London, men prosjektet er ikke utsatt, forklarer Opedal til E24:

– Det er ingenting i planene eller tidsplanen for Wisting som er endret. Prosjektet har akkurat blitt reetablert etter at vi overtok operatørskapet. Nå har vi en felles prosjektorganisasjon med OMV, sier Opedal og fortsetter:

– Wisting, som alle andre prosjekter, er nå inne i den fasen der man ser på alle mulige måter å kunne forbedre det: Både for å få opp verdien og å få ned balanseprisen, sier Opedal.

– Er Wisting for dyrt per i dag til at det kan få grønt lys?

– Wisting ligger der det ligger, litt i den øvre enden av balansepris. Så vi jobber godt med OMV for å få det ned. Vi bruker erfaringer vi har gjort oss på blant annet Johan Castberg-prosjektet, sier Opedal.

– Slik som planen er i dag er det Johan Castberg, deretter Bay du Nord og så Rosebank og Wisting. De to siste ligger ganske tett i tid, fortsetter han.

Les også

Resultatfall for Equinor etter lavere priser

Konserndirektør Anders Opedal i Equinor.

Håper folk finner frem kalkulatoren

I etterkant av kapitalmarkedsdagen har Equinor-aksjen falt både torsdag og fredag.

Meglerhuset Carnegie har nedgradert aksjen til «Selg», blant annet fordi de mener kontantstrømmen selskapet klarer å generere, samt prognosen for produksjon og investeringer er skuffende.

– Vi håper folk ser at tallene vi presenterer er veldig robuste, sa finansdirektør Lars Christian Bacher til E24 etter presentasjonen torsdag.

Han mener Equinor klarer å tyne ut svært mye av pengene de investerer. Han mener man må finne frem kalkulatoren og se på spesielt to faktorer:

– Det jeg håper man begynner å se på i bransjen er investeringer delt på utbytte. Det er et målepunkt for din fremtidige evne til å opprettholde utbytte. Har man én eller lavere så investerer man ikke nok. Vi er ikke der i det hele tatt for vi ligger godt over to, sier Bacher og fortsetter:

– Det andre målepunktet er investeringer delt på produksjon. Vi investerer rundt 10 til 12 milliarder dollar for å levere en produksjonsvekst opp til 2,5 millioner fat per dag (fra dagens nivå på drøye 2,1 millioner per dag, journ.anm.) Jeg har sett på konkurrentene våre og vår kapitaleffektivitet er helt vanvittig. Det håper jeg folk ser.

Les også

Equinor øker utbyttet igjen og planlegger økte investeringer

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinors kvartalsrapport
 2. Equinor
 3. Utbytte
 4. Brasil
 5. Barentshavet
 6. Norsk sokkel
 7. Offshore

Flere artikler

 1. Disse 28 feltene vil Equinor bygge ut: Kanadisk felt kan sette ny rekord

 2. Equinor øker utbyttet igjen og planlegger økte investeringer

 3. Ferske planer fra Equinor: Øker utbyttet og fornybarinvesteringene

 4. Equinor mer enn dobler resultatet: – Vårt beste kvartalsresultat siden 2014

 5. Gjelden øker og resultatene er kriselave: Equinor vil øke utbyttet til aksjonærene