Elektrifisering av Johan Sverdrup blir langt dyrere enn kvotekjøp

Statoil går inn for å gi Johan Sverdrup-feltets første fase strøm fra land, med mulighet for full elektrifisering. Strøm fra land blir likevel langt dyrere enn å kjøpe kvoter for CO2-utslippet.

DYR LANDSTRØM: Statoil bekrefter at elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet blir langt dyrere enn å kjøpe kvoter for CO2-utslippet. Bildet er fra Statoils hovedkontor utenfor Stavanger.

Kent Skibstad
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Statoil og partnerne Det norske og Lundin Petroleum offentliggjorde torsdag konseptvalget for den første fasen av Johan Sverdrup-feltet.

På topp er det ventet at feltet vil stå for hele 25 prosent av den norske oljeproduksjonen og man venter produksjonsstart mot slutten av 2019.

Utbyggingen av Johan Sverdrup er svært viktig for Statoil og Norge, men har ført til en intens politisk debatt den siste tiden.

Les også

Dette er Johan Sverdrup-feltet

Spørsmålet er nemlig om elefantfunnet Johan Sverdrup og resten av Utsirahøyden skal elektrifiseres fra land. Statoil har lovet strøm til sin del av feltet, men det har ikke de andre partnerne.

Egentlig skulle konseptvalget annonseres før jul, men det ble utsatt til over nyttår. Årsaken skal blant annet ha vært at partnerne var uenige om elektrifisering og de store kostnadene.

Uten elektrifisering ville Statoil og de andre ha måttet kjøpe kvoter i det europeiske kvotesystemet for alle utslippene. Med elektrifisering vil kvotekjøpet bli betraktelig mindre, og dermed kan andre selskap slippe ut på kvotene gitt at kvotetaket i Europa ikke senkes.

- Betydelig høyere pris

Øivind Reinertsen er direktør for Johan Sverdrup i Statoil. På spørsmål om lønnsomheten av å elektrifisere i forhold til å kjøpe kvoter for utslippene, bekrefter han at strømmen fra land blir langt dyrere.

Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup i Statoil

- Det vi må sammenligne med er hva vi betaler i CO2-avgift og kvotekostnader. Det er i dag rundt 450 kroner per tonn, ifølge departementets tall, sier Reinertsen til E24.

- Det er helt klart at for Johan Sverdrup er den løsningen vi har valgt, og den løsningen som ville ha vært med full områdeelektrifisering, betydelig høyere enn de 450 kronene. Selv den løsningen med elektrifisering på Sverdrup alene er det, sier Sverdrup-direktøren.

Reinertsen i Statoil forteller at kostnadene for elektrifisering spriker på grunn av mange usikkerhetsfaktorer, men at alle scenarioene er betydelig dyrere enn kvotekjøp.

- Anslagene spriker på hvor mye mer. Grunnen til spredningen i anslagene er at anslagene for kraftbehovet spriker mye. Selv med det høyeste kraftanslaget vil elektrifisering ligger én til to ganger over kvoteprisen gitt en diskonteringsfaktor på åtte prosent.

Reinertsen legger til at elektrifiseringsprisen fortsatt er betydelig høyere enn kvoteprisen med en diskontering på fem prosent.

Han understreker også at konseptvalget som ble annonsert i dag ikke utelukker en elektrifisering av hele området, og at det er ett av alternativene det jobbes med.

12,5 milliarder

Det har blitt spekulert i media at prisen for å få strøm fra land er rundt 17 milliarder. Statoil sier imidlertid at deres anslag ligger langt lavere.

- Vårt anslag for en områdeelektrifisering er på rundt 12,5 milliarder, det er ikke det samme beløpet som anslaget vi har for Fase 1-utbyggingen, sier Øivind Reinertsen.

- Hvorfor venter dere med å ta beslutningen om resten av elektrifiseringen. Er det fortsatt uenigheter i partnerskapet?

- Det er ingen uenighet i partnerskapet. Partnerskapet har vært enstemmig rundt den løsningen som nå er valgt for Fase 1, sier Reinertsen og trekker følgende parallell:

- Man kan si det som at vi har et stor tomt. Nå har vi besluttet at vi skal bygge ett hus og vi vet hva slags kraftbehov vi har der. Vi vet at vi skal ha to, tre eller fire hus til, men kraftbehovet der er ikke sikkert.

- Sett bort i fra prisen, er det teknisk sett greit å elektrifisere eller er det teknisk komplisert?

- Teknisk sett er det ikke komplisert å elektrifisere, sier Reinertsen, men forteller at det kreves en stor omformer ute på plattformen i tillegg til kabler og landanlegg.

Miljøbevegelsen krever full strøm

Til tross for milliardkostnadene, krever miljøbevegelsen og en rekke partier på Stortinget full elektrifisering av Utsirahøyden.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var ikke så bastant i sine uttalelser til blant annet Dagsnytt 18 på NRK onsdag, og pekte blant annet på at man må se på kostnadene.

Bellonas Frederic Hauge

Statoil uttalte torsdag at elektrifiseringen av Fase 1, som nå er besluttet, alene vil kutte utslippene av CO2 med mellom 60 til 70 prosent. En full områdeelektrifisering av Utsirahøyden vil kutte over 90 prosent, ifølge Statoil.

- Det som ble presentert av Statoil i dag innebærer kun 60 til 70 prosent rensing av utslippene fra Utsira, og det er ikke akseptabelt, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24.

Organisasjonen kjemper for full elektrifisering av samtlige felt på Utsirahøyden. Bellona legger videre press på den blåblå regjeringen.

- Dersom ikke det blir full elektrifisering fra 2022, blir det svært vanskelig for regjeringen å oppfylle klimaforliket. De har enda ikke vist hvordan de vil gjøre dette, sier Hauge.

- Elektrifisering av Utsirahøyden er ikke en investering, men en risikosikring mot høyere CO2-priser, sier Hauge.

Også miljøstiftelsen Zero er kritiske til konseptvalget til Statoil.

– Dagens forslag til konseptvalg for Johan Sverdrup er et brudd på klimaforliket, mener nestleder i Zero Kari Elisabeth Kaski.

- Statoils løsning for Johan Sverdrup er en minimumsløsning som vil øke Norges utslipp og som bryter med klimaforliket. Valget Statoil tar vil binde opp det norske utslippsnivået på et høyt nivå i 50 år og hindre en kraft fra land- løsning til hele Utsiraområdet, sier Kaski.

Les også:

Statoil handlet mer med norske leverandører i 2013Kostnadsgaloppen skal stoppes: - Det er ingen hellige kyrStatoil skyver på produksjonsmål: Men Johan Sverdrup skal sikres

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Equinor

Flere artikler

  1. ABB med Johan Sverdrup-kontrakt til 1,1 milliard

  2. Bellona: Ikke akseptabelt

  3. Statoil: - Vi er forsinket, rett og slett

  4. ODs elektrifiserings-anslag: 421 kroner per tonn CO2. Statoil: 2000 kroner

  5. - I dag spretter vi en liten champagnekork