Professorer advarer mot å møte lavere oljepris med lavere skatt

Åtte økonomiprofessorer frykter skattelettelser til oljeselskapene fører til «håpløst ulønnsomme» investeringer. Slike prosjekter blir ikke engang vurdert, svarer bransjen.

Oljeselskapene vil ha lavere skatt for å fortsette å investere. Denne plattformen står på gassfeltet Aasta Hansteen og ble i 2018 ferdigstilt ved Stord.
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert: Publisert:

Åtte tidligere og nåværende professorer ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo advarer mot å endre skattereglene på sokkelen slik oljeselskapene vil.

– Med forslaget fra oljeselskapene vil prosjekter som i utgangspunktet er håpløst ulønnsomme, likevel være lønnsomme for selskapene. Da blir det investert for mye på sokkelen, sier professor Karine Nyborg.

Hun vil ikke bruke skattesystemet til å bedre selskapenes lønnsomhet.

– Svake lønnsomhetsutsikter bør ikke kompenseres med stimulerende skatteregler. Hvis selskapene tror at lønnsomheten blir for dårlig med dagens skattesystem, er prosjektene neppe lønnsomme sett fra samfunnets side heller, sier hun.

De åtte har skrevet et notat til Stortingets finanskomité.

Professor Karine Nyborg, Universitetet i Oslo.
Les også

Kampen om oljeskatten: Oljenæringen og tillitsvalgte barker sammen mot miljøbevegelsen og regjeringen

Et prosjekt med underskudd

De åtte professorene bruker et eksempel for å illustrere effektene av skatteforslaget fra næringen:

 • En investering er på 1 milliard kroner
 • Dagens verdi av driftsresultatet er 650 millioner kroner.
 • Konklusjon: Prosjektet har et underskudd på 350 millioner kroner. Det er svært ulønnsomt.

Inn med skattereglene

Så tar professorene inn skatteregler etter forslaget fra næringen.

– Det er overskuddet etter skatt som betyr noe for selskapet, og det er dette som bestemmer om de vil gå i gang med det eller ikke, sier Nyborg.

Når skatten kommer inn i eksempelet blir det slik:

 • I forslaget fra Norsk Olje og Gass vil investeringen på 1 milliard kroner gi fradrag som betyr at skatten blir redusert med 860 millioner kroner.
 • Det betyr at selskapet selv bærer 140 millioner av investeringskostnaden, resten blir finansiert av staten i form av skattefradrag. Dette tallet har næringen selv regnet ut.
 • Driftsresultatet på 650 millioner kroner får en skatt på 78 prosent. Selskapet sitter igjen 22 prosent, det vil si med et driftsresultat på 143 millioner etter skatt.

– Når driftsresultatet etter skatt er større enn investeringskostnaden etter skatt, vil prosjektet fremstå som lønnsomt etter skatt for selskapet, sier Nyborg.

Hun konkluderer:

– Skatteregler slik bransjen forslår kan altså snu et prosjekt som er håpløst ulønnsomt for samfunnet til å bli et prosjekt som er lønnsomt for selskapene. Dermed vil selskapene bygge ut prosjektet, sier hun.

Les også

Norge er mindre oljeavhengig enn ved forrige krise

Les også

Får oljeskapene skattelette eller skjerpelse? Departementet og selskapene har ulike regnestykker.

Vurderer ikke slikt prosjekt

Aftenposten har vist eksempelet til kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk Olje og Gass.

– Regnestykket er korrekt slikt det står. Men det er ikke representativt for de prosjektene oljeselskapene vurderer. Eksempelet viser et prosjekt som ikke er lønnsomt før skatt. Slike prosjekter blir ikke vurdert, sier han.

Hansen sier det i utgangspunktet er svært gode marginer på de aktuelle prosjektene.

– En situasjon der skattesystemet snur et prosjekt som er ulønnsomt før skatt til å bli lønnsom etter skatt, vil ikke oppstå. Ingen prosjekter som er ulønnsomme før skatt vil bli bygd ut som følge av skattereglene, sier han.

– Hvorfor trenger dere skattelettelser hvis lønnsomheten er så god?

– Det forventede langsiktige prisnivået er senket, og vi forventer nå oljepriser på rundt 50 dollar pr. fat om noen år. Men oljeselskapene krever en buffer ved at prosjektene skal være lønnsomme etter skatt også helt ned til en lavere minstepris, sier Hansen.

Denne minsteprisen er også senket i takt med lavere prisnivå.

– Bransjen trenger midlertidige tiltak for at kalkylene skal vise lønnsomhet etter skatt også ved denne nye og lavere minsteprisen. Uten lettelser vil prosjektene stoppe opp, sier Hansen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har forslått endringer i oljeskatten for å holde investeringene oppe.

Gjelder uavhengig av rentevalg

Mye av striden mellom oljeselskapene og Finansdepartementet handler om hvilken rente som skal brukes til å regne om verdien av fremtidige skattefradrag til dagens verdi.

Det må gjøres slik at inntekter, utgifter og fradrag kan legges sammen for å vurdere lønnsomheten i et prosjekt her og nå. I næringens forslag faller problemstillingen bort.

– I forslaget fra næringen skjer alle skattefradragene første året. Da trenger man ingen rente for å regne om skattefradraget om til dagens verdi. Eksempelet med alle investeringsfradrag første året vil derfor gjelde helt uavhengig av rente, sier Nyborg.

Skal veie opp for halvert oljepris

Forslaget fra oljeselskapene har kommet etter at oljeprisen ble mer enn halvert fra godt over 60 dollar pr. fat ved årsskiftet til 20–30 dollar pr. fat siden midten av mars.

Enhver endring må måles i forhold til utgangspunktet, det vil si gjeldende regler. Da kommer uenigheten om rente inn igjen. Med Finansdepartementets rente vil næringens forslag fungere omtrent som i dag.

– Med oljeselskapenes rente vil det gi betydelige skattelettelser, sier Nyborg.

Regjeringen foreslår andre endringer

Regjeringen sendte sine forslag til endringer i oljeskattesystemet til Stortinget 12. mai.

– Men selv regjeringens forslag, som er en mellomting mellom næringens forslag og det nåværende skattesystemet, gir subsidiering av investeringer, sier Nyborg.

Hun mener subsidieringen blir enda større hvis næringen får gjennomslag.

– Vi vil sterkt fraråde næringens eget forslag, som uavhengig av valg av rente innebærer en kraftig subsidiering av oljeinvesteringer, sier hun.

Les også

Regjeringen endrer ikke oljepakken: Tror staten vil tjene 14 milliarder

Les også

Sanner endrer oljeselskapenes skatteregler, får kritikk av SSB-direktør

Ikke nok skattelettelse

Næringsorganisasjonen Norsk Olje og Gass har sagt at forslaget fra regjeringen ikke er godt nok. Mange prosjekter kan bli liggende i skuffen. I leverandørindustrien vil mange kunne miste jobben.

– Forslaget går ikke langt nok i å bedre selskapenes lønnsomhet i de prosjektene som nå er aktuelle, sa kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen til Aftenposten/E24 mandag.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Skattepolitikk
 2. Oljeinvesteringer
 3. Finansdepartementet
 4. Leverandørindustri

Flere artikler

 1. Oljekampen drar ut på Stortinget: Finanskomiteen ble advart med «urealistisk» regnestykke

 2. Sanner skaffer oljeselskapene 100 milliarder for å bygge ut mer

 3. Får oljeskapene skattelette eller skjerpelse? Departementet og selskapene har hvert sitt svar.

 4. Regjeringen går med på skattepakke for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner

 5. Frykter stort tap for samfunnet med Wisting-utbygging