Lundin har funnet mer olje i Nordsjøen: Kan bores rett fra Edvard Grieg-plattformen

Oljeselskapet Lundin har gjort to oljefunn som kan hentes direkte opp fra Edvard Grieg-plattformen de allerede driver. Samtidig som de skal analysere boredataene fra funnene fortsetter de oljejakten på Utsirahøyden.

Leiv Eiriksson-rigget avbildet fra et ankerhåndteringsskip i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:

Etter at par skuffende leteresultater det siste året på Silfari i Norskehavet og Pointer-Setter i Barentshavet kunne oljeselskapet Lundin annonsere et funn torsdag.

I de to brønnene Jorvik og Tellus Øst som ble boret rundt fire kilometer nordøst for Edvard Grieg-plattformen fant man olje og gass som er estimert til mellom 4 og 37 millioner fat oljeekvivalenter.

Dette kommer på toppen av de 213,9 til 340 millioner fatene som Lundin estimerer de har i reserver på Edvard Grieg-feltet fra før, i tillegg til andre ressurser de mener ligger i området.

– Alt i alt er vi godt fornøyd med å ha funnet olje, sier direktør for reservoarutvikling i Lundin Norway, Per Øyvind Seljebotn, som forteller at de hadde regnet med å finne 23 millioner fat.

– Nå har vi en hel masse med data som skal analyseres før vi kan gå videre. Begge funnene er innenfor rekkevidde fra plattformen og vi vil vurdere å bore disse funnene som en del av infill-programmet på Edvard Grieg i 2020, fortsetter han.

– Så disse ressursene kan hentes opp allerede fra neste år?

– Det er det vi nå vurderer.

Selv om funnene ikke er store i bransjesammenheng, så blir det fort svært lønnsomme fat når man kan utvinne dem direkte fra plattformen som allerede står der.

Les også: Lundin leverer inn utbyggingssøknad: Luno II blir til Solveig-feltet

Per Øyvind Seljebotn, ansvarlig for reservoarutvikling i Lundin Norway

Kan forlenge platåproduksjonen

Da man designet Edvard Grieg-plattformen i sin tid ble det tatt høyde for at man skulle kunne klare å ta imot mer olje enn det man visste om den gangen. Man vil derfor ikke trenge å bygge om plattformen for å ta imot de nye fatene.

Etter at produksjonen kom i gang høsten 2015 har reserveanslagene blitt oppjustert og perioden man kan drive for full maskin (platåproduksjon) har blitt forlenget.

– Forlenger Jorvik/Tellus Øst-funnene platåproduksjonen enda lenger?

– Det er det potensial for, sier Seljebotn og legger til at de før funnet har kunnet forlenge platå til midten av 2020.

Seljebotn vil ikke gå i detaljer om hva slags produksjonsprofil selskapet legger opp til på Edvard Grieg fremover, men tidspunktet for når fatene fra dette nye funnet kan hentes opp vil blant avhenge av når det er kapasitet i prosessanlegget på plattformen, som igjen avhenger av når olje skal hentes opp fra andre reservoarer.

Les også

Equinor fant olje ved Norne-feltet

Mer olje i området

I tillegg til de 217,9 til 377 millioner fatene med olje og gass (inkludert Jorvik og Tellus Øst) i Edvard Grieg, er det mer å hente i nærområdet:

  • Lundin og partnerne har allerede sendt inn utbyggingsplanene for satellittfeltet Solveig som Lundin regner med inneholder 57 millioner fat (estimat på mellom 40 og 100 millioner)
  • I tillegg estimerer Lundin at det finnes opp til 250 millioner fat i prospektene kalt Rolvsnes og Goddo

Leiv Eiriksson-riggen, som Lundin har på langtidskontrakt og som ble brukt til boringen av Jorvik/Tellus Øst, skal nå fortsette på oppdrag rundt Grieg-feltet.

Først skal den bore en rekke grunne gasspilotbrønner i forbindelse med Solveig-utbyggingen. Deretter skal den videre for å bore en letebrønn på Goddo (brønn 16/5-8S i lisens PL815).

Her håper Lundin å få svar på omfanget av Rolvsnes-funnet og om det strekker seg inn i nabolisensen til Goddo-prospektet.

Lundin er operatør i Grieg-lisensen (PL338) der Jorvik/Tellus-funnet er gjort, og OMV og Wintershall DEA er partnere. I Goddo-lisensen (PL815) er Lundin også operatør, mens Cocedo og Petoro er partnere.

Kartet viser Jorvik- og Tellus Øst-funnene like nordøst for Edvard Grieg-plattformen til oljeselskapet Lundin. Det gigantiske Johan Sverdrup-feltet ligger mot øst, mens Goddo-prospektet som skal bores snart ligger sørøst.

Forskjellig geologi

Geologien i de to funnene som nå er gjort varierer. Mens Jorvik-funnet ligner på det man stort sett har på Edvard Grieg-feltet i dag, består Tellus Øst-funnet av såkalt oppsprukket og forvitret grunnfjell. Det gjør også Rolvsnes-funnet til Lundin sør for Grieg.

Å hente olje opp fra denne type grunnfjell har vært en geologisk nøtt, men i fjor sommer annonserte Lundin at de mener de har funnet en løsning som gjør at de kan hente opp oljen fra Rolvsnes.

Oljedirektoratet skriver torsdag at reservoarkvaliteten varierer i de to funnene, og at den er dårlig i flere lag.

– Reservoarkvaliteten er innenfor det vi håndterer i produksjonen på Edvard Grieg i dag. På Jorvik hadde vi varierende reservoarkvalitet, med god kvalitet i et sandsteinslaget på toppen. Samlet sett mener vi det skal gi gode kommersielle produksjonsrater, sier Seljebotn.

Han peker på at erfaringene de har gjort og vil gjøre videre i arbeidet med både Tellus Øst og Rolvsnes blir viktig for å bedre forståelsen av denne typen reservoar.

– Produksjonstesten vi planlegger på Rolvsnes i 2021 blir dermed viktig, sier han og peker på at de også i dagens produksjon på Edvard Grieg får noe av oljen fra slikt grunnfjell, men at forskjellen er at oljen da produseres via et sandsteinslag som ligger på toppen.

Les også

Korpfjell tørr på andre forsøk

Les også

Lundin øker rekordstort leteprogram

Les også

Oljeskuffelse på Gjøkåsen Deep

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om